Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro

Get Adobe Flash player

Nuo 1985 m., Jungtinių tautų organizacijos iniciatyva, gruodžio 5 dieną pasaulis švenčia Tarptautinę savanorystės dieną, kuri skirta supažindinti visuomenę su savanorių veikla (savanoryste), jų tarnybomis ir skatinti žmonių norą dalyvauti savanoriškoje veikloje. Minint šią dieną Radviliškyje organizuotas paskaitų ciklas, kurį skaitė savanorė Neringa Kurapkaitienė. Ji į savanorišką veiklą įsitraukė būdama 15 metų ir, gerai susipažinusi su savanorystės ypatumais, jau keliolika metų konsultuoja Lietuvos organizacijas, dėsto savanoriško socialinio darbo kursą M. Romerio universitete, su visa šeima savanoriavo Gvatemaloje. Lizdeikos gimnazijoje organizuotoje atviroje pamokoje „Kiek kainuoja savanorystė?“ gimnazistai buvo supažindinti su savanorystės samprata, principais, formomis, diskutuota apie savanorystės vertę žmogui. Artėjant Europos žmonių festivaliui vietos savivaldos, NVO, įstaigų ir organizacijų atstovai diskutavo apie tai, kaip pakviesti radviliškiečius  savanoriauti festivalyje, kaip pasitelkti juos bendrai veiklai.  Paskaitoje „Savavanorystė – dovana miestui ir žmonėms“, kurioje dalyvavo Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai ir iš Grinkiškio seniūnijos atvykę senjorai, buvo kalbama apie savanorystės įtaką bendriesiems visuomenės reikalams, apie žmogaus poreikius, kuriuos tenkina savanoriška veikla. Senjorai tikino, kad savanoriauti gali ir nori visi, nes visi turi patirties tiek, kad gali ja dalintis.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus
informacija

2017 m. gruodžio 1 d. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko V-oji Lietuvos mokytojų ir mokinių metodinė-praktinė konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“, kurioje dalyvavo 120 mokytojų, mokinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų iš Kauno, Mažeikių, Kėdainių, Klaipėdos, Šiaulių, Radviliškio miestų ir rajonų. Organizatoriai – Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Radviliškio rusų kultūros centras ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Konferencijos dalyvius pasveikino Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius Laisvūnas Vaičiūnas. Mokyklos šeimininkai dovanojo susirinkusiems šokį „Sirtakis“, avangardo kolekcijos „Pastatai“ pasirodymą ir dainą, kurią atliko Roberta ir Ieva Jurpalytės. Dalyviai sulaukė nemažai svečių sveikinimų. Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis savo sveikinime-pranešime dalyviams pasakojo apie Radviliškio rajono ir Umanės miesto savivaldybių bendradarbiavimą. Šiaulių universiteto Edukologijos ir psichologijos katedros lektorė, socialinių mokslų daktarė Jurgita Lenkauskaitė skatino mokinius domėtis kitomis kultūromis, būti tolerantiškiems. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos mokiniai atliko dainą „Aš augu“ savo gimtąja rusų kalba. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos šokėjos sušoko linksmą stilizuotą rusų šokį „Kalinka“.

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Eligija Zoltnerienė išsamiai ir aiškiai papasakojo apie Europos žmonių festivalio istoriją, vykusius festivalius, mūsų miesto atstovų dalyvavimą šiuose renginiuose ir pasiruošimą 2018 metų liepos mėnesį vyksiančiam festivaliui Radviliškyje.

VŠĮ „Pasaulio piliečių akademijos“ direktorės Indrės Augutienės informatyvus pranešimas „Mūsų stiprybė – įvairovėje!“ suteikė dalyviams daug svarbios informacijos, leido suvokti, kad esame didelio pasaulio maža, bet svarbi dalis.

Konferencijos metu vyko Radviliškio rusų kultūros centro organizuoto Radviliškio rajono mokinių piešinių konkurso „Europos šalių žmonių draugystė“ nugalėtojų ir dalyvių apdovanojimai. Padėkos raštus ir prizus įteikė Radviliškio rusų kultūros centro pirmininkė Vera Jasinskaja, Radviliškio rajono savivaldybės vyriausiasis specialistas-jaunimo reikalų koordinatorius Rimvydas Aleknavičius ir konferencijos iniciatorė, organizacinės darbo grupės pirmininkė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė Ala Beliajeva.

Konferencijos dalyviai – mokytojai pažymėjo, kad visi pranešimai svarūs, aktualūs, atspindintys šių dienų realijas, iššūkius, problemas.

Mokiniai susidomėję dirbo mišriose grupėse ir džiaugėsi atliktais rezultatais, patyrė naujų įspūdžių, bendradarbiavimo ir bendravimo akimirkų.

Vitražo „Afrika“ kūrimo grupės moderatorė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė Larisa Zabenina, pasiūlė mokiniams klausyti Afrikos muzikos ritmų, kalbėti apie afrikiečių drabužių spalvas bei ornamentiką, apie šio žemyno gyvūnus.

Raižinių „Pasaulio pastatai“ kūrimo grupės dalyviai perkėlė Venecijos, Romos, Paryžiaus, Berlyno, Maskvos ir kitų miestų vaizdus ant specialaus popieriaus. Grupės moderatorė – Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja Vitalija Džiugienė.

Kurti papuošalus iš karoliukų vaikus mokė tarptautinio lygio karoliukų vėrimo ir siuvinėjimo iš karoliukų meistrės Olga Perminienė, Liudmila Tverdochleb.

Angliškų keksų kepėjų darbo grupei vadovavo Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja metodininkė Rasa Masiulienė.

Pasaulio garsiųjų pastatų mini maketus kartu su mokiniais rinko Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Daiva Čeponienė.

Baigiamajame konferencijos posėdyje buvo pasakojama apie grupių veiklą, pasidžiaugta veiklos rezultatais, dalyviai vaišinosi angliškais keksais.

Konferencijos metu aktų salėje buvo parengta tarptautinio lygio karoliukų vėrimo ir  siuvinėjimo iš karoliukų meistrių Olgos Perminienės ir Liudmilos Tverdochleb parodos „Kalėdinė pasaka“ ekspozicija.

Estetiškai pateikti stendiniai pranešimai leido pasidžiaugti mokytojų ir mokinių nuveiktais darbais, stebino temų įvairove. Buvo pateikti šie stendiniai pranešimai: Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytojos ekspertės Alos Beliajevos ir tikybos vyresniosios mokytojos Vitalijos Džiugienės pranešimas „Tautiniai drabužiai“, Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos bibliotekos vedėjos Olgos Mirnajos „Biblioteka – tarpkultūrinio ugdymo centras“, Šiaulių Didždvario gimnazijos etikos mokytojos metodininkės Sigitos Petrutienės „Žmogus kaip kūrinys“, Radviliškio Vaižganto progimnazijos rusų kalbos mokytojų metodininkių Jūratės Juozapaitienės ir Irinos Kareivienės – „Rusų liaudies suvenyras – MATRIOŠKA“, Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos dailės mokytojos Audronės Kudžmaitės ,,Žvilgsnis kitos kultūros link“ bei Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos rusų kalbos mokytojos metodininkės Almonės Sakalauskienės – „Mokinių tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas taikant projekto metodą“.

Konferencijos dalyviai-svečiai pagyrė puikią renginio organizaciją, darnų visos organizacinės komandos darbą, harmoningai suderintą koncertinę programą bei scenos vedėjų darbą, išreiškė padėką visiems organizatoriams, kurie dirbo atsakingai, buvo paslaugūs ir rūpestingi, kurių dėka buvo sukurta jauki darbinė renginio atmosfera. 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos
informacija

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir penkiolika savivaldybių įgyvendino Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija.

buk detektyvas 02  buk detektyvas 09
 
 buk detektyvas 04

Rugsėjo 13 d. Radviliškyje vyko projekto partnerių susitikimas. Susitikime partnerių atstovai buvo supažindinti su projekto veiklomis ir mokomi dirbti su mobiliąja programėle „Būk detektyvas!”. Šiuos mokymus vedė Virginijus Savukynas, žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ autorius, programėlės „Būk detektyvas!“ autorius. Kitame projekto etape šia programėle naudotis buvo apmokyti mokytojai, kurie organizavo ugdomąjį procesą netradicinėse ugdomosiose aplinkose, atliko kraštotyrinius tyrimus, sudarė galimybes mokiniams susipažinti su savo krašto žymiomis istorinėmis vietomis. Mokiniai kartu kūrė iššūkius, maršrutus, kuriuos įkėlė į platformą bukdetektyvas.lt. Projekto metu buvo ugdomas ne tik mokinių pilietiškumas, mokytojų ir mokinių IKT naudojimo įgūdžiai, bet ir propaguojamas keliavimas pėsčiomis kaip aktyvi, kultūringa ir aplinką tausojanti laisvalaikio praleidimo forma, užtikrinanti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą keliaujant sukurtais maršrutais (iššūkiais). Projekte dalyvavo 307 mokiniai ir 148 mokytojai.

buk detektyvas 04  buk detektyvas 08 buk detektyvas 07

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus
informacija

Ein saulelė aplinkui dangų,
Aplinkui dangų mėnulio kelti...

Tokiais lietuvių liaudies dainos žodžiais ir šokiu lapkričio 28 d. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje pradėta Lietuvos mokyklų bendruomenių teorinė-praktinė konferencija „Ein saulelė aplink dangų“, skirta Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metams bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Visus – aukštaičius ir žemaičius, sūduvius ir dzūkus, atvykusius į renginį pasveikino Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos direktorė Rasa Dagienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Laima Kelmelienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė Gailutė Toleikienė.    

Ein saulele01  Ein saulele02 Ein saulele03 

Gerąja patirtimi dalijosi daugiau kaip 140 konferencijos dalyvių, atvykusių iš Joniškio, Kelmės, Šiaulių miestų ir rajonų. Gausiausias būrys – Radviliškio rajono ir miesto mokyklų bendruomenių nariai. Išklausyti 38 panešimai, kuriuos pristatė ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir šeimų atstovai ­­­– mamos, močiutės. Savo išmone, drąsumu nustebino patys mažiausieji –priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai iš Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos. Konferencijos viešnios – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narės – visus sudomino gyvai pristatydamos  skirtingų etnografinių regionų tautinius kostiumus. Pranešimuose akcentuoti ir tautos bei valstybės simboliai, piliakalnių istorija ir kultūra, valstybės atkūrimo šimtmetis, praeties, dabarties ir ateities ryšių svarba. Su šiomis ir kitomis etninės kultūros aktualijomis susipažinta dirbant keturiose grupėse. Netrūko ir praktinės veiklos. Konferencijos dalyviai galėjo išbandyti lino siūlo stiprumą, susipažinti su sodų rišimo technika.

Ein saulele07   Ein saulele10  Ein saulele06

Konferencijos metu sekėme sakmes, klausėmės kanklių skambėjimo, giedojome giesmes. Renginio metu tvyrojo rami, draugiška, geranoriška aplinka, kuri padėjo įsisavinti pranešėjų perteiktas žinias. Konferencija paskatino plėtoti domėjimąsi lietuvių etnine kultūra, aktualizuoti lietuvių papročių, tradicijų vertingumą, būti aktyviais Lietuvos kūrėjais. Vaikų, tėvų, mokytojų dalyvavimas konferencijoje ir pasidalijimas gerąja patirtimi įrodė, kad Lietuvos mokyklų bendruomenės glaudžiai bendrauja ir bendradarbiauja.  

Ein saulele08 Ein saulele09 Ein saulele05

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo Šimtmečiui įsitikinome, kad šiandienos herojus yra kiekvienas iš mūsų!

Rasmuta Valčiukienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos
pradinių klasių mokytoja ekspertė

ERASMUS Logotipas EU veliava fundedRadviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius pradėjo įgyvendinti Europos Komisijos finansuotą Erasmus+ K2 strateginės partnerystės projektą „PARENTS FACE CHALLENGES: HOW TO HELP THEM“ („Tėvai patiria iššūkių: kaip jiems padėti“, Nr. 2017-1-LT01-KA204-035178). Projekto trukmė: 2017-10-01 – 2019-09-30. Projektui skirta suma – 44540,00 Eur. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Graikijos, Italijos, Čekijos Respublikos.

Pagrindinė projekto idėja – pasidalinti gerąja patirti su projekto partneriais. Mažuose miestuose ir kaimuose nemokamą pagalbą kaip elgtis su savo vaikais dažniausiai gauna socialinės rizikos šeimos, trūksta pozityvios tėvystės ir kitų mokymų, paskaitų kaip elgtis su savo vaikais, kaip įveikti iškylančius iššūkius šeimoms, kurios nepriklauso socialinei atskirčiai. Tikimasi projekto pabaigoje įgytą gerąją patirtį pritaikyti savo institucijoje ir ieškoti galimybių organizuoti mokymus Radviliškio rajone.

Šių metų lapkričio 21–23 dienomis pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko Radviliškyje.

Pirmąją susitikimo dieną visi projekto partneriai susitiko Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje, kur visus pasveikino šios įstaigos direktorius Vaidotas Jakavičius ir skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė. Projekto koordinatorė Kristina Mikaliūnienė svečiams pristatė įstaigos veiklą ir Radviliškio kraštą.

Vėliau projekto partneriai lankėsi Radviliškio rajono Vėriškių bendruomenės namuose. Prie apskritojo stalo vyko diskusija, kaip pozityvios tėvystės mokymai įtakoja santykius (Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programa yra finansuojama iš projekto „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“). Pozityvios tėvystės mokymus pristatė mokymų lektorės Ugnė Paluckaitė ir Eglė Šveckienė. Apie mokymų naudingumą, pasikeitusius santykius šeimoje pasakojo mokymų dalyvės. Jos akcentavo, kad jei tokie mokymai vyktų dar kartą – jos būtinai dalyvautų. Svečiai iš Graikijos trumpai pristatė kokie mokymai tėvams vyksta jų šalyje.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre, įsikūrusiame Pakiršinio kaime, projekto dalyviai ne tik stebėjo kaip socialinės rizikos šeimos įtraukiamos švęsti religines šventes (Advento popietė), bet ir patys aktyviai įsitraukė į veiklas.

erazmus maz01 erazmus maz02 erazmus maz03

Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai lankėsi Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre. Centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė ir direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms Žydrūnė Plungienė pristatė centro teikiamas paslaugas. Svečiai uždavė daug klausimų ir stebėjosi, kad centro veikla labai plati, ir kad daug pagalbos gali sulaukti tėvai. Radviliškio Vaižganto progimnazijoje lankėsi priešmokyklinėse klasėse. Kiekvienos klasės vaikai svečiams pateikė po staigmeną: pasitiko pasisveikindami jų kalba, mojavo pačių padarytomis vėliavėlėmis, sušoko čekų, graikų ir italų tradicinių šokių fragmentus. Mokyklos direktorė Nijolė Krušienė pasveikino atvykusius svečius. Direktorės pavaduotoja ugdymui Vaida Apšegienė ir kitos progimnazijos bendruomenės narės papasakojo apie mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą, renginių organizavimą ir pagalbą mokinių tėvams.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyriuje svečiai diskutavo su skyriaus vedėju Dariumi Palucku, uždavė daug klausimų, dalijosi savo gerąja patirtimi, stebėjo Dienos užimto skyriaus lankytojų koncertą.

Projekto partneriai lankėsi Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atvirajame jaunimo centre „Jaunimo erdvė“. Čia buvo pristatyta centro veikla, diskutuota kaip centro veikla padeda tėvams, bendrauta su centro lankytojais – Radviliškio jaunimu.

erazmus maz05 erazmus maz04 erazmus maz06

Antrosios dienos vakarą svečiai nuvyko į Radviliškio rajono „Skėmių Traktierių“, kur dalyvavo edukacinėje programoje, ragavo tradicinių lietuviškų patiekalų.

Trečiąją dieną vyko susitikimas su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėju  Virginijumi Kabliu ir psichologe Enrika Margiene. Svečiai domėjosi skyriaus veikla, su kokiomis pedagoginėmis ir psichologinėmis problemomis dažniausiai susiduriama ir kokiomis priemonėmis teikiama pagalba vaikams,  tėvams ir mokytojams.

Paskutiniąją susitikimo dieną projekto partneriai tikslino susitikimų datas, aptarė projekto veiklas ir kitus svarbius klausimus, kad projektas vyktų sklandžiai.

Radviliškio ŠSPC SJNUS informacija

Lapkričio 3–8 dienomis Vengrijoje buvo įgyvendintas Erasmus+ programos projektas „iCiziten“. Lietuvą atstovavo penki radviliškiečiai: Giedrius Puidokas, Kamilė Gineikaitė, Neringa Šilinskaitė, Povilas Laiševcevas ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atvirojo jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ Šeduvos skyriaus jaunimo darbuotojas-AJC projektų koordinatorius Andrius Kalaušis.

Projekte buvo sudalyvauta Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro dėka. Dalyviai buvo atrinkti pagal užpildytas atviras anketas ir atsiųstus motyvacinius laiškus.

Projekte kartu su lietuviais dalyvavo Turkijos, Bulgarijos, Vengrijos, Italijos ir Kroatijos atstovai. Pirmųjų dienų projekto programa buvo skirta susipažinimui su žmonėmis iš kitų kultūrų, naujų pažinčių kūrimui. Šią dieną galima pavadinti Žaidimų diena. Dieną užpildė energijos suteikiantys žaidimai, lavinantys skirtingus dalyvių sugebėjimus.

Interkultūrinio vakaro metu radviliškiečiai pristatė Lietuvos kultūrą, maistą, tradicijas. Susipažino ir su kitų šalių kultūromis, pavyzdžiui dalyvavo žinių apie Italiją varžybose, sužinojo, kad kroatų kalboje taip pat yra žodžiai „vyšnia“ ir „trešnė“, grožėjosi Turkijos kraštovaizdžiu ir šoko nacionalinius vengrų šokius.

Susipažinę su projekto dalyviais, kultūrų skirtumais ir panašumais, jaunuoliai grįžo prie pagrindinės projekto temos – „Kaip būti geru interneto piliečiu, kaip reguliuojamas internetas mūsų šalyse, ką galime padaryti, kad internetas būtų geresnė vieta jaunimui“. Dalyviai nagrinėjo skirtingų interneto svetainių terminus ir sąlygas, pasakojo, kas yra internetas dalyviams asmeniškai, ruošė rekomendacijas, infografas, reportažus, dalyvavo internetinio forumo simuliacijoje kaip skirtingi veikėjai. Visos šios veiklos suteikė galimybę praplėsti kiekvieno žinių bagažą apie internetą, pasijusti labiau išprususiais pasaulio piliečiais. Sakydami didelį ačiū už šią galimybę, radviliškiečiai yra pasiryžę savo žinias panaudoti praktiškai, kuriant saugesnį internetą Lietuvoje!

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus
Atvirojo jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ informacija

2017 m. lapkričio 15 d. Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko Radviliškio rajono 5–8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Į olimpiadą pasitikrinti savo žinias susirinko 9 penktokai, 11 šeštokų, 16 septintokų ir 10 aštuntokų. Nugalėtojais tapo: 

Radviliškio rajono 5 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada

Eil. Nr.

Mokykla

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Paruošusio mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo kvalifikacija

Vieta

1.

Vaižganto progimnazija

Elinga Chlevickaitė

5 kl.

Daiva Mikšienė

Mokyt. metodininkas

I

2.

Šeduvos gimnazija

Patricija Butvilaitė

5 kl.

Virginija Diržinauskienė

Mokyt. metodininkas

II

3.

Gražinos pagrindinė mokykla

Meida Zemlickaitė

5 kl.

Joana Laurutienė

Mokyt. metodininkas

III

 Radviliškio rajono 6 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada

Eil. Nr.

Mokykla

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Paruošusio mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo kvalifikacija

Vieta

1.

V. Kudirkos progimnazija

Rokas Mickus

6 kl.

Jovita Brunienė

Vyr. mokytojas

I

2.

Grinkiškio J. Poderio gimnazija

Titas Urbaitis

6 kl.

Lina Stirbienė

Vyr. mokytojas

II

3.

Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazija

Virginijus Skumanas

6 kl.

Laimutė Višniauskaitė

Vyr. mokytojas

III

Radviliškio rajono 7 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada

Eil. Nr.

Mokykla

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Paruošusio mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo kvalifikacija

Vieta

1.

Baisogalos gimnazija

Saiva Jakubauskaitė

7 kl.

Lina Stirbienė

Vyr. mokytojas

I

2.

V. Kudirkos progimnazija

Toma Pauraitė

7 kl.

Jovita Brunienė

Vyr. mokytojas

II

3.

Gražinos pagrindinė mokykla

Roberta Jurpalytė

7 kl.

Aušrelė Mackevičienė

Mokyt. metodininkas

III

Radviliškio rajono 8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada

Eil. Nr.

Mokykla

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Paruošusio mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo kvalifikacija

Vieta

1.

Šeduvos gimnazija

Greta Kemzūraitė

8 kl.

Virginija Diržinauskienė

Mokyt. metodininkas

I

2.

Baisogalos gimnazija

Ignė Glebauskaitė

8 kl.

Elena Sadauskienė

Mokyt. metodininkas

II

3.

V. Kudirkos progimnazija

Miglė Urbonaitė

8 kl.

Danutė Blužienė

Mokyt. metodininkas

III

 Sveikiname nugalėtojus!

Amžių gyveni, amžių mokaisi, kaip gyventi.

/Seneka/

Dešimtuosius mokslo metus Radviliškyje veikia TAU. Siūlome jį vadinti Aukso amžiaus universitetu, nes studentai daro, ką nori pagal jėgas, gebėjimus, pomėgius.

2017 m. buvo 113 klausytojų. Įvyko 15 paskaitų ir susitikimų, dar bus 5 (iš viso 20). Paminėsiu keletą pačių įdomiausių: „Lietuvių kalba pasaulyje“ (prof. Ineta Dabašinskienė); „Tarptautiniai santykiai: politika“ (Linas Kojala); „Laimės formulė“ (Gediminas Beržinis); „Atleidimo psichologija“ (Reda Kunickienė); „Tautinis kostiumas“ (Gražina Kadžytė).

Visada laukiami susitikimai su Radviliškio rajono meru Antanu Čepononiu, Seimo nariu Aurimu Gaidžiūnu, Radviliškio klebonu Tadu Rudžiu.

Įdomi, įvairi penkių fakultetų veikla. Labai gera dirbti, mokytis ir bendrauti 10–15 žmonių grupėse. Tokių grupių yra dešimt. Jos renkasi vieną kartą per savaitę ir rimtai dirba. Ypač aktyvios kelionių mėgėjų ir dvasinio tobulėjimo grupės. Joms vadovauja Danguolė Dabašinskienė ir Marytė Gadliauskienė. Gražiai dainuoja moterų ansamblis, vadovė Zenona Zakienė. Džiugina ir tautodailininkių darbai, kuriuos matėme surengtoje parodėlėje (vadovė Jolanta Kvedarienė). Netrūksta lankytojų informacinių technologijų fakultete (vadovas Egidijus Dailidonis). Kūrybingai ir apgalvotai dirba knygų bičiuliai „Beržė“ (vadovė Janina Kaučikienė).

desimtieji TAU01 desimtieji TAU02 desimtieji TAU03

Ypač džiugina kelionės ir išvykos. Jų buvo penkios nuo 30 iki 55 žmonių. Jas rengia ir atskiros grupės – važiuoja net traukiniu; dalyvaujam Radviliškio bendruomenės kelionėse, kultūros paveldo išvykose.

Svajonės ir ateities planai. Aktyviai dalyvauti Europos žmonių festivalyje Radviliškyje: pagaminti suvenyrų, suburti šokėjų grupę, įsigyti gražesnius rūbus ansambliui ir šokėjams. Suburti sportininkų grupę, dalyvauti šventėse, varžybose. Užmegzti glaudžius ryšius su dešimčia respublikos TAU. Keistis lektoriais, darbo patirtimi, kviestis gegužės mėnesį į mokslo metų pabaigos šventę Burbiškėse. Devyni TAU jau yra. Reikia susipažinti su Kėdainių veikliu TAU. Pastovyklauti prie Gomerto ežero....

Nijolė Nėjienė,
Radviliškio TAU rektorė

Radviliškio TAU keliautojai kantriai laukė ir sulaukė pačios saulėčiausios ir sausriausios spalio dienos. Išvyka į Zanavykiją tiesiog pavyko. Tuo pačiu išvykos nuotaiką kėlė ir dėkingumas rajono merui Antanui Čepononiui už ištesėtą pažadą ir apmokėtą autobusą šiai kelionei. Kelias ilgokas, todėl reikėjo susitelkti, nusiteikti ir nežioplinėti. Antrosios jaunystės studentai tai puikiai yra įvaldę.

Pirmasis kelionės sustojimas – Zapyškis. Savo rankomis pačiupinėjome nuo 16 a. tebestovinčią gotokinę bažnyčią ir pasigrožėjome plačiu, gal šiek tiek patvinusiu, Nemunu. Jo vandenyje atsispindi visos kito kranto medžių spalvos ir mėlyno dangaus balti debesėliai.

Važiuodami toliau apšnekėjome T. Ivanausko sodybą „Obelynė“, Kačerginė, kurioje seniau buvo gausybė pionierių stovyklų. Prisiminėm, kad čia yra lenktynininkams labai svarbus „Kačerginės žiedas“.

Ilgoka viešnagė mūsų laukė Zyplių dvare. Puikus 21 ha parkas aplink, kur vilioja prisėsti gotikinė altana, pakraštyje būriuojasi stilizuotos gervės, atrodo, kad tuoj būsim aploti baltų kurtų (tai tokie medžiokliniai šunys) pulkelio. Puikios kalto metalo skulptūrėlės: žiogai, skruzdės, vorai, net svirplys, važnyčiojantis  karietą. Taip norėjosi iškelti lobių skrynią iš „pelkės“ – atrodė, ji ims ir nuskęs, nes matėsi tik skrynios kampas ir didžiulė spyna, sauganti tuos lobius.

Sužavėjo Zanavykų muziejus, įrengtas buvusio dvaro vežiminėje, ekspozicijos turtingumas, išdėstymas, erdvė ir, žinoma, gidas – tikras zanavykas. Susipažinimas su istorija, senovine buitimis, pavaldu, žymiais Suvalkijos žmonėmis labai praturtino kiekvieną žmogų.

Pavadinimas Zanavykija yra kilęs iš slaviškų žodžių „za Novy“. Mat žemės už Novos upelio labai rūpėjo slavams. Tai kraštas su savo tarme, šnekta, literatais. Kalbininkai Pranas Vaičaitis, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis paliko gilius pėdsakus.

Suvalkams visada labai svarbus buvo linas. Čia jų augindavo daug ir sakydavo: „Auga ąžuolėlis, viršuje – burbulėlis“. Yra ir lietuviška chalva čia sukurta – tai spragintos linų sėklos, sumaišytos ir supjaustytos su medumi. Sėmenų aliejus dar spaudžiamas ir dabar – pripažintas kulinariniu paveldu. Taip pat net nuo 16 amžiaus spaudžiami įvairiausi sūriai.

Apžiūrėjome Lukšių miestelį, savo amžių skaičiuojantį nuo 1697 metų. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1745 m. joje kunigavo rašytojas A. Tatarė. Jis įsteigė mokyklą, kur mokėsi Jonas Basanavičius, skulptorius Vincas Grybas.

Gerokai nustebino apsilankymas Šakiuose. Labai keičiasi ir gražėja miestas, antras pagal dydį Suvalkijoje. Daug egzotikos suteikia viduryje miesto telkšantis ežeras. Puikiai sutvarkyta, šviesi miesto centrinė aikštė ir nuostabus fontanas, padabintas arka su daugybe varinių varpų ir varpelių. Jų skaičius, ko gero, toks, kad užtektų kiekvienai Šakiuose besimokančių mokinių klasei.

 Miestas turi savo herbą, kur pavaizduoti sukryžiuoti du linų pėdai. Pokaryje čia buvo stiprus linų fabrikas. Tai daug pasako apie patį kraštą.

Gražiai pritapęs prie aplinkos skverelyje prie ežero paminklas V. Kudirkai. Pastarasis Šakiuose gyveno ir dirbo daktaru neilgai – vos 4 metus, bet atmintis apie mūsų himno kūrėją saugoma. Jis Šakius vadino „Žydpelke“. Viena iš priežasčių, kodėl taip trumpai dirbo, buvo daktarų konkurencija. Mat miestelyje 80 proc. gyventojų buvo įvairių profesijų žydai. Buvo ir daktaras, kuris susirinkdavo vos ne visus pacientus. Nieko nuostabaus, kad šios tautybės žmonių buvo tiek daug. Tai juk visų Lietuvos miestų ir miestelių suklestėjimo garantas. 18 a. buvo skatinamas jų kūrimasis įvairiomis privilegijomis. Visa prekyba buvo žydų rankose. Apie turgavietę miesto centre kūrėsi ir veikė žydų krautuvėlės, kepyklėlė, kirpyklos, siuvyklos. Veikė ir fotoatelje. Iš vietinių ūkininkų žydai supirkdavo užaugintą derlių ir išveždavo į didmiesčius. Išlikę įdomūs prisiminimai iš to laikmečio. Prie Siesartės upelio stovėjo žydų maldos namai – Iškala. Labai kuklūs – be paveikslų, be jokios prabangos. Vyrai meldėsi pagrindinėje šventykloje, o moterys – 2 aukšte. Rudenį visi susirinkdavo ant tilto per upelį ir besimelsdami atgailaudavo savo drabužių skvernus purtydami į upelį – taip atsikratydavo nuodėmių.

Visi Šakių vaikai lankė tą pačią gimnaziją, o ypač gerai mokėsi žydų vaikai. Ši tauta labai vertino mokslą ir vaikus savotiškai mokėjo nukreipti. Abi tautos laikėsi savo papročių, per daug nesibičiuliavo, bet ir nesipyko. Net turgūs būdavo tik ketvirtadieniais, nes žydams šeštadienis yra šventas, o katalikams – sekmadienis. Antrasis pasaulinis karas ir holokaustas nepraėjo pro šalį. Šakių miškelyje sunaikinta 4000 žydų. Žymieji žmonės yra ne kartą sakę, kad mums reikia ne tik žinoti apie tuos žmones, bet ir pasimokyti vienybės, sutarimo, išminties.

Aplankėme ir puikiai restauruotą Gelgaudiškio dvarą. Jis dar 15 a. įsikūrė ant Nemuno šlaito, o tik 16 a. gale gavo dabartinį pavadinimą. Rūmai galutinai susiformavo valdant Komarams, o Nemuno vaga nutolo nuo šlaito ir sudarė sąlygas pakrantėje užaugti platokai miško juostai. Dabar Nemunas geriau matomas tik nuo dvaro terasos (priešingai upelis pasielgė Druskininkuose, kur jis priartėjo prie to kranto, kur 40 metų jau stovi. R. Malinausko namas ir ima plauti namo pamatus).

Gelgaudiškio dvaras per 1920 m. žemės reformą buvo išparduotas, o rūmuose veikė vaikų prieglauda, kuri iki Antrojo pasaulinio karo priklausė vienuolėms. Per karą vokiečiai čia įrengė štabą, karo ligoninę, o vaikus iškraustė. Po karo iki 1961 metų dvare buvo vaikų namai.

Stabtelėjome Griškabūdyje – nuo 1697 m. rajono miestelį ant Novos upelio kranto. Pirmoji bažnyčia ir karmelitų vienuolynas įsikūrė 1744 m. Dabar senoji miestelio dalis – urbanistinis paveldas: keturkampė aikštė, o gatvės eina spinduliu. Vėliau pastatyta bažnyčia – architektūrinis paminklas. Ji aštuonkampė, medinė, 24 m skersmens ir 12 m aukščio. Betoninė varpinė pastatyta tik 1933 m.

Miestelio centre 2012 m. pastatytas labai grakštus, net mūsų atmintyje toks neužsifiksavęs Jono Jablonskio paminklas (autorius R. Kvintas).

Kadangi J. Jablonskis kilęs iš Rygiškių kaimo, tai ir buvo pasirinkęs Rygiškių Jono slapyvardį. Puikią pamokėlę keliautojams pravedė A. Krikštanas. Kas geriau gali tai padaryti, jei ne lituanistas mokytojas, o dabar – aktyvus TAU studentas. J. Jablonskis yra mūsų kalbos tėvas, jos grynintojas, gramatikos autorius. Jis visą savo gyvenimą, net negalėdamas vaikščioti, atidavė mūsų nuostabiai ir pačių seniausių kalbų gretose tebesipuikuojančiai lietuvių kalbai.

To krašto poetas Albinas Bernotas sakė: „Mano krašto žmogus Jonas Jablonskis mums visiems pasiuvo gražų kalbos rūbą – še, vilkis ir sveikas nešiok“. Šie žodžiai tiko visada, tinka ir šiandien – juk metai skirti kalbai pagarsinti.

O mūsų kelionės maršrute dar ir Marijampolė – Suvalkijos sostinė. Ji susidarė iš dviejų miestelių, įsikūrusių skirtinguose Javonio upelio krantuose. Viename krante Storapolė, o kitame įsikūrė Marijonų vienuolynas. 1792 m. miestelis susijungė – pasistatė tiltus – ir pasivadino Marijampole. Tada gavo miesto teises ir leidimą turėti turgavietę.

1867 m. įsikūrė keturių klasių mokykla. Joje mokėsi J. Jablonskis, S. Nėris, Z. Angarietis, V. Kudirka, K. Boruta, A. Venclova, V. Mickevičius-Kapsukas. Pastarojo vardu – Kapsukas – ilgokai buvo pavadinta Marijampolė.

  1. Jablonskio vardu (ilgai buvo Rygiškių Jono) vadinama gimnazija garsėjo ir dabar dar žinoma visoje Lietuvoje. Puikus paminklas J. Jablonskiui yra mokyklos kieme. Jis ten sėdintis, toks kaip atrodė paskutinį gyvenimo dešimtmetį.

Apie parko sutvarkymą, įmantrius ir kartu paprastus, pasisėdėjimui skirtus akcentus, tą garsiojo upelio įkomponavimą į miesto gyvenimą, fontanus, skulptūras, net 1000 fotografijų tunelį, kuris jungia parką su sporto aikštynu papasakoti nebandau. Reikia patiems pamatyti ir Vytautą Kernagį primenantį įmantrų bronzinį paminklą, kuris skirtas jam už dažnai dainuojamą dainą „... kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj...“

Keliautojai patenkino savo žingeidumą, susipažino su Zanavykija, papildė žinias apie J. Jablonskio gyvenimą ir darbus. Taip prasmingai praleista diena buvo skirta meilei gimtajai kalbai pareikšti.

                                                                                                                                                Danguolė Dabašinskienė,
                                                                                                                                                TAU klausytoja ir keliautoja

Spalio 13 dieną, penktadienį, Šeduvoje atšvęstas antrasis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus atvirojo jaunimo centro Šeduvos „Jaunimo erdvės“ gimtadienis.

Gimtadienyje netrūko sveikinimų, linksmybių, žaidimų, puikių pasirodymų, prizų ir geros nuotaikos. Renginį organizavo Šeduvos „Jaunimo erdvės“ lankytojai, kuriuos koordinavo jaunimo darbuotojai Edita ir Andrius.

Šventė prasidėjo „Jaunimo erdvės“ patalpose, kur svečiai ir lankytojai privalėjo sudalyvauti viktorinoje apie „Jaunimo erdvę“. Renginyje netrūko linksmų žaidimų, o šventės dalyvių aktyvumą vedėjai skatino prizais.

Po įžanginės dalies visi gimtadienio dalyviai persikėlė į Šeduvos kultūros ir amatų centrą. Čia visų laukė Radviliškio „Jaunimo erdvės“ lankytojo Dovydo dovana. Dovydas atliko dvi nuostabias dainas. Įstabiausiu renginio momentu tapo grupės „MONO“ koncertas. Nestokoję geros nuotaikos, grupės muzikantai privertė ne vieną koncerto dalyvį judėti ir šokti. Po koncerto prie sveikinimų prisidėjo Šeduvos bendruomenės pirmininkė Livita Tvarevičienė ir kolegos iš Radviliškio „Jaunimo erdvės“.

Gimtadienio proga visi pasivaišino tortu. Degant dvejoms torto žvakelėms, buvo pasidžiaugta, kad šiais metais Šeduvos „Jaunimo erdvės“ lankytojų skaičius smarkiai išaugo. Norisi tikėti, kad dar daug metų bus švenčiamas šios „Jaunimo erdvės“ gimtadienis, o lankytojų skaičius tik didės.

Šeduvos „Jaunimo erdvės“ informacija

2017 m. rugsėjo 26 dieną Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vyko Jaunųjų vertėjų konkursas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti, o rugsėjo 29 dieną – gimnazijoje buvo apdovanoti konkurso nugalėtojai. Padėkos raštus ir atminimo dovanas nugalėtojams įteikė Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusių ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė-projektų koordinatorė Kristina Mikaliūnienė ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė. Renginyje dalyvavo ne tik rajono mokiniai, bet ir gausus būrys svečių – Erasmus studentų iš Italijos, Kosovo, Portugalijos, Kroatijos, Baltarusijos, Rumunijos, Vokietijos, Ukrainos, Kinijos, Nepalo, Prancūzijos ir Nigerijos. Svečiai pristatė savo šalis, kalbas, tradicijas, bendravo su mokiniais. Gimnazijos direktorė pasidžiaugė, kad šiais metais šventė tapo ne tik rajonine, bet ir tarptautine. Šventės dalyviams ir svečiams koncertavo Radviliškio Lizdeikos gimnazijos šokėjai ir dainininkai.

vertejai07 verteja 3i01 verteja 3201

Save

mokyt d maz

Save

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su kitomis savivaldybėmis partnerėmis (15 savivaldybių) įgyvendina Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas!“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Žygiais, kraštotyriniais tyrimais, netradicinėmis ugdomosiomis aplinkomis bus plečiamas mokinių akiratis, sudaromos galimybės patiems pamatyti ir sužinoti savo krašto žymiąsias istorines vietas, mokiniams bus skiepijami įgūdžiai ir mokėjimai, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime.

Besidominčius savo krašto istorija ir galimybe pristatyti ją visai Lietuvai mokytojus, kartu su mokiniais, kviečiame dalyvauti projekte „Būk detektyvas!“. Jūs turėsite galimybę kurti iššūkius ir maršrutus, dalintis savo miestelio istorijomis, būti apdovanoti padėkomis ir gauti dovanų!!!

Jau dabar istorinius iššūkius ir maršrutus galite išbandyti parsisiuntę į savo mobiliuosius telefonus ar planšetinius kompiuterius programėlę „Būk detektyvas!“, kurią rasite čia: www.bukdetektyvas.lt/apie-mus.

Idėjos autorius – Virginijus Savukynas, žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ kūrėjas, programėlės „Būk detektyvas!”, skirtos keliautojams, norintiems geriau pažinti Lietuvos istoriją, projekto vadovas.

Pirmieji mokymai vyks š. m. spalio 9 d. 13.00 val. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis). Registruotis kviečiame istorijos, pilietiškumo ugdymo, lietuvių kalbos, geografijos ir kitus besidominčius savo gimtuoju kraštu, mokytojus. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija iki š. m. spalio 6 d. www.semiplius.lt.

Papildomą informaciją teikia Živilė Laurutienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė, tel. 8 422 50 380.

plakatas11101

Save

Save

Rugsėjo 7 d. Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo atidaryta Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Menų studijos moterų kūrybinių darbų paroda. Jau tradicija tampa, kad kiekvieną rugsėjį bibliotekos sienas papuošia Menų studijos moterų darbai. Pernai visi klausėsi skambančių taurių garsų ir mėgavosi maisto vaizdais, o šį kartą bibliotekos lankytojams buvo padovanota galimybė pasigrožėti tobulu moters kūnu. Radviliškietės moterys, laisvalaikiu kuriančios drauge, šįkart atidarė intriguojančią parodą pavadinimu „N-? Pasidalyti moteriškumu“. Kartu buvo pristatyta ir tos pačios studijos narės, Ilonos Radėnienės, tapybos paroda. Susirinkusius bibliotekoje plastiško šokio ritmu sveikino Radviliškio linijinių šokių kolektyvas „Iliuzija“.

Paroda N01  Paroda N02  Paroda N05

Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasveikino Menų studijos nares su naujos parodos atidarymu, pasidžiaugė menininkių darbais, kūrybiškumu ir įteikė padėką jų vadovei Irminai Savickienei, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjai Ritai Vaigauskienei ir Menų studijos narei Ilonai Radėnienei, kuri surengė asmeninę parodą.

Pasak Menų studijos vadovės I. Savickienės, studijos moterys dar kartą įrodė, jog kūryboje galima išlaisvinti save, atskleisti kitokią savo žmogiškąją pusę. Vadovė moterims dėkojo už drąsą ruošiant šią parodą bei linkėjo, kad tos drąsos nepritrūktų ir ateities kūryboje. Kartu besidžiaugdama nauja paroda sveikino ir padėkos raštus aktyviausios Menų studijos narėms teikė R. Vaigauskienė.

Išskirtinio dėmesio sulaukė ir asmeninės tapybos parodos darbai. Autorė I. Radėnienės ragino visas moteris kurti sakydama, kad nuo keturiasdešimties metų moters gyvenime atsiranda daugiau laiko saviraiškai, todėl pradėti kurti niekada nevėlu.

Po sveikinamųjų žodžių, skambant šokio muzikai, darbų autorės ir svečiai maloniai šnekučiavosi: aptarinėjo parodoje eksponuojamus darbus, dalijos patirtimi ir naujomis idėjomis.

Parodoje „N-? Pasidalyti moteriškumu“  vaizduojamų figūrų centre – nuoga moteris, kuri it visatos centras traukte traukia akį, yra labai subtili bei paslaptinga. Erotika nuspalvintą parodos temą Menų studijos moterims nebuvo lengva atskleisti, nes tai pernelyg asmeniška, jautru. Visoms kūrėjoms reikėjo iš naujo pažvelgti į moterį ir jos kūną: vienuose darbuose ji, žiedais apsipylusi, obels šaka, kituose – lyg nuraudęs saulėlydžio dangus ar įkaitusi žarija. Tačiau darbuose nerasite vulgarumo, šleikštumo, o tik gražų ir plastišką kūną, skoningai apnuogintas jo dalis. Šį kartą Menų studijos moterų paroda pranoko visų lūkesčius, todėl sunku įsivaizduoti, kuo jos nustebins kitą rudenį.

Radviliškio viešosios bibliotekos informacija ir nuotraukos

Save

Save

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su 15 savivaldybių švietimo centrais pradeda įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamą projektą „Būk detektyvas“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Žygiais, kraštotyriniais tyrimais, netradicinėmis ugdomosiomis aplinkomis bus plečiamas mokinių akiratis, sudaromos galimybės patiems pamatyti ir sužinoti savo krašto žymiąsias istorines vietas, bus skiepijami mokiniams įgūdžiai ir mokėjimai, kurie reikalingi kasdieniniame gyvenime.

Šiuolaikiniams jaunimui yra labai svarbios naujosios technologijos, todėl šį projektą susiejame su nauja platforma „Bukdetektyvas.lt“ (taip pat programėle „Būk detektyvas!”), kurios autorius yra žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ vedėjas Virginijus Savukynas. Programėlės „Būk detektyvas!” idėja – susieti įvairias vietas su istorijomis. Ji ne tik paskatina atrasti tai, kas paslėpta, išspręsti galvosūkius, daugiau sužinoti apie savo miesto istoriją, bet ir pajudėti. Mokiniai domėsis savo vietovės (miesto, miestelio, gyvenvietės) istorinėmis vietomis, kurs iššūkius, maršrutus, kuriuos įkels į platformą bukdetektyvas.lt. ir jais keliaus.

Mokytojus, kurie siekia, kad pamokos taptų įdomesnės, įvairesnės, skatintų mokinių motyvaciją, kviečiame įsitraukti į projekto veiklas.

Menustudija Radviliskis nuotrauka.

Save

Save

rugsejo 1 3

Save

Liepos 31 d. Radviliškio atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“ pradėjo įgyvendinti Jaunimo reikalų departamento finansuojamą projektą „Čia ir dabar!“. Projektas ypatingas tuo, jog jį rengiant prisidėjo ir jaunimas, rodydamas savo iniciatyvą, siūlydamas jiems aktualias veiklas. Projekto veiklos truks 2017 m. III bei IV ketvirčius. Jaunimas nuo pat vasaros iki šaltojo periodo galės aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, kurios skatins jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse. Projekto finansavimui Jaunimo reiklų departamentas skyrė tris tūkstančius eurų.

Projekto pradžia buvo aktyvi, būrys jaunuolių kartu su jaunimo darbuotojais Vladu Vaidžiuliu ir Justina Šereivaite liepos 19 d. išvyko į Naisių dažasvydžio centrą, kur išmėginto savo įgūdžius „karo lauke“ bei pasikrovė adrenalino. Jaunuoliai žaisdami suprato, jog norint pasiekti tikslą svarbus komandinis darbas. Liepos paskutinę dieną jaunuoliai išsiruošė į žygį baidarėmis Dubysos upe. Nors oras nebuvo pats tinkamiausias, bet tai keliautojų neišgasdino, jaunuoliai parsivežė daug gerų emocijų bei įspūdžių. Kartu vykę jaunimo darbuotojai Karolis Balsys bei Justina Šereivaitė džiaugiasi, jog jaunuoliai noriai renkasi aktyvias laisvalaikio praleidimo formas. Keletas jaunų žmonių baidarėmis plaukė pirmą kartą. Jaunimo darbuotojai džiaugiasi, jog toks projektas kai kuriems jaunuoliams – puiki galimybė patirti nekasdienių ir dar nepatirtų pramogų.

Šios dvi veiklos – tik dalis projekto veiklų, kurios jau praėjo. Prieš akis jaunuolių laukia dviračių žygis, kuris įvyks rugpjūčio mėnesį, jau tradiciniais tapę „Jaunimo erdvės“ pulo, stalo teniso turnyrai, krepšinio turnyrai. Veiklos, skatinančios kūrybingumą: keramikos bei grafičio užsiėmimai, pyragų dienos, filmų vakarai, burbuliatoriai. Išvykos į Joniškio ir Šilalės jaunimo centrus bei svečių priėmimas Radviliškyje.

Projektas rengtas Jaunimo reikalų departamento skelbtam konkursui pagal programą „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ priemonės „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo priemones“ priemonę „Konkurso būdu remti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse“.

Radviliškio atviro jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ informacija

Įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius organizuoja mokymus „Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniniame gyvenime: galimybės ir būdai“. Mokymų tikslas – patobulinti klausytojų teorines ir praktines žinias, supažindinti su savęs pažinimo, pozityvaus mąstymo ir savo asmenybės stipriųjų pusių nustatymo, racionalaus laiko planavimo, konfliktų sprendimo, krizinių/stresinių situacijų išvengimo bei savirealizacijos būdų kasdieniniame gyvenime.

Mokymai prasidės 2017 m. rugpjūčio 23 d. 13 val. Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje (Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis). Programos trukmė – 24 ak. val. Mokymai vyks 2 kartus per savaitę po 4 ak. val.

Mokymuose gali dalyvauti suaugusieji, išskyrus 55–64 m. amžiaus asmenis, valstybės tarnautojus, švietimo įstaigų darbuotojus.

Mokymai finansuojami projekto lėšomis. Išklausę mokymų programą dalyviai gaus pažymėjimus, patvirtinančius įgytas kompetencijas.

Dalyvių registracija vykdoma iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. (8 422) 50 380, mob. tel. 8 611 32 428. Registracijai reikalinga: vardas, pavardė, organizacija.

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus informacija

Š. m. birželio 12–16 dienomis Lapiuose, Klaipėdos rajone, vyko atviro jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ organizuota stovykla „1 idėja, 2 šalys, 3 tikslai: bendrumas, bendravimas, bendradarbiavimas” („1 idea, 2 nations, 3 goals: connection, communication, collaboration“). Stovykla buvo finansuojama Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo (4190 Eur) ir Radviliškio rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programos (1200 Eur) lėšomis.

Į stovyklą po viešai skelbto dalyvių konkurso, susirinko išties puiki komanda – 20 jaunuolių iš Lietuvos, 14 atvyko iš Gniezno (Lenkija) ir stovyklos vadovai. Šios stovyklos organizatoriai ilgai ruošėsi ir nuosekliai dirbo, kad sudaryta stovyklos programa atitiktų jaunų žmonių lūkesčius. Stovyklos dalyviai patys susitarė dėl nurodymų vykdymo, aptarė taisykles, vykdė užduotis ir džiaugėsi dėl dalies veiklų organizavimo kitoje aplinkoje. Dalyviai turėjo atlikti nemažai užduočių, kruopščiai bei nuosekliai paruošti numatytus mini projektus, sklandžiai bendradarbiauti.

Įsimintiniausi įvykiai jaunimo akimis vyko 14 bei 15 dienomis. Organizatoriai maloniai nustebino žinia, kad turėsime galimybę plaukti baidarėmis. Kai kurie stovyklos dalyviai tokią pramogą patyrė pirmą kartą ir sakė, kad kitą vasarą planuos plaukimą baidarėmis patys. Kitą dieną visa komanda vykome į Smiltynę, kur taip pat atlikome užduotis. Geriausias šios dienos dalykas, kad po užduoties maisto, šviežių daržovių kvapas pritraukė visus kartu skaniai papietauti gamtoje. Sodyboje „Prie šaltinio“ įsikūrę jaunuoliai taip pat nesėdėjo vietoje. Belaukdami atvykstančio jaunimo iš Lenkijos jie paruošė šiltą bei jaukų sutikimą, vėliau visą savaitę veikė kartu.

Stovyklos pavadinimas „1 idėja, 2 šalys, 3 tikslai: bendrumas, bendravimas, bendradarbiavimas“ tapo ir visiems aktualiu šūkiu, todėl organizatorių paskirtos užduotys suartino jaunimą iš abiejų šalių, sudarė sąlygas patobulinti anglų kalbos žinias, įvairius kūrybinius sugebėjimus, ugdė bendravimo įgūdžius, paskatino nebijoti imtis darbo pačiam, reikšti savo nuomonę, siūlyti idėjas.

Ši stovykla paliko labai didelį ir malonų prisiminimą apie tai, ką mes nuveikėme visi kartu, todėl nutarėme visi ir vėl susitikti, pakalbėti apie stovyklą, prisiminti draugus iš Lenkijos, pasijuokti iš juokingų patirčių, kurių stovykloje tikrai netrūko. Mūsų komanda buvo tikrai geriausia, nes visos paskirtos užduotys mums buvo įveikiamos, žmonės buvo kupini originalių idėjų, kaip lengviau ar įdomiau pateikti užduoties rezultatus. Kitą vasarą pažadame dar geresnę stovyklą, su dar daugiau įdomių patyrimų, kelionių ir pažinčių!

Įspūdingiausios akimirkos sudėtos į trumpą filmuką:

https://www.youtube.com/watch?v=285hF-WbDw0

Daugiau akimirkų rasite čia:

https://www.facebook.com/seduvosjaunimoerdve.mante/media_set?set=a.446562949034374.1073741864.100010420187417&type=3

Ema Musneckytė ir AJC „Jaunimo erdvės“ komanda

        

2017 m. birželio 14–16 dienomis Radviliškio rajono Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai bei Šaukoto bendruomenės nariai dalyvavo sveikatingumo ugdymo stovykloje. Stovykla vyko jaukiais gamtos šnabždesiais apsuptoje sodyboje „Gomerta“. Organizuojamos stovyklos tikslas – suteikti senjorams žinių kaip stiprinti sveikatą, sudaryti galimybes dalyvauti sveiko senėjimo skatinimo veiklose. Stovykla finansuojama Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis bei lėšomis, gautomis iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos. Stovykla buvo įgyvendinama bendradarbiaujant su Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuru.

20170614 165741 Daugelavicius 20170614 183332 zolininke 20170614 205950 zaidimas

Kiekviena stovyklos diena prasidėdavo mankšta, kurią vedė Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė Dalia Balčiūnienė. Įvairiausios nuotaikingos, netikėtos rungtys dalyviams suteikė daug džiugių emocijų, kūrė bendruomeniškumo dvasią, ugdė jų ištvermę.

Stovyklos programoje buvo numatyta muzikos, spalvinimo terapijos, paskaitos bei praktiniai užsiėmimai. Be to, stovyklos dalyviai turėjo galimybę išmokti meditacinių šokių, mėgautis vegetarine ir subalansuota mityba.

20170614 210701 Zaidimas 20170615 070453 mankst 20170615 072703

Stovykloje dalyvavo 40 Radviliškio rajono senjorų. Dalyvių lūkesčius stengėsi pateisinti ir užimtumu rūpinosi patyrę lektoriai. Ramūnas Daugelavičius, žolininkas, VšĮ „Arbatos akademija“ įkūrėjas supažindino su vaistinėmis žolėmis ir papasakojo apie jų poveikį sveikatai, jų augimvietėmis, rinkimo, džiovinimo ir laikymo būdus, vaišino senjorus žolelių arbata. Žolininkė, knygų autorė Nijolė Degutienė stovyklautojus mokė kurti lauko gėlių puokštes. Muzikos terapeutė Diana Gečė, praktinėje paskaitoje „Muzikos terapija – kelias į sielos harmoniją“ mokė dalyvius išreikšti ir sutramdyti savo jausmus muzikos pagalba, išbandyti netradicinius muzikos instrumentus, jų skleidžiamais garsais iliustruoti nuotaikas ir vaizdinius. VšĮ „Laimės namai“ įkūrėjai Aušra ir Rolandas Augučiai papasakojo apie vegetarinio maisto gamybos subtilybes ir naudą sveikatai.

20170615 071917 manksta guli 20170615 141914 muzikos tera 20170616 083251 manksta visi

Sveikatos ugdymo stovykloje dalyviai ne tik turiningai ir smagiai praleido laiką, bet įgijo naują požiūrį į unikalią sveikos gyvensenos instrukciją ir pozityvumo užtaisą ilgam laikui.

                             Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro
Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus informacija

Save

Save

Save

Save

Pasipuošę gražiausiais pavasario žiedais baigėsi devintieji mokslo metai Radviliškio Trečiojo amžiaus universitete (TAU). Nobelio premijos vertas prof. Medardo Čobato sumanymas įkurti susirinkimų, susitikimų, mokymųsi centrus sulaukusiems pensijos žmonėms ir pavadinti juos universitetais. Tai maloniai primena studijų metus ir nuteikia mokytis visą gyvenimą, nes „mylėti ir mokytis niekada nevėlu“ (M. Čobotas).

Džiugina Radviliškio TAU (įkurtas 2008 m.) veikla ir lankytojų skaičius padidėjęs nuo 40 iki 120 žmonių. Renginius TAU taryba planuoja pusmečiui. Galvojome, ar nepritrūksime temų, lektorių, veiklos, tačiau gyvenimas toks įdomus ir spalvingas, kad renginiai visiems vyksta kiekvieną savaitę. Paminėsiu tik keletą antrojo pusmečio aktualiausių paskaitų: „Lietuvių kalba pasaulyje“ (prof. dr. Ineta Dabašinskienė), „Tautiškos giesmės kelias“ (prof. dr. Giedrė Čepaitienė), „Tautinis kostiumas – tautos savitumo ženklas“ (etnologė Gražina Kadžytė). Mus domina politinis ir visuomeninis gyvenimas, todėl jau tris kartus kvietėme jauną įdomų politologą Liną Kojalą. Tradiciniai įdomūs ir naudingi susitikimai su rajono meru Antanu Čepononiu ir Radviliškio rajono Seimo nariais. Mielai klausome paskaitų apie sveikatą, keliones, dvasinį ir psichologinį tobulėjimą.

Šiais mokslo metais TAU veikla buvo paskirstyta į penkis fakultetus, o juose dirbo vienuolika grupių po 10 ar 20 žmonių. Mums reikia ir informacinių technologijų, ir pasaulio pažinimo, ir užsienio kalbų, ir meninės raiškos, ir sveikos gyvensenos fakultetų... Pagal norus, gebėjimus ir pageidavimus, pagrindinis darbas vyko grupėse. Visos grupės turi veiklos planus ir vadovus, mokytojus savanorius, kuriems už darbą nuoširdžiai dėkojame, kuriuos gerbiame ir mylime.

Antri metai gražiai dainuoja moterų ansamblis vadovaujamas profesionalios vadovės Zenonos Zakienės. Kelionių mėgėjų grupei vadovauja energinga, sumani, išradinga Danguolė Dabašinskienė. Dvasinio tobulėjimo ir savęs pažinimo sritimi rūpinasi Marytė Gadliauskienė. Ačiū už pakviestus įdomius lektorius, atsakomybę ir malonų bendravimą. Dar kartą ačiū mokytojams Egidijui Dailidoniui, Elvyrai Jankauskienei, Kristinai Mikaliūnienei, Jolantai Kvedarienei, Jolantai Jankutei-Terminienei, Rasai Pocienei ir Almai Balčiauskienei už mums dovanotas žinias ir tik mums skirtas valandas.

gyven knyga01 gyven knyga02 gyven knyga03

O pabaigai – apie svajones ir ateities planus. Sunku atrinkti, kas svarbiausia, įdomiausia. Atostogos prasidėjo, bet renginiai tęsiasi. Birželio 14–16 dienomis 30 žmonių važiuosime į sveikatingumo ugdymo stovyklą prie Gomertos ežero. Mūsų laukia gražus gamtos kampelis, malonūs šaukotiškiai, įdomios ir naudingos paskaitos. Laukiame ir džiaugiamės. Renkame pasiūlymus kitų metų darbo planui – tai reikšmingi metai ir mūsų TAU 10 metų ir Lietuvos Respublikos 100-metis. Norime ne tik mokytis, dainuoti, bet ir linksmai švęsti, šokti, keliauti, draugauti... Mintyse vis skamba TAU dainos posmelis:

Kol skaito gyvenimo knygą,
Kol džiugina giedras dangus,
Kol sveikina tekančią saulę –
Tebūna laimingas žmogus...

Laimės, sveikatos ir giedro dangaus....

Nijolė Nėjienė,
Radviliškio TAU rektorė

Save

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius 2017 m. birželio 1 d. Burbiškio dvare organizavo Radviliškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų šventę. Į šventę buvo kviečiami 133 rajono I–III vietų nugalėtojai, laureatai. Šventėje dalyvavo 85 mokiniai ir 16 juos atlydėjusių mokytojų. Džiugu, kad šventėje dalyvavo ir tie mokiniai kurie užėmė prizines vietas ne vienoje olimpiadoje. Du mokiniai prizines vietas laimėjo keturiose olimpiadose. Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos 2 gimnazinės klasės mokinys Giedrius Puidokas užėmė pirmąsias vietas – biologijos, chemijos, fizikos olimpiadose ir trečiąją vietą muzikos olimpiadoje. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos aštuntokas Matas Budreckas geografijos „Mano gaublys“ ir istorijos olimpiadose užėmė pirmąsias vietas, o fizikos ir matematikos olimpiadose – antrąsias vietas. Trijose olimpiadose nugalėtojų vardus iškovojo net 5 mokiniai: Joelis Verdingas, Lizdeikos gimnazijos 4 gimnazinės klasės mokinys (biologijos, chemijos ir geografijos – pirmosios vietos); Lukrecija Kneižytė, Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos 8 klasės mokinė (matematikos – pirmoji, geografijos „Mano gaublys“ – antroji, istorijos – trečioji vietos); Monika Vaškaitė, Vaižganto gimnazijos 2 gimnazinės klasės mokinė (chemijos ir fizikos – antroji, lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – pirmoji); Odeta Morkūnaitė, Vaižganto progimnazijos 5 klasės mokinė (dailės ir informacinių technologijų – antrosios vietos, matematikos olimpiadoje –pirmoji vieta); Vakaris Daukša, Šeduvos gimnazijos 1 gimnazinės klasės mokinys (fizikos, matematikos – antrosios vietos, o biologijos – pirmoji vieta).

Šventės dalyvius sveikino Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė.

burbiskes01 burbiskes02 burbiskes04

Visą dieną mokymų inTegra House vadovas Lukas ir jo kolega Saulius vedė kūrybines dirbtuves. Kūrybiški žaidimai buvo skirti susipažinimui, dėmesingumui, draugiškumui ugdyti, stiprino komandų tarpusavio ryšius, pasitikėjimą savimi ir kitais.

Atlydėjusiems mokytojams taip pat šventėje neteko nuobodžiauti, jie galėjo pasidalinti įdomiais, linksmais, emociškai svarbiais, rimtais ir įvairiausiais prisiminimais iš praeitų mokslo metų.

Šventės pabaigoje visi dalyvavę mokiniai buvo apdovanoti Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus padėkos raštais.

 burbiskes05  burbiskes07  burbiskes08

 

Save

Save

Gegužės 23 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir Radviliškio rajono anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis organizavo regiono anglų kalbos mokytojų metodinę dieną „Pozityvus profesionalumas: kūrybiškas požiūris į ugdymą (si)“. Renginyje dalyvavo Kelmės, Naujosios Akmenės, Pakruojo ir Radviliškio anglų kalbos mokytojai. Susirinkusius mokytojus savo daina pasveikino Radviliškio Vaižganto gimnazijos mokinės. Kalbą „Peace is not the Absence of War“ pasakė Neringa Šilinskaitė, Vaižganto gimnazijos 3 klasės mokinė, Radviliškio rajono 9–12 klasių mokinių oratorių anglų kalba konkurso nugalėtoja.

Pamoką mokytojams vedė Inga Veberienė, Radviliškio Vaižganto gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė ir Rasa Remeikienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė. Pamokoje mokytojai kūrybiškai išnaudojo kitas ugdymosi erdves, komunikavimo ir informacines technologijas. Pranešimus skaitė visų, metodinėje dienoje dalyvavusių, rajonų anglų kalbos mokytojai. Mūsų rajoną atstovavo Ligita Sadauskienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė (pranešimas „Veiklos pamokos pradžioje“), Vaida Apšegienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja (pranešimas „Konteksto prasmė mokant anglų kalbos“), Jūratė Norkienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja (pranešimas „Mokinių mokymosi motyvaciją skatinantys metodai anglų kalbos pamokose“), Danguolė Valavičienė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė (pranešimas „eTwinning projektas anglų kalbos pamokose“). Viešnia iš Panevėžio, Rasa Širmulienė, Panevėžio „Minties“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė, JAV-LT Alumni Asociacijos Panevėžio padalinio prezidentė, supažindino su JAV ambasados Lietuvoje vykdomomis mainų programomis ir galimybėmis jose dalyvauti.

Kristina Mikaliūnienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus
metodininkė-projektų koordinatorė

Šių metų gegužės 11 dieną Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyriuje organizuotas Lietuvos specialiosios olimpiados aerobikos čempionatas. Į renginį atvyko aštuonios skirtingo amžiaus bei neįgalumo komandos iš įvairių šalies rajonų. Tai komandos iš Pabradės ir Macikų socialinės globos namų, Rokiškio pagrindinės mokyklos, Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Panevėžio jaunuolių dienos centro, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro.

Čempionato dalyvius ir svečius pasveikino Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Makutienė. Nuotaikingą dainos „Baltas smėlis“ inscenizaciją atliko jungtinis Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos 6b klasės ir Specialiojo ugdymo skyriaus mokinių ansamblis.

Dalyvių pasirodymą vertino komisija: Gailutė Toleikienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusių ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė, Vida Gilienė, Vaižganto gimnazijos šokių mokytoja metodininkė, Sandra Skromanienė, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė. Komandos varžėsi techniškiausios, originaliausios, artistiškiausios, ištvermingiausios, nuotaikingiausios, elegantiškiausios, meniškiausios ir stilingiausios komandos nominacijose.

Pertraukų metu susirinkusius linksmino Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro šokėjai. Saksofonu grojo Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos 6b klasės mokinys Eitvydas Paškevičius.

Vertinimo komisijai paskirsčius nominacijas šeduviečių komanda laimėjo stilingiausios komandos titulą. Pabradės socialinės globos namų komanda pripažinta techniškiausia, Macikų socialinės globos namų komanda – meniškiausia, Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro komanda – originaliausia, Panevėžio jaunuolių dienos centro komanda – ištvermingiausia, Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos komanda – artistiškiausia, Rokiškio pagrindinės mokyklos komanda – nuotaikingiausia, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro komanda – elegantiškiausia. Visos komandos apdovanotos saldžiais prizais, joms įteikti padėkos raštai ir taurės.

Renginio organizatoriai: Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas (LSOK), Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija.

Šių metų gegužės 10 dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje vyko Radviliškio rajono 4–8 klasių mokinių anglų kalbos metodinė-praktinė konferencija „Mano miesto ritmas“. Į renginį atvyko anglų kalbos mokytojai ir 4–8 klasių mokiniai iš Radviliškio miesto ir rajono mokyklų. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis savo miesto, rajono praeities ir dabarties įvykiais, ugdyti bendruomeniškumą ir atsakomybę už savo gyvenamąją aplinką, skatinti mokinių kūrybiškumą mokantis anglų kalbos ir pasidalinti savo gerąja patirtimi.

Konferenciją pradėjo nuotaikingas moksleivių koncertas. Sveikinimo žodį tarė Nijolė Krušienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktorė. Konferencijos pradžioje pranešimą skaitė Šiaulių universiteto Užsienio kalbų studijų katedros vedėja ir Šiaulių Romuvos gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja doc. dr. Aina Budvytytė. Pranešėja pasidalino savo ugdymo patirtimi integruojant kelių dalykų pamokas, pristatė naujus būdus bei metodus, kurie padėtų užsienio kalbos pamokas organizuoti kūrybingiau ir įdomiau.

Antroje konferencijos dalyje mokiniai skaitė pranešimus, demonstravo skaidres, dalinosi savo kūrybinėmis idėjomis ir sėkminga jų įgyvendinimo patirtimi. Iš viso konferencijoje pristatyti 25 mokinių pranešimai apie gimtąjį miestą, jo praeitį ir miestą garsinančius žmones.Dalyviai atskleidė sėkmės pavyzdžius apie netradicines ugdymo (-si) formas tobulinant komunikaciją užsienio kalba bei pasidalino patirtimi, kaip užsienio kalbos pamokas paversti įdomesnėmis, kūrybiškesnėmis ir skatinančiomis tobulėti.

Konferencijos pabaigoje pasidžiaugta prasmingu renginiu ir sėkminga bendradarbiavimo patirtimi. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė-projektų koordinatorė Kristina Mikaliūnienė padėkojo visiems už puikius pranešimus ir įteikė padėkas bei organizatorių įsteigtas dovanas.

Konferencijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja pranešėjams, dalyviams už šiltą bendravimą, išsakytas mintis ir idėjas.

Radviliškio Vaižganto progimnazijos informacija

Pavasaris ir vėl sukvietė Lietuvos jaunuosius kūrėjus į tradicinį festivalį „Kūrybos pavasaris – 2017“ Baisogalos Komaro dvare. Kūrybinę ugnį tradiciškai įžiebė renginio sumanytoja, buvusi mokytoja Regina Vaitkevičienė, kuri Komaro dvaro svečiams pasakojo apie šio dvaro istoriją ir architektūrą, ir dabartinės festivalio organizatorės – Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Krugelienė bei lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Erika Liukienė.

Šiais metais festivaliui buvo pateikta net 38 autorių kūryba iš 8 mokyklų: Šiaulių rajono Naisių mokyklos, Tauragės Žalgirių gimnazijos, Joniškio M. Slančiausko progimnazijos, Radviliškio Vaižganto progimnazijos, Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos, Radviliškio rajono Pakalniškių pagrindinės mokyklos, Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinės mokyklos ir Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos.

Žanriniu požiūriu gausiausia poezija – 44 eilėraščiai, tarp kurių ir sonetas bei haiku. Pateikta 10 prozos kūrinių: po 3 noveles ir ese, 2 miniatiūros ir 2 noveletės. Tautosakos stilizacijai artimi dar 9 kūriniai: mįslės, pasakos, sakmė ir net malda. Apie ką rašo jaunieji šio festivalio kūrėjai? Anot festivalio kūrybos vertinimo komisijos narės Birutės Gedžiuvienės (Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė), jaunųjų kūrėjų poezijoje dažna gamtinė tematika, ypač apie pavasarį. Ne mažiau mėgstama jaunųjų poetų tema – tėvynė. Radviliškis šiemet švenčia savo 450 metų jubiliejų – ir ta proga autoriai nemažai eilėraščių parašė. Vyresnieji poetai bando perteikti vidinio pasaulio sudėtingumą, kartais keldami egzistencinius klausimus.

Prozos kūriniuose dominuoja vienišumo, atskirties tema, tik kartais nušviečiama nedrąsių svajonių. Kelionių esė šviesesnės. Jose bandoma perteikti tolimų kultūrų grožį: vienoje – Tokijo parko ramybę, antroje esė vynuogių kekė pažadina prisiminimus apie Prancūzijos kraštovaizdžio grožį.

Kūrybos pavasario intriga – atsiųstų darbų interpretacija: Radviliškio dailės mokyklos Baisogalos skyriaus mokiniai pasirinktinai iliustravo jaunųjų kūrėjų tekstus, vėliau savo piešinius pristatė tekstų autoriams kaip savitą perskaitymo būdą. Jiems talkino Radviliškio dailės mokyklos Baisogalos skyriaus dailės mokytojos metodininkės Rasa Brazdžionienė ir Inga Ginkevičiūtė. Keletas eilėraščių virto dainomis, kurioms muziką kūrė Baisogalos kultūros namų meno vadovė Neringa Bernadickienė. Dainas atliko Neringos Bernadickienės ir Banguolės Laivienės duetas.

Žinoma, viena iš svarbiausių festivalio intrigų, kas gi iš žinomų kūrėjų, kritikų dalyvaus kūrybos festivalyje. Šiais metais sulaukėme gerbiamų poetų Aido Marčėno ir Vytauto Stankaus. Svečiai ne tik dosniai dalijosi savo kūryba, bet nuoširdžiai bendravo su jaunaisiais kūrėjais, nestokodami humoro. Renginio pabaigoje poetai aptarė festivalio dalyvių kūrybą, ragino daugiau skaityti ir toliau kurti. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė-projektų koordinatorė Kristina Mikaliūnienė pasidžiaugė renginiu, įteikė festivalio dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams padėkas. Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos direktorė Rita Juškevičienė padėkojo festivalio svečiams, dalyviams, juos ruošusiems mokytojams, festivalio organizatorėms ir festivalio rėmėjams: Baisogalos seniūnijos seniūnui R. Kalvaičiui, LSMU Gyvulininkystės instituto direktorei V. Juškienei, UAB „Gliukolvetas“ vadovui J. Baubliui, R. Jablonskienei, A. Radžiūnui, L. ir E. Šimkevičiams.

Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos gimnazistės svečiams dovanojo šokius „Kepurinė“ ir „Saulašarė“ (vadovė šokio mokytoja metodininkė J. Kačiukevičienė). Savo įspūdžius renginio svečiai tradiciškai užrašė ant festivalio „paukščių“, nutūpusių ant sužaliavusių medžių šakų ir laukiančių naujų susitikimų.

Aušra Krugelienė, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2017 m. gegužės 4 d. buvo įvertinta Radviliškio rajono mokinių rašinių konkurso „Mano miestas – Radviliškis“ darbai. Jie buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes: 2–4 klasių mokinių grupėje pateikė 11 rašinių, 5–8 klasių grupėje – 8, o 9–12 klasių mokinių grupėje buvo parašyti 4 rašiniai.

Prizinės vietos ir geriausi mokinių darbai:

Radviliškio rajono mokinių rašinių konkursas „Mano miestas – Radviliškis“ 2–4 klasių grupė

Vieta

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokyklos pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo kvalifikacija

I vieta

Austėja Kniškaitė

4 kl.

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

Diana Muraulienė

Mokytoja metodininkė

II vieta

Dovilė Janušonytė

4 kl.

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

Diana Muraulienė

Mokytoja metodininkė

III vieta

Dalius Narakas

4 kl.

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

Violeta Čižikienė

Mokytoja metodininkė

III vieta

Emilė Jazdauskaitė

4 kl.

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

Violeta Čižikienė

Mokytoja metodininkė

Mano gimtasis Radviliškis

Kiekvienas žmogus turi savo gimtąjį miestą ar kaimą. Mano gimtasis miestas yra Radviliškis. Aš labai džiaugiuosi, kad gyvenu jame. Nes tai puikus mažas rajoninis miestelis. Čia žmonės pažįsta vieni kitus, bent jau iš veidų. Čia nėra plačių, judrių gatvių, bulvarų, o tik siauros jaukios gatvelės. Čia nėra tiek daug dūmų ir triukšmo, kaip didmiesčiuose. Todėl jis man labai ir patinka.

<...>

Tikiu, kad Radviliškis plėsis ir kažkada pateks į didžiausių miestų sąrašą.

Gal aš Radviliškyje negyvensiu visada, bet visada jį turėsiu savo širdyje. Juk nė vienas žmogus nežino, kur gyvenimo vėjai nupūs jo likimą...

Austėja Kniškaitė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla, 4a klasė

Radviliškio rajono mokinių rašinių konkursas „Mano miestas – Radviliškis“ 5–8 klasių grupė

Vieta

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokyklos pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo kvalifikacija

I vieta

Nojus Jokūbaitis

6 kl.

Gražinos pagrindinė mokykla

Aušrelė Mackevičienė

Mokytoja metodininkė

II vieta

Rokas Mickus

5 kl.

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla

Jovita Brunienė

Vyr. mokytoja

III vieta

Augustas Pakosas

6 kl.

Gražinos pagrindinė mokykla

Danguolė Juodžbalienė

Mokytoja metodininkė

Mano miestas – Radviliškis

Mažas berniukas iš geltonų plytų namelio vaikštinėjo gimto miesto gatvelėmis. Daug ko jis apie tą miestą nežinojo. Apie miestą, kurio pavadinimas siejamas su bajorų Radvilų pavarde. Apie nuostabų miestą, įsikūrusį šiaurinėje Lietuvos dalyje.

Kiekvieną rytą berniuką pažadindavo keistas garsas, primenantis nejaukų dundesį. Monotoniškas garsas jam ėmė patikti. Vieną dieną berniukas mažomis kojytėmis nutipeno pažiūrėti, kas skleidžia tuos keistus garsus. Dar nepriėjęs prie senovinės geležinkelių stoties pastato, vaikas išvydo garsiai lekiantį traukinį su daugybe vagonų. Apėjęs stotį, šviesiaplaukis pamatė juodą kaip anglis garvežiuką. Tik jis tylėjo ,tarsi saugodamas kažkokias praeities paslaptis. Berniukas grįžtelėjo atgal ir pamojo viesulo greičiu dundančiam traukiniui. Viskas aišku, Radviliškis ypatingas savo traukinių garsu.

Miestas ištįsęs palei traukinių bėgius. Berniukui apeiti visą miestą per vieną dieną bus sunku, gal net neįmanoma. Todėl pasuko į miesto centrą, kurį kartu su mama yra daug kartų apvaikščioję. Tiesa, pasiekus centrinę gatvę, iš vaikiškų batelių teko iškratyti akmenukus, juk vyksta remontas ir įprastinis skvero vaizdas pasikeitė neatpažįstamai. Tačiau Nikės skulptūra primena, kad tikrai tai skvero vieta. Perėjęs aikštę, vaikas nužingsniavo parko link. Skulptūros, suoleliai, žaluma – taip miela ir traukia pailsėti. Prisėdo vaikas ir susimąstė apie tai, kad dar daug vietų reikės ateityje aplankyti. Juk miestas didelis ir įdomus. Tik kitą kartą į ekskursiją pasikvies draugus. Ir žingsniuos mažos pėdutės ilgai ilgai, kol pavargs.

Nojus Jokūbaitis, Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, 6b klasė

Radviliškio rajono mokinių rašinių konkursas „Mano miestas – Radviliškis“ 9–12 klasių grupė

Vieta

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Mokyklos pavadinimas

Mokytojo vardas, pavardė

Mokytojo kvalifikacija

I vieta

Joelis Verdingas

4 gimn

Lizdeikos gimnazija

Rita Šimkuvienė

Mokytoja ekspertė

II vieta

Vėjas Špakauskas

1 gimn.

Vaižganto gimnazija

Gražina Pilypienė

Mokytoja ekspertė

III vieta

Toma Visockytė

3 gimn.

Lizdeikos gimnazija

Gitana Abromikienė

Mokytoja metodininkė

„Radviliškis, žvirbliai ir aš“

Nors jau aštuoniolika metų mindau Radviliškio žemę, nė karto, nė vieno vienintelio kartelio nemačiau suodinų žvirblių, apie kuriuos tiek daug kažkada buvo kalbama. O juk per beveik penktadalį amžiaus turėjo nors vienas išsipurvinęs paukštelis virš mano galvos praskristi. Tačiau kodėl jųjų nematyti? Gal jie slepiasi? Gal jiems gėda prieš gimines kituose kraštuose? To niekas niekada nesužinos. Netgi ornitologai.

Pradėjęs nuo dangiškų dalykų, noriu nusileisti žemiau, o ir visai nutūpti ant radviliškietiškos žemelės ir papasakoti, kaip žmonės čia gyvena. Matau, kad kiekvienas Radviliškio miesto gyventojas vienaip ar kitaip yra susijęs su geležinkelio infrastruktūra. Vieni girdi, kaip geležiniai vagonų ratai trinasi į metalinius bėgius, kiti tuos bėgius prižiūri ar remontuoja garvežius bei vagonus, treti tiesiog važiuoti ar pėstute kasdien kerta šią svarbiausią mūsų miesto kraujagyslę. Tie bėgiai, besitęsiantys per visą miesto ilgį, ir jais riedantys traukiniai mums yra taip gyvybiškai reikalingi ir svarbūs, kaip arterijos ir kraujas žmogaus organizmui. Dieną naktį nenutyla traukinių dundėjimas. Kiti galvoja, esą tai turėtų varginti, tačiau tikram radviliškiečiui tai yra ne paprastas triukšmas, o galios, stiprybės ir net nusiraminimo šaltinis. Žmogus pasižiūri, pasiklauso bevažiuojančių į Rytus ar Vakarus vagonų ir jam iš karto pasidaro lengviau gyventi. Šalia tiek arklio galių turinčių monstrų, kurie velka jiems užkrautą naštą šimtus ar net tūkstančius kilometrų, žmogus pasijunta neįsipareigojęs ir laisvas. Laisvas it žvirblis.

Ir vėl paukščiai... Ir ne šiaip, juk vienas iš Radviliškio simbolių – žvirbliai. Net paminklas jiems stūkso. O žmogui pasijusti paukščiu tikriausiai vienintelė visame mieste vieta yra tiltas per geležinkelį. Tu užlipi ant jo ir pajunti gaivų, kartais netgi šaltoką vėjelį, žvelgi į nusidriekusią panoramą, kur šviečia begalė galingų žibintų, tarsi dangaus žvaigždės būtų nusileidusios ant žemės, stebi riedančias traukinių gyvates, įsiklausai į jų švilpesį ir supranti, kad gimei ir visą gyvenimą liksi RADVILIŠKIEČIU.

Joelis Verdingas, Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 4A klasė

Sveikiname nugalėtojus!

Balandžio mėnesio paskutinę savaitę Radviliškio rajono mokiniai dalyvavo dailyraščio konkurse „Tau, mano Mamyte“, skirtame Motinos dienai. Jis buvo organizuotas Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje.

Pirmas atrenkamasis konkurso etapas vyko Radviliškio rajono mokyklose. Pagalbos mokiniui specialistės atrinko pačius gražiausius savo mokinių darbus ir pateikė rajono vertinimo komisijai. Darbus pristatė Radviliškio Gražinos, Radviliškio Vinco Kudirkos, Radviliškio rajono Pakalniškių, Radviliškio rajono Pociūnėlių, Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinių mokyklų, Radviliškio Vaižganto, Radviliškio Sidabravo, Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio, Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazijų, Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyriaus, Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos Šaukoto skyriaus bei Radviliškio rajono Baisogalos mokyklos-darželio mokiniai.

Pasirodo, dailiai nurašyti tekstą – ne tokia jau paprasta užduotis. Komisija atidžiai skaitė, lygino, vertino trisdešimt tris darbus.

Padėkos raštai bus įteikti visiems dailyraščio konkurso dalyviams, o diplomai – nugalėtojams. Trečių klasių grupėje nugalėjo Aistė Jankūnaitė (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla), antrąją vietą užėmė Erikas Zaveckas (Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis), trečiąją – Kajus Onaitis (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla). Ketvirtų klasių grupėje atitinkamas pirmąsias tris vietas pasidalijo: Emilis Margis (Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla), Gerda Valkauskaitė ir Kamilė Kiudulaitė (abi – Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos moksleivės). Penktų klasių grupės pirmąsias tris vietas užėmė: Aleksandra Filipavičiūtė (Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija), Deimantė Brajytė ir Austėja Šmičkutė (abi – Radviliškio Gražinos pagrindinė mokyklos moksleivės), o šeštų klasių grupės prizininkais tapo: Gabrielė Sakalauskaitė (Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija Šaukoto skyrius), Toma Balčiūnaitė (Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija) ir Deividas Palubinskas (Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio gimnazija).

Šių mokinių dailia rašysena galima pasigrožėti Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos skaitykloje eksponuojamoje laureatų darbų parodėlėje. Nuoširdžiai dėkojame pagalbos mokiniui specialistėms, padėjusioms vaikams dalyvauti šiame dailyraščio konkurse bei vertinimo komisijos nariams. Dailyraščio konkurso organizatoriai: Jurgita Lukšienė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė vyresniojimokytoja, Janina Kristina Mažučiūnienė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos logopedė bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Lauksime dalyvaujant ir kituose konkursuose!

2017 metų balandžio 27 dieną Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje įvyko septintoji regiono dorinio ugdymo diena „Išausta tapatybė“. Minint Tautinio kostiumo metus, organizatoriai siekė populiarinti etninę kultūrą jaunimo tarpe, puoselėti pagarbą praeičiai bei kultūriniam paveldui, skatinti visuomenės domėjimąsi tautiniu kostiumu, supratimą apie jo prigimtį, kultūrinę bei meninę vertę. Į renginį atvyko Lietuvos tautodailininkų sąjungos Radviliškio skyriaus pirmininkė Aurelija Norvaišienė, nariai: Olė Plungienė, Regina Martišienė, Rasmuta Valčiukienė ir Eugenijus Arbušauskas ir mokiniai bei jų mokytojai iš Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos, Radviliškio jaunimo mokyklos, Radviliškio Lizdeikos ir Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijų. Dienos renginyje dalyvavo 142 mokiniai ir 16 mokytojų. Renginį organizavo Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla (renginio iniciatorės – Ala Beliajeva, etikos mokytoja ekspertė, Vitalija Džiugienė, tikybos vyresnioji mokytoja) bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Renginio svečius ir dalyvius pasveikino Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktorius Laisvūnas Vaičiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis bei Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos meno kolektyvai, kuriems vadovauja Valerija Jurgauskienė (šokio mokytoja metodininkė), Artūras Miškinis (muzikos mokytojas metodininkas). Daugelio dalyvių nuostabai ant pakylos tautiniais drabužiais pasidabinę pasirodė Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai bei mokytojai. Vėliau visi dalyviai, pasiskirstę į grupes ir lydimi mokytojų, išskubėjo į susitikimus su tautodailininkais.

Aurelija Norvaišienė pasidalino audimo paslaptimis, Olė Plungienė pasakojo apie savo megztas kojines, pirštines bei riešines, Regina Martišienė mokino austi juostas, Rasmuta Valčiukienė atskleidė visas įmanomas margučių dažymo paslaptis, o Eugenijus Arbušauskas medžio drožybos amatą pristatė pasakodamas apie medienos ypatumus bei savo kūrinius. Mokiniai turėjo galimybę šlifuoti margutį, austi juostą, prisiliesti prie audimo staklių ir medžio drožinių, pasimatuoti megztas ir siuvinėtas riešines ir netgi drožinėti.

Vėliau vyko mokinių ir mokytojų fotokonkurso „Išausta tapatybė“ rezultatų paskelbimas bei nugalėtojų apdovanojimai. Konkursui buvo pristatytos 66 fotonuotraukos, kuriose dalyviai meninėmis raiškos priemonėmis atskleidė etninį tapatumą. Visose konkurso dalyvių grupėse I-ąsias vietas užėmė Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai Danielė Krikščiukaitytė (7a klasė), Inesa Raginckytė (10 klasė). Į II konkurso turą pateko dvi Emilijos Laurutytes nuotraukos. I ir III vietas mokytojų grupėje laimėjo Ala Beliajeva, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė, II vietą – Dijana Simaitienė, Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja.

Baigiamasis dorinio ugdymo dienos akcentas – įspūdinga medicinos darbuotojų sveikinimo akcija. Jos metu mokyklų atstovai pasveikino medicinos darbuotojus su jų profesine diena dovanodami šokį, dainą, atvirutes ir gėles.

Pernai, Aurelijos Meškauskienės, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos muzikos mokytojos metodininkės dėka į Alksniupius buvo pakviesti Lietuvos pagrindinių mokyklų mokiniai į festivalį-konkursą „Dainuoju pavasarį“. Šiemet į šį renginį mokiniai susirinko antrą kartą.

Į Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinę mokyklą susirinko kelios dešimtys kolektyvų ir solistų iš Kauno, Kėdainių, Šiaulių, Tauragės, Raseinių ir Radviliškio rajonų, ir ne tik iš pagrindinių mokyklų. Gražiais pavasariniais žiedais pražydusioje kultūros namų scenoje festivalį-konkursą pradėjo Rasa Saliamorienė, Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos direktorė, palinkėjo drąsos ir sėkmės. 8–10 klasių mokiniai parodė literatūrinę kompoziciją „Drugelio gimimas“ (Zita Kučienė, Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė).

Daugiau nei tris valandas trukusiame renginyje skambėjo dainos apie gamtą, pavasarį, meilę ir kita. Buvo gražu žiūrėti ir klausytis tiek mažųjų, tiek vyresniųjų. Konkurso dalyvius vertino garbinga komisija: Aurelija Meškauskienė, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Rasa Stoškuvienė, grupės „Kitava“ įkūrėja, Romualdas Juzukonis, dainininkas, renginių organizatorius, Jolita Goštautienė Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio lavinimo mokytoja metodininkė bei Laima Didžbalienė, Radviliškio rajono Alksniupių kultūros namų direktorė.

Visi vadovai ir kolektyvai apdovanoti Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis, o nugalėtojai – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus padėkos raštais.

Trečiąsias vietas laimėjo Meidė Šlamaitė iš Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos (mokyt. D. Gricius) bei Kipras Makutis iš Kėdainių kultūros centro (vad. D. Makutienė). Antroje vietoje – duetas: Skaistė Jukšaitytė ir Domas Ročka iš Raseinių rajono Ariogalos gimnazijos (mokyt. E. Budrienė) bei Šiaulių vaikų meninės studijos „Pūūūka“ solistė Urtė Barkauskaitė (mokyt. B. Šimkuvienė). Geriausiai įvertintas Kėdainių kultūros centro Vaikų popchoras „Skambantys perliukai“ (vad. D. Makutienė).

Renginį smagiai užbaigė Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės mokyklos mokinių ansamblis, vadovaujamas mokytojo S. Vaitkevičiaus, R. Stoškuvienė padainavo dainą „Žeme mano“. Vedėjai palinkėjo gražaus pavasario, skaisčios saulės ir vėl susitikti kitų metų pavasarį.

Zita Kučienė, Radviliškio rajono Alksniupių

pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

2017 m. balandžio 20 dieną Radviliškio rajono pradinių klasių mokiniai susirinko į Radviliškio Gražinos pagrindinę mokyklą. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos logopedės metodininkės Daiva Onaitienė ir Kristina Valuckienė pakvietė visą būrį pradinukų į kalbos ugdymo viktoriną „Fėjų pasakos“. Į fėjų pasakų karalystę atvyko mokiniai iš Radviliškio V. Kudirkos, Radviliškio Gražinos, Radviliškio r. Pakalniškių ir Radviliškio r. Alksniupių pagrindinių mokyklų, Radviliškio r. Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos Šaukoto skyriaus, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio Pakiršinio skyriaus.

Svečius pasveikino Radviliškio Gražinos mokyklos direktorius L. Vaičiūnas, palinkėjo gerų įspūdžių ir sėkmės. Mažosios fėjos visus pakvietė į muzikinę pasaką, kurią atliko Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai. Ištarę burtažodį visi dalyviai pateko į fėjų pasakų karalystę. Fėjų užduotis, žaidimus ir burtus stebėjo bei skyrė nominacijas vertinimo komisija, kurią sudarė keturios elfės. Komandos turėjo įveikti penkis išbandymus, kad galėtų tapti tikrais pasakų pasaulio burtininkais. Dalyviai, atidžiai klausydami pasakos „Išdaigų fėja“, rinko žodžius, susijusius su pasakos veikėjais. Mokinukai dėliojo pabirusias pasakas, jas sekė, žaidė žaidimus, saugojo paslaptis. Pavirtę sekliais, ieškojo paslėptų žodžių, galvojo pavadinimus dainelėms. Pasirinkę žaislus, kūrė su jais pasakas.

Vertinimo komisija iš komandų išrinko kūrybiškiausią, sumaniausią, aktyviausią, dėmesingiausią, išradingiausią komandas ir įteikė padėkos raštus dalyviams.

Ištarę burtažodį, visi iš magijos pasaulio, grįžo į tikrovę ir kupini gerų emocijų, atsisveikino iki kitų susitikimų.

Saulėtą balandžio 7-osios rytą Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytojai, dirbantys suaugusiųjų mokymo klasėse, išvyko į Telšių suaugusiųjų mokyklą pasisemti gerosios patirties. Šios mokyklos direktorius Gediminas Simanavičius radviliškiečiams pristatė mokyklos struktūrą ir bendrą informaciją apie savo mokyklą. Lietuvių kalbos mokytoja Sonata Albrikienė papasakojo apie dalyvavimą suaugusiųjų asociacijoje, organizuojamus renginius mokykloje, apie mokyklos mokytojų kolektyvą ir tarpusavio bendradarbiavimą. Anglų kalbos mokytoja Lina Galdikienė pristatė įgyvendintus tarptautinius projektus ir parodė projektų sukurtus produktus.

Puikiai pasikalbėjus nuspręsta, kad šių metų gegužės mėnesį Telšių suaugusiųjų mokyklos mokytojų kolektyvas atvyks į Radviliškio Lizdeikos gimnaziją pasisemti gerosios patirties ir pradėti abiejų mokyklų socialinę partnerystę.

Mokytojai ne tik apsilankė ir pasisėmė gerosios patirties Telšių suaugusiųjų mokykloje, bet susipažino su Telšių mažąja architektūra, pasivaikščiojo ir pasigrožėjo Masčio ežero pakrante. Ekskursiją po Telšius vedė Radviliškio Lizdeikos gimnazijos geografijos vyresnioji mokytoja Živilė Laurutienė.

telsiiai did01 telsiiai did03 telsiiai did02

Živilė Laurutienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos
geografijos vyresnioji mokytoja

Save

Save

Velykinis 2017 1

Save

Pasibaigus frankofonijos mėnesiui (kovui), Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje jau 9 kartą suskambo prancūziškos dainos. Balandžio pirmąjį penktadienį (7 dieną) vyko respublikinis prancūziškos dainos festivalis-konkursas „L'amour change le monde!“ („Meilė keičia pasaulį!“). Kasmet į šį renginį atvyksta būrys prancūzų kultūros gerbėjų, puoselėtojų, pasiruošusių atlikti dainas pačia melodingiausia ir spalvingiausia prancūzų kalba.

Šiemet į festivalį atvyko atlikėjai iš 21 Lietuvos mokyklos. Pirmą kartą dalyvavo svečiai iš Kėdainių kalbų mokyklos bei Vilniaus Jono Basanavičiaus ir Vytauto Didžiojo gimnazijų. Žiūrovus dainomis džiugino Šiaulių „Juventos“, Klaipėdos „Smeltės“, Kauno Jurgio Dobkevičiaus, Vilniaus Martyno Mažvydo, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijų, Kauno jėzuitų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Pasvalio Petro Vileišio, Klaipėdos „Aukuro“, Kauno Antano Smetonos, Panevėžio Vytauto Žemkalnio, Šiaulių Juliaus Janonio, Pakruojo rajono Linkuvos, Radviliškio Lizdeikos, Šeduvos gimnazijų ir Pakruojo „Žemynos“, Alytaus Dzūkijos, Radviliškio Gražinos pagrindinių mokyklų atlikėjai.

Dalyviai buvo suskirstyti į 5–8 ir 9–12 klasių grupes. Kiekvienoje grupėje atskirai vertinti solistai ir ansambliai. Visų pasirodymų atidžiai klausėsi vertinimo komisija. Žiuri teko sunkus darbas, nes pasirodymai buvo skambūs, spalvingi, išraiškingi, teatrališki. Vis dėlto komisija pasitarusi įvertino dalyvius, padėkojo ir jų mokytojams už nuoširdų darbą. Pirmiausia buvo išdalintos nominacijos. Nominaciją už geriausią prancūzišką raišką gavo Unė Baranauskaitė, solistė iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos; balso virtuoze pripažinta Gabija Rimaitytė iš Kauno Antano Smetonos gimnazijos; originaliausiu tapo Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mišraus 5–7 klasių ansamblio pasirodymas; elegantiškiausiai atlikta daina – Ginos Tomkevičiūtės, solistės iš Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos; už artistiškiausią pasirodymą nominaciją gavo 6a EMILE klasės ansamblis iš Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos.

5–8 klasių grupės solistų kategorijoje I vietą laimėjo Unė Baranauskaitė iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, II vietą – Roberta Jurpalytė iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, III vieta atiteko Ugnei Glebauskaitei iš Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos. Ansamblių kategorijoje geriausiai pasirodė ir I vietą užėmė 6–7 klasių ansamblis iš Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos, II vietą laimėjo 6 klasių ansamblis iš Kauno jėzuitų gimnazijos, III vietą – 5 klasių ansamblis iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos.

Paskelbus jaunesniųjų dalyvių rezultatus, įtampa kilo, nes buvo įdomu, kas laimės Grand Prix. Taigi 9–12 klasių grupėje ansamblių kategorijoje I vietą laimėjo Ugnės Matukaitės ir Tado Viržinto duetas iš Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos, II vietą užėmė merginų vokalinis ansamblis iš Pakruojo rajono Linkuvos gimnazijos, III vietą – merginų trio Emilija Blockutė, Austėja Drevinskaitė, Goda Gudanavičiūtė iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos. Solistų kategorijoje I vietą laimėjo Gabija Rimaitytė iš Kauno Antano Smetonos gimnazijos, II vietą užėmė Lukas Alūzas iš Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos, III vietą pelnė Barbara Silvanavičiūtė iš Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos. Grand Prix (kelionę į Prancūziją) laimėjo visus savo balsu pakerėjęs Gabrielius Verdingas iš Radviliškio Lizdeikos gimnazijos.

Besibaigiant festivaliui-konkursui, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Butvilienė dar kartą padėkojo visiems dalyviams, svečiams už gerai praleistą laiką, nuostabias dainas, malonius išgyvenimus ir vylėsi, kad į 10-ąjį jubiliejinį festivalį atvyks dar daugiau prancūzų kalbos mylėtojų. Organizatorė pasidžiaugė ir rėmėjais, įsteigusiais prizus, vaišinusiais renginio dalyvius, svečius. Prancūziškos dainos festivalį rėmė Prancūzijos ambasada, Prancūzų institutas Lietuvoje, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, UAB „Sidabrinis medis“, Šeduvos kavinės „Smuklė“ savininkai, senjorų klubas „Šeduvos svajokliai“, Elena Bičkauskienė.

Tokiu skambiu įspūdingu renginiu, išbudinusiu dalyvių ir žiūrovų jausmus, privertusiu susimąstyti apie meilės galią, iš tikrųjų įsiveržė pavasaris, nešdamas gerą nuotaiką bei skatindamas siekti naujų laimėjimų.

Jūratė Petraitienė, Radviliškio rajono
Šeduvos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

pranc did01 pranc did02 pranc did03
pranc did04 pranc did05 pranc did06
pranc did07 pranc did08 pranc did09

Save

Save

Save

Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija tęsia tradiciją organizuodama rajono folklorinių šokių varžytuves „Patrepsynė“. Į Šiaulėnų kultūros namų salę atvyko folklorinių šokių entuziastai iš keturių rajono mokyklų: Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinės, Radviliškio Vaižganto progimnazijos, Šeduvos ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijų. Dvidešimt tris šokėjų poras atlydėjo jų šokių mokytojai Virgina Krugelienė, Vida Gilienė, Astijus Poška ir Džiuljeta Ragauskienė.

2017 metai paskelbti Tautinio kostiumo ir piliakalnių metais. Šiais metais pažymimos žymaus etnografo, kraštiečio, pedagogo, fotografo, kraštotyrininko Balio Buračo, gimusio 1897 m. Sidariuose, tuometiniame Šiaulėnų valsčiuje, 120-osios gimimo metinės. Todėl visus susirinkusiuosius pasveikino mažieji folkloro mylėtojai, apie B. Buračą papasakojo giminės atstovė Laima Šlekienė (Buračaitė).

Šokėjus vertino komisija, kuriai vadovavo „Patrepsynės“ iniciatorė, Šiaulių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Diana Martinaitienė, narės Lina Lesickienė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos šokio mokytoja metodininkė, ir Rasa Atkočiūnienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vyresnioji teatro mokytoja.

Šokėjai varžėsi dviejose šokių kategorijose. „Pradedančiųjų“ grupėje dalyvavo dvidešimt porų, kurios sušoko penkis šokius. Geriausiai šokį „Lazdinka“ pašoko Patricija Butvilaitė ir Pijus Golubevas (Šeduva) bei Aida Barevičiūtė ir Nedas Milinavičius (Alksniupiai), šokį „Dirižablis“ geriausiai sušoko Ula Poškaitė ir Laurynas Petrauskas (Šeduva) bei Gabija Jackevičiūtė ir Nojus Bajorūnas (Vaižganto progimnazija), šokį „Tamsi naktis“ – Kamilė Aksinavičiūtė ir Gustas Rimeikis, Karolina Tumėnytė ir Linas Stašiūnas (abi poros iš Vaižganto progimnazijos), šokį „Kristianuška“ – Skaidra Pšalgauskaitė ir Arnoldas Butkus (Šeduva) bei Odeta Stradomskytė ir Matas Kazlauskas (Šiaulėnai), šokį „Ulanas“ geriausiai sušoko Augustė Stradomskytė ir Vytenis Ribačenka bei Eva Šimkutė ir Valteris Veršinskas (abi poros iš Šiaulėnų). Sušokus finalinį šokį, buvo atrinktos keturios poros, kurios gegužės mėnesį vyks į baigiamąjį renginį. Tai Aida Barevičiūtė ir Nedas Milinavičius, Skaidra Pšalgauskaitė ir Arnoldas Butkus, Gabija Jackevičiūtė ir Nojus Bajorūnas, Eva Šimkutė ir Valteris Veršinskas.

„Pažengusiųjų“ grupėje varžėsi trys poros iš Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos. Geriausiai šokius „Melnikas“ ir „Lukšių polka“ sušoko Vida Trinkaitė ir Gvidas Šalkauskas, šokį „Lelenderis“ – Eilvinta Beržinskytė ir Gytis Grabauskas, šokius „Dribkus“ ir „Greičpolkis“ – Rugilė Krikužaitė ir Edenas Grebliauskas. Šios poros taip pat dalyvaus finalinėse varžytuvėse.

Visi varžytuvių dalyviai buvo apdovanoti organizatorių ir rėmėjų prizais.

Daug puikių emocijų šokėjams ir visiems susirinkusiems suteikė liaudiškos muzikos kapelos „Radvija“ muzika (vadovė Jūratė Stakvilevičienė, armonikierius Donatas Stakvilevičius).

Varžytuves organizavo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius ir Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija.

Almonė Sakalauskienė, Radviliškio rajono
Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Kovo 24-ąją grupelė rajono lituanisčių vyko į Vilkaviškio rajone Paežeriuose įsikūrusį dvarą, kuriame dalyvavo respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų konferencijoje „Aušra“ – Suvalkijos kultūrinis atgimimas. Nuo V. Kudirkos iki K. Bradūno“. Mokytojos išklausė turiningų pranešimų apie Vilkaviškio krašto šviesuolius: M. Akelaitį, S. Nėrį, K. Bradūną. Pranešimus skaitė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja B. Speičytė, Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros katedros docentas M. Šidlauskas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivijos skyriaus vedėja V. Paplauskienė bei Maironio literatūros muziejaus S. Nėries memorialinio muziejaus skyriaus vedėja I. Aleksaitienė.

Po pranešimų visi konferencijos svečiai vyko į rašytojų S. Nėries ir K. Bradūno gimtines. S. Nėries sodyboje visus pasitiko poetės marti Laimutė Bučienė, kuri papasakojo apie savo ir sūnaus kasdienybę šioje garsioje žemėje. Paskui visi važiavo į netoliese esančią K. Bradūno gimtinę. Šios ekskursijos gidė buvo išeivijos poeto dukra L. Bradūnaitė, gyvenanti JAV. Deja, ir S. Nėries, ir K. Bradūno gimtinės namų nebėra. Poetės S. Nėries sodyboje išlikę namo pamatai ir ūkiniai pastatai, o K. Bradūno gimtinę primena tik liaudies menininkų išdrožti vartai ir skulptūra.

Grįžusių iš ekskursijos tame pačiame dvare laukė konferencijos organizatoriai ir jų parengta muzikinė ir literatūrinė kompozicija.

Ši išvyka buvo labai turininga, joje patirti įspūdžiai išliks ilgai.

liet01 liet02 liet03

Aušrelė Mackevičienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos

mokytoja metodininkė

 

Save

Kiekvienais metais LCC tarptautiniame universitete vyksta Respublikinis anglų kalbos oratorių konkursas. Šiemet jis buvo jubiliejinis – 20-tas. Mūsų rajono oratorių konkurso, vykusio Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijoje, dalyviai ir juos rengusios mokytojos turėjo galimybę paklausyti 33 geriausių, angliškai kalbančių oratorių Klaipėdoje. Mūsų rajoną atstovavo oratoriai iš Lizdeikos, Vaižganto ir Baisogalos gimnazijų. Austina Turčinaitė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinė, pateko į konkurso finalą.

Austinos mintys apie konkursą: „Manau, kad šis konkursas – puiki galimybė pasisemti patirties, pasitikrinti savo užsienio kalbos žinias ir komunikacinius gebėjimus. Tai, kad patekau į finalą ir varžiausi su stipriausiais šalies oratoriais, parodė mano oratorinius gebėjimus, įkvėpė pasitikėjimą savimi, paskatino tobulėti ir siekti aukščiausių rezultatų. Pamačiau, kiek daug Lietuvoje yra puikių oratorių ir labai protingų jaunų žmonių, nes tikrai ne kiekvienas gali įdomiai kalbėti tema, kuri nėra lengva ir labai patraukli jaunimui, ypač kai tenka kalbėti ne gimtąją, o anglų kalba. Džiaugiuosi, kad paskatinta anglų kalbos mokytojos Rimos Tarbūnienės išdrįsau dalyvauti šiame konkurse ir kviečiu visus moksleivius kitais metais dalyvauti šiame kasmetiniame oratorių konkurse. Tai iš tiesų puiki patirtis ir galimybė tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, ugdytis gebėjimą reikšti viešai savo mintis pasauliui aktualia tema. Be to, tai proga aplankyti LCC ir susipažinti su šiuo universitetu, ruošiančiu socialinių ir humanitarinių mokslų sričių specialistus, ugdančiu komunikacijų ir lyderystės kompetencijas. Taip pat svarbu, kad dvyliktokas, patekęs į finalą, net ir nelaimėjęs prizinės vietos, gauna vieną papildomą stojamąjį balą, nepriklausomai nuo pasirinktos studijų krypties. O ir namo grįžti tikrai ne tuščiomis – gera nuotaika, neįkainojama patirtis ir pilnos rankos dovanų!“

Austina su kitais aštuoniais geriausiais Lietuvos angliškai kalbančiais oratoriais pristatė savo mintis tema „Taika nereiškia, kad nėra karo“. Visi kalbėtojai labai įdomiai pateikė savo idėjas. Juos vertino griežta ir kompetentinga komisija. Nugalėtojas, Tauragės gimnazistas, su savo mokytoja vyks į Londoną atstovauti Lietuvai. Visi mūsų rajono moksleiviai ir mokytojos, stebėję konkursą ir dalyvavę jame, esame sužavėti oratorių profesionalumu, originaliomis idėjomis. Tikimės, kad kitąmet dar daugiau rajono gabių moksleivių važiuos į LCC pademonstruoti savo oratorinius sugebėjimus, o gal ir laimėti kelionę į Londoną?

Rasa Remeikienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos

anglų kalbos mokytoja metodininkė

 

2017 m. kovo 23 dieną Radviliškio r. Šeduvos gimnazijoje vyko Respublikinė konferencija ,,Patyčioms – STOP". Konferencijoje dalyvavo komandos iš aštuonių Radviliškio rajono mokyklų: Šiaulėnų Marcelino Šikšnio, Grinkiškio Jono Poderio, Baisogalos, Šeduvos gimnazijų, Alksniupių, Radviliškio Gražinos pagrindinių mokyklų, Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“, Radviliškio Jaunimo mokyklos. Sulaukėme svečių iš Raseinių rajono Betygalos Maironio gimnazijos.

Konferencija prasidėjo tradicine daina „Reikia draugą turėti“, šokiu „Pasiklydęs žmogus“ ir daina „Truputį laimės“. Taip susirinkusius į konferenciją pasveikino Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos mokiniai, kurie kvietė daina ir šokiu atpažinti savo jausmus ir emocijas.

Konferencijos dalyvius pasveikino Laimutis Škleinikas, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos direktorius. Jis kvietė visus susirinkusius nelikti abejingais ir nepamiršti, kas yra draugiškas ir pagarbus bendravimas. Pranešimą skaitė Aivaras Kardašius, Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas.

Antroje konferencijos dalyje komandų laukė ne viena įdomi, kūrybiška ir prasminga veikla grupėse. Mokiniams darbą grupėse organizavo Ugnė Pilipavičiūtė ir Brigita Peldavičiūtė, Šiaulių Universiteto studentės.

Komandos apdovanotos padėkos raštais, saldžiais prizais.

Konferencija pralėkė nejučia, palikusi visiems daugybę puikių prisiminimų bei įspūdžių. Tikimės, jog geros emocijos ir išsakytos mintys apie draugystę prisidės prie patyčių problemos sprendimo.

lo konf
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, balandžio 12–13 d. organizuoja švietimo parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Paroda vyks Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje. Parodos organizatoriai parinko daugiau kaip 70 renginių, kuriuose mokytojai ir mokyklų vadovai ras atsakymus į jiems rūpimus klausimus, pasisems idėjų tolesnei veiklai.

Mokytojams parinkome renginių, gilinsiančių didaktines žinias ar ugdančių gebėjimus. Tai padaryti padės subalansuota ir tarpusavyje deranti lektorių atstovaujamų sričių įvairovė. Mokytojų kolegų vedamuose praktiniuose užsiėmimuose (pvz., „Kaip išmanieji įrenginiai gali padėti organizuoti mokymosi bendradarbiaujant veiklą“, „Kaip pamoką paversti pasaka motyvuojančia sėkmei?“, „Individualios mokinių pažangos stebėsenos sistema“) bus dalijamasi pedagoginėmis įžvalgomis, remiantis realia patirtimi klasėje, renginių dalyviai bus įtraukti į praktinę veiklą. Švietimo srityje dirbančių mokslininkių užsiėmimuose „Kalbinis ir dalykinis raštingumas: skaitymo strategijų specifika“, „Savivaldus ir personalizuotas ugdymasis: kaip išmokyti vaikus valdyti savo mokymąsi“ mokytojams bus pateikiamas intelektualus, įdomus ir pedagoginei veiklai aktualus turinys. Galimybių sudominti šiuolaikinį mokinį ieškantys mokytojai ir technologijomis grįsto mokymo(si) entuziastai liks pamaloninti – švietimo srityje besispecializuojančios įmonės rengia praktinius užsiėmimus apie geografinę informacijos sistemą (UAB „Hnit-Baltic“), įrankius pamokoms planuoti (AB „Telia Lietuva“), automatizuotą mokymo(si) rezultatų analizę (UAB „E. mokykla“) ir kt.

Nors dauguma parodos renginių skirti mokytojams, mokyklų vadovams taip pat turime ką pasiūlyti – tai renginiai, skirti mokyklos vadybos tobulinimui ir švietimo politikos įgyvendinimo aktualijoms. Bus pristatytas drąsus požiūris į mokyklos strateginio planavimo procesus („Apie vadybą ir lyderystę: strateginis planavimas – prãsmės ar beprasmybės?“), dalijamasi įžvalgomis apie aktualumo neprarandantį ugdymo(si) rezultatų gerinimą („Mokinių pasiekimų gerinimas, pasinaudojant bendrųjų ugdymo planų galimybėmis“). Mokyklų vadovų ir mokytojų įsitraukimo tikimasi renginyje „Ugdymo turinio atnaujinimas. Kodėl? Ką? Kaip?“, skirtame ugdymo turinio atnaujinimo planuojamoms kryptims, priemonėms ir diegimui aptarti su švietimo bendruomene. Išvardyti renginiai mokyklų vadovams ir mokytojams sudaro tik dalį parodos renginių – į programą įtraukėme ir daugiau švietimo bendruomenei aktualių, įvairios tematikos renginių.

Kaip ir įprasta parodose, „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ veiks stendai. Juose parodos lankytojus pakviesime išbandyti UAB „Baltų lankų“ vadovėlių“, UAB „Biznio mašinų kompanijos“, UAB „Gudragalvio“, UAB „Labochemos LT“, VšĮ „Lietuvos šachmatų mokyklos“, UAB „Mokslo technologijų“, UAB „Prezentacijų spektro“ siūlomas mokymo(si) priemones, įrangą, veiklas, pabendrauti su jų atstovais. Parodoje veiks ir neformaliojo švietimo bei kultūros institucijų stendai.

Įdomu? Spustelėkite nuorodą https://regionine.ugdome.lt/ – ten rasite visą renginių programą ir kiekvieno renginio aprašymus. Svarstote, ar atvykti? Nedvejokite. Pasikvieskite ir kolegų. Parodos organizatoriai nekantriai Jūsų laukia. Apsilankymas parodoje nemokamas, parodos renginiai vyks be dalyvių išankstinės registracijos. Atkreipiame dėmesį, kad pažymos dėl dalyvavimo parodoje bus išduodamos tiems parodos lankytojams, kurie turi vartotojo paskyrą informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Iki susitikimo Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje!

Rūta Mazgelytė
Viešųjų ryšių specialistė

„Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir
džiaugiasi darbais, kuriuos padarė“
                                 J. V. Gėtė

2017 m. kovo 10 dieną vyko 5-oji Lietuvos pradinių klasių mokinių pažintinė-praktinė konferencija „Profesijos seniau ir dabar“. Jau tradiciniu tapusį renginį organizavo Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos pradinių klasių mokytojos Jūratė Juškienė (vyresnioji mokytoja) ir Inga Rutkauskienė (mokytoja metodininkė).

Šiais metais konferencijoje dalyvavo net 101 mokinys iš Radviliškio, Šiaulių, Kėdainių, Akmenės, Zarasų miestų ir rajonų. Buvo pristatyti 48 įdomiai ir kūrybiškai parengti pranešimai: pateiktys, stendai, inscenizacijos ir net dainos. Konferencijoje mokiniai susipažino su įvairiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, amatais, mokėsi viešojo kalbėjimo ir aktyvaus klausymosi. Visiems dalyviams buvo svarbi galimybė pasidalinti savo svajonėmis, kuo nori būti užaugę. Mokytojai, kurie padėjo mokiniams pasiruošti konferencijai, taip pat neliko abejingi – džiaugėsi gautomis padėkomis, dėkojo už pozityvius įspūdžius ir kokybišką, išliekamąją vertę turintį renginį, gražiais savo atsiliepimais pasidalino ir viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose.

Vienas iš konferencijos tikslų – užmegzti naujus tarpmokyklinius ryšius – išsipildė su kaupu, jau pradėta bendradarbiauti generuojant idėjas ir kurti naujus projektus su mokyklomis iš regionų, su kuriais iki šiol nebuvo bendrauta.

Visi konferencijos „Profesijos seniau ir dabar“ dalyviai apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir Šeduvos gimnazijos padėkos raštais. Rėmėjai – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

profesijos di01 profesijos di02 profesijos di03
profesijos di04 profesijos di05 profesijos di06

Save

Save

garantVasario 15 d. Radviliškio atvirame jaunimo centre „Jaunimo erdvė“ vyko jaunimo garantijų renginys „Sužinok, kad gali“. Jaunimo pamėgtoje vietoje  susirinko gausus būrys jaunuolių. Į susirinkusius kreipėsi Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro Radviliškio skyriaus specialistė Ruslana Veitienė. Ji pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvą, kuria siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti nesimokančių jaunuolių padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus, o Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriaus specialistė, projekto „Atrask save“ koordinatorė Vaiva Vaičiūnienė bei vietos JGI koordinatorė Eglė Ivanauskytė pristatė projektą, kvietė jame dalyvauti ir supažindino su projekto „Naujas startas“ veiklomis.

Renginio metu dalyviams reikiamų žinių ieškant darbo suteikė profesionalus lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas Mindaugas Vidugiris. Dalyviai buvo kviečiami atlikti kūrybines ir struktūrines užduotis, grindžiamas „Geshtalt“ psichologijos bei patyriminio mokymosi teorijos principais. Jaunimas buvo skatinamas nebijoti susipažinti su aplinkiniais, pagalvoti apie tai, ko iš tiesų kiekvienas nori, kokie šiandieniniai poreikiai.

Asociacija „Langas į ateitį“ dalyviams pasiūlė protų mūšį „Ar esi interneto guru?“, kurį vedė Kauno teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Karolina Pakarnaitė. Interaktyvaus žaidimo metu dalyviai galėjo įvertinti savo informacinių technologijų žinias, pasitikrinti, ar jie yra saugūs internetinėje erdvėje.

Vienas renginio organizatorių – Pramonininkų konfederacija – surengė jaunimui apsilankymą įmonėje UAB „Šeduvos malūnas“, kurią sudaro kavinė-restoranas, konferencijų salė, motelis, pirtis. Jaunuoliai išgirdo šio malūno istoriją, galėjo apžiūrėti patalpas bei gražiai puoselėjamą aplinką. Įmonės direktorė Lina Daukšaitė supažindino su UAB „Šeduvos malūnas“ dirbančių darbuotojų funkcijomis ir reikalavimais. Jaunuoliams paklausus apie galimybę dirbti šioje įmonėje, patikino, kad visada yra laukiami ir apmokomi dirbti.

O štai kaip apie renginį atsiliepia viena iš jo dalyvių Agnė Linkevičienė:

„Darbo biržai pasiūlius nueiti į JGI renginį, tikėjausi monologo paremto skaidrių demonstracija, tačiau likau maloniai nustebinta. Renginys prasidėjo gana įdomiai, nebuvo šabloninių pasisakymų, lektorius bendravo kaip su sau lygiais, stengėsi kuo daugiau dalyvių įtraukti į diskusiją, galiausiai žaidimo principu sudomino daugelį dalyvaujančių, taip sumažindamas nejaukią trintį ir pagyvino atmosferą. Smagu buvo sudalyvauti ir proto bei žinių reikalaujančiame žaidime „Ar esi interneto guru?“ Aišku, buvo malonu už pastangas būti įvertintai. Laikas tikrai neprailgo, renginys išpildė mano lūkesčius“.

Jaunuoli, pasinaudojęs Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonėmis, gali pakeisti savo gyvenimo būdą: tapti iniciatyviu, kūrybingu ir darbščiu norimos srities specialistu! Ateik ir dalyvauk!

garant001 garant002 garant004

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.

Jei kyla klausimų, drąsiai kreipkitės:
į Radviliškio jaunimo darbo centrą, A. Povyliaus g. 2, Radviliškis, tel. (8 422) 615 09;
į Vietos JGi koordinatorę Eglę Ivanauskytę, tel.:+370 633 18 963 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

logo par
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, pradeda intensyviai ruoštis per mokinių pavasario atostogas organizuojamai parodai „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Ji vyks 2017 m. balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje (Radvilų g. 6, Radviliškis). 

Parodos lankytojams siūlysime renginius šiuo metu aktualiausiomis temomis: Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimas, bendrieji ugdymo planai, mokyklų strateginis planavimas. Parodoje tęsime ir kitų svarbių temų gvildenimą: Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo galimybės mokykloje, mokinių pasiekimų ir pažangos rezultatų gerinimas bei ugdymo proceso tobulinimas.

Stengsimės atsakyti į mokytojams ir mokyklų vadovams dažnai kylantį klausimą – KAIP? Atsakymo ieškosime diskutuodami, dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose, stebėdami demonstracijas. Renginiuose dalyvaus LR švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių institucijų specialistai, kviestiniai lektoriai ir švietimo praktikai. Parodoje įrengtuose įvairiuose stenduose bus pristatomos mokymo(si) priemonės, edukacinės programos ir tai, ko reikia šiuolaikiškam bei kokybiškam darbui mokykloje.

Kviečiame Jus dalyvauti parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Apsilankymas parodoje – nemokamas. Visi renginiai yra be išankstinės registracijos. Lankytojams bus išduodamos pažymos dėl dalyvavimo parodoje. Parodos renginių programą ir daugiau informacijos apie parodą paskelbsime artimiausiu metu.

Jau šiandien pasižymėkite balandžio 12–13 d. savo kalendoriuose ir kartu su kolegomis atvykite į Radviliškį!

Jei per parodą norėtumėte organizuoti renginį (diskusiją, pranešimą, edukacinį užsiėmimą), konkrečių pasiūlymų lauksime el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki vasario 22 d. Tel. pasiteirauti +370 5 210 9829.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, siekdamas išanalizuoti ir empiriškai atskleisti bei nustatyti Radviliškio rajono suaugusiųjų neformaliojo mokymosi poreikius ir parengti programas šių poreikių tenkinimui, atlieka Radviliškio rajono neformaliojo suaugusiųjų mokymosi poreikių tyrimą. Maloniai prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Pažymėkite labiausiai Jūsų nuostatas, patirtį bei nuomonę atitinkantį atsakymo variantą, o jei tarp pasiūlytų variantų tokio nerasite – įrašykite savo. Įdėmiai sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose, nepraleiskite klausimų. Jūsų nuomonė mums itin svarbi! Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti.

Dėkojame.

Norėdami pradėti anketos pildymą prašome spausti ant žemiau esančios nuorodos:

  http://apklausa.lt/f/radviliskio-rajono-suaugusiuju-neformaliojo-mokymosi-poreikiu-tyrimas-ten9dej/answers/new.fullpage 

2017 m. sausio 30 d. Radviliškyje vyko ES finansuojamo projekto „Atrask save“ JGI koordinatorių iš Radviliškio, Pakruojo, Raseinių, Kelmės, Šilalės, Joniškio ir savanoriškos programos mentorių, bei Jaunimo reikalų departamento atstovių, koordinuojančių šį projektą, susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta savanoriškos programos esama situacija, jos plėtros iššūkiai, galimybės ir būdai, kaip galime padidinti „Atrask save“ savanorių skaičių.

Sausio 26 d. Radviliškio atvirame jaunimo centre „Jaunimo erdvė“ vyko atvirų durų diena. Šios dienos tikslas – pristatyti atvirą jaunimo centrą, vykdomas veiklas, pasidalinti nuveiktais darbais, įgyvendintais projektais. Renginyje svečiavosi Radviliškio rajono savivaldybės vicemeras Kazimieras Augulis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, jaunimo reikalų koordinatorė Ilona Gvazdžiauskienė, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai: Vida Janulaitienė, Vaidas Smalinskas, Skaidra Dišlė, Eglė Ivanauskytė, Jonas Pravilonis, Kostas Dočkus, Andrius Grabauskas, Rima Tarbūnienė, Darius Jurėnas, Jonas Povilaitis, Vida Stasė Skarelienė.

Renginio svečiai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su atviro jaunimo centro specifika. Išbandė kasdienines jaunuolių veiklas: kepė pyragą, žaidė stalo tenisą, stalo futbolą, biliardą, oro ritulį, kompiuterinius žaidimus. Turėjo puikią galimybę pabendrauti su jaunais žmonėmis, pamatyti jaunimo darbuotojo darbą iš arti.

atv dien001 atv dien002 atv dien003

Atviro jaunimo centro darbuotojai Vladas, Edita, Mindaugas, Karolis, Justina renginio svečiams pristatė atvirą jaunimo centrą, jaunimo darbuotojo darbo veiklą. Ypač daug dėmesio buvo skiriama atviro darbo su jaunimu specifikos, metodikos ir poveikio jaunam žmogui pristatymui. Visus susirinkusiuosius supažindino su įgyvendintais projektais, pritrauktais finansavimo šaltiniais, pristatė vietinio lygmens bei tarptautinius partnerius su kuriais įgyvendinamos bendros veiklos. Atvirą jaunimo centrą renginio dalyviams pristatė ir šį centrą lankantys jaunuoliai. Pasakojo apie atviro jaunimo centro vykdomas veiklas ir galimybes jose dalyvauti. Su renginio svečiais pasidalino įspūdžiais iš projektinių veiklų, kurių dėka turėjo galimybę pakeliauti svetur, susipažinti su naujomis kultūromis, naujais žmonėmis. Jaunuoliai džiaugėsi, kad „Jaunimo erdvė“ jiems padėjo rasti naujų draugų, tapti drąsesniais, suteikė galimybių, noro ir idėjų veikti.

Jaunimo darbuotojai džiaugėsi, jog jų darbas nelieka nepastebėtas ir vis sulaukia svečių iš kitų rajonų jaunimo centrų (Kelmė, Ramygala, Pakruojis, Jurbarkas) norinčių pasidalinti gerąja patirtimi. Taip pat pasidžiaugė prieš pora dienų sulauktų svečių vizitu iš užsienio, Radviliškio bei Šeduvos atviruose jaunimo centruose svečiavosi ekspertai iš Briuselio, kurie teigiamai įvertino jaunimo centrus, įsteigtus ir veikiančius taikant užsienio šalių patirtį bei panaudojant Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšas.

atv dien004 atv dien006 atv dien005

Renginio metu netrūko ir svečiams mestų iššūkių. Buvo surengta ir jaunimo darbuotojo simuliacija, kur jaunimo darbuotojai tapo jaunimo centro lankytojais, o vienas iš svečių, Radviliškio rajono tarybos narys Vaidas Smalinskas, tapo jaunimo darbuotoju. Renginio dalyviai kartu su jaunimu sudalyvavo unikaliame ir visame pasaulyje žinomame manekenų iššūkyje. Tai ko gero pirmasis toks iššūkis Lietuvoje, kuriame nepabūgo sudalyvauti valdžios atstovai. Po iššūkio visi vaišinosi pyragu, kurį kepant prisidėjo ir renginio svečiai.

Rengio dalyviai gavo daug naujos informacijos, išbandė veiklas ir mestus iššūkius, turėjo puikią galimybę susidaryti aiškesnį vaizdą apie atviro jaunimo centro veiklą ir situaciją. Atvirų durų dienos svečiai liko patenkinti, negailėjo komplimentų atviram jaunimo centrui ir jo darbuotojams.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviro jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ informacija

2017 m. sausio 25 d. vyko Radviliškio rajono 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.

Nugalėtojai:

Radviliškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 9–10 (1–2 g.) kl.

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Monika Vaškaitė 10 kl. Nida Urbonavičienė mokyt. ekspertas I
2. Vaižganto gimnazija Justina Šalukaitė 10 kl. Nida Urbonavičienė mokyt. ekspertas II
3. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Milda Sondaitė 2 g. Rasa Grakulskienė vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 11–12 (3–4 g.) kl.

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Kamilė Gineikaitė 3 g. Jurgita Plukienė mokyt. ekspertas I
2. Baisogalos gimnazija Robertas Petraitis 4 g. Elena Sadauskienė mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Evelina Plukaitė 4 g. Rita Šimkuvienė mokyt. ekspertas III

Sveikiname nugalėtojus!

2017 m. sausio 20 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje vyko Lietuvos 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių chemijos olimpiados rajono etapas. Nugalėtojais tapo:

Radviliškio rajono 9 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Lizdeikos gimnazija Nedas Mackevičius 1 g. Nijolė Buračienė mokyt. metodininkas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Eilvinta Beržinskytė 1 g. Ancė Skarbalienė mokyt. metodininkas II
3. Šeduvos gimnazija Mantas Lilionis 1 g. Rita Kersnauskienė vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 10 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 2 g. Rita Kersnauskienė vyr. mokytojas I
2. Vaižganto gimnazija Monika Vaškaitė 2 g. Daiva Krištopaitė Larina mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Urtė Kriaučiūnaitė 2 g. Nijolė Buračienė mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Urtė Žukauskaitė 3 g. Rita Kersnauskienė vyr. mokytojas I
2. Vaižganto gimnazija Gabija Tamulionytė 3 g. Daiva Krištopaitė Larina mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Gabija Šiušaitė 3 g. Nijolė Buračienė mokyt. metodininkas II
4. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Paulina Krasauskaitė 3 g. Rita Strelčiūnienė vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 12 klasių mokinių chemijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Lizdeikos gimnazija Joelis Verdingas 4 g. Nijolė Buračienė mokyt. metodininkas I
2. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Rolandas Dutkinas 4 g. Rita Strelčiūnienė vyr. mokytojas II
3. Lizdeikos gimnazija Rugilė Gumuliauskytė 4 g. Nijolė Buračienė mokyt. metodininkas II
4. Vaižganto gimnazija Asta Griniutė 4 g. Daiva Krištopaitė Larina mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

Iki 2017 m. sausio 16 d. buvo galima pateikti darbus ir paraiškas Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų konkurso rajono etapui.

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokykla Mokytojo vardas, pavardė Mok. kvalifikacija Vieta
1. Diana Žmėjauskaitė 4 g. Lizdeikos gimnazija Laimutė Verbickienė mokyt. ekspertas laurea
2. Dovilė Rimkūnaitė 3 g. Lizdeikos gimnazija Laimutė Verbickienė mokyt. ekspertas  
3. Lorena Masliankaitė 4 g. Lizdeikos gimnazija Skirmantė Petraitienė mokyt. ekspertas  
4. Vykinta Rulytė 4 g. Sidabravo gimnazija Violeta Daubarienė mokyt. metodininkas laurea

  Sveikiname laureates ir linkime sėkmės tolimesniame etape!

2017 m. sausio 13 d. vyko Radviliškio rajono 9–12 (1–4 g.) klasių mokinių biologijos olimpiada.

Radviliškio rajono 9 klasių mokinių biologijos olimpiados nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Vakaris Daukša 1 g. Irena Augulienė vyr. mokytojas I
2. Baisogalos gimnazija Faustas Patlaba 1 g. Violeta Petronienė mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Viktorija Domrina 1 g. Lionė Semeniukienė mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 10 klasių mokinių biologijos olimpiados nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 2 g. Irena Augulienė vyr. mokytojas I
2. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Eglė Dučinskaitė 2 g. Rita Strelčiūnienė mokyt. metodininkas II
3. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Rimvydas Katkevičius 10 kl. Vilmutė Sprudzanienė mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11 klasių mokinių biologijos olimpiados nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Akvilė Rašytė 3 g. Gražina Naudužienė vyr. mokytojas I
2. Lizdeikos gimnazija Dovilė Rimkūnaitė 3 g. Lionė Semeniukienė mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Gabija Šiušaitė 3 g. Lionė Semeniukienė mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 12 klasių mokinių biologijos olimpiados nugalėtojai:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Lizdeikos gimnazija Joelis Verdingas 4 g. Lionė Semeniukienė mokyt. metodininkas I
2. Šeduvos gimnazija Ugnė Norvaišaitė 4 g. Irena Augulienė vyr. mokytojas II
3. Vaižganto gimnazija Asta Griniūtė 4 g. Rūta Jankauskienė mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

Sausio 24 d. Radviliškio ir Šeduvos atviruose jaunimo centruose („Jaunimo erdvėse“) lankėsi ekspertai iš Briuselio. Robert Bergsvik, komunikacijos specialistas iš Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų agentūros, ir fotografas Christophe Vander Eecken domėjosi, kaip veikia atviri jaunimo centrai, įsteigti ir veikiantys taikant užsienio šalių patirtį bei panaudojus Europos ekonominės erdvės finansinių mechanizmų lėšas.

Šie centrai Radviliškio rajone įsteigti vykdant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ (EEE-LT05-SADM-01-K01-034), finansuotą iš 2009–2014 m. Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos.

LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšų. Paulius Gedvilas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus specialistas, lydėjęs ekspertus iš Briuselio, sakė, kad Radviliškis pasirinktas neatsitiktinai. „Radviliškiečių pateikta paraiška projektui buvo viena iš geriausiai parengtų, todėl ir pasirinkome aplankyti Šeduvoje ir Radviliškyje įsikūrusius jaunimo centrus, norėdami pasižiūrėti, kokios juose vyksta veiklos“, – sakė jis.

brius dis001 brius dis002 brius dis003 

Pasak jo, ekspertai teigiamai įvertino šių centrų veiklas. Savivaldybėje ekspertai susitiko su Radviliškio rajono savivaldybės atstovais: mero pavaduotoju Kazimieru Auguliu, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaite Juodeikiene, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Ivanna Žmėjauskiene, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Larisa Pauriene, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriumi Vaidotu Jakavičiumi.

Radviliškio rajono savivaldybės vadovai ekspertams pristatė įvairias iniciatyvas, skatinančias vaikų ir jaunimo užimtumą, pasidžiaugė skirta finansine parama atviriesiems jaunimo centrams Radviliškio rajone. K. Augulis sakė nebegalintis įsivaizduoti Radviliškio ir Šeduvos be „Jaunimo erdvių“. „Jūsų projektas atvėrė duris jaunimui, ypač socialiai pažeidžiamam. Sukurtos darbo vietos kūrybingiems ir iniciatyviems žmonėms, sukurta erdvė jaunimui susiburti, nuveikti ką nors prasmingo. Vakarais šios erdvės pilnos, vyksta veiklos: kepami pyragai, fotografuojama, žiūrimi filmai, žaidžiami stalo žaidimai, galvojama ir kuriama daugybė naujų iniciatyvų“, – kalbėjo K. Augulis.

„Šiose įstaigose dirbantys žmonės sukuria gerą mikroklimatą, todėl ir jaunimas noriai ten eina, buriasi, o jų yra įvairių: ir iš socialinės rizikos šeimų, ir linkusių į nelabai gerus darbus. Čia jie nejaučia socialinės atskirties, yra lygūs, atranda įvairios naujos veiklos, todėl nelieka laiko nelabai geriems darbams“, – sakė G. Juodeikienė.

L. Paurienė patvirtino, kad linkę nusikalsti jaunuoliai, nukreipti į „Jaunimo erdvę“, atranda naują kelią, pasikeičia. „Svarbiausia, kad ne tik vienas kitas jaunuolis atranda kitą gyvenimo kelią. Džiugu, kad jie ir draugų atsiveda, kurie taip pat keičiasi į gerąją pusę“, – teigė ji.

Ekspertus lydėjo Radviliškio „Jaunimo erdvės“ darbuotojai Vladas Vaidžiulis ir Mindaugas Vilnius. Pasak jų, Radviliškio rajono „Jaunimo erdvės“ dėl įvairių vykdomų projektų jau pažįstamos ir tarptautiniu mastu: viešėta Danijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Radviliškyje priimta jaunimo grupė iš Lenkijos. V. Vaidžiulis sakė, kad sėkminga „Jaunimo erdvių“ veikla priklauso nuo glaudaus visų lygių institucijų bendradarbiavimo: tiek savivaldybės, tiek įvairių jaunimo organizacijų, tiek pačių „Jaunimo erdvių“.

Agentūros atstovai, apsilankę Radviliškio ir Šeduvos atviruosiuose jaunimo centruose, pabendravo su jaunimo centruose besilankančiais jaunuoliais. Kalbinti jaunuoliai pasakojo, kad čia randa įdomių veiklų, kad jiems patinka inovatyvūs, motyvuojantys šių centrų darbuotojai. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos lėšomis Radviliškio atviruosiuose jaunimo centruose atlikti patalpų vidaus remonto darbai, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių, įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos, kuriose jaunimas gali rasti savirealizacijos erdves ir saugiai leisti laisvalaikį.

Save

2017 m. sausio 11 d. vyko Lietuvos 11 (III g.) klasių mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis etapas. Į olimpiadą pasitikrinti savo žinias susirinko 10 gimnazistų. Nugalėtojais tapo:

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokykla Mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Justinas Ražinskas 3 g. Vaižganto gimnazija Virginija Tamošiūnienė mokyt. metodininkas I
2. Ailandas Eidintas 3 g. Lizdeikos gimnazija Giedra Urtbonienė mokyt. metodininkas II
3. Neringa Šilinskaitė 3 g. Vaižganto gimnazija Virginija Tamošiūnienė mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus! 

Iki 2017 m. sausio 9 d. buvo galima pristatyti darbus 46-ajam tarptautiniam jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoniniam etapui. Konkurse dalyvavo ir nugalėtojais tapo:

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė Mokykla Mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Agnė Gakštytė 5 kl. Vaižganto progimnazija Alva Kazlauskienė vyr. mokytojas II
2. Darija Budreckaitė 8 kl. V. Kudirkos pagrindinė mokykla Ina Balinskienė vyr. mokytojas I
3. Justina Bajoraitė 7 kl. Vaižganto progimnazija Daiva Mikšienė mokyt. metodininkas  
4. Samanta Noraitytė 7 kl. V. Kudirkos pagrindinė mokykla Danutė Blužienė mokyt. metodininkas III
5. Urtė Štuikytė 6 kl. V. Kudirkos pagrindinė mokykla Jovita Brunienė vyr. mokytojas  

 Sveikiname nugalėtojus!

2016 metų rugsėjo mėnesio viduryje, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariatas, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybe ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“ paskelbė bendro ugdymo mokyklų 6 klasių mokiniams rašinių konkursą „Laiškas vairuotojui“.

Visos Radviliškio rajono savivaldybės mastu vykdyto konkurso pagrindinė paskirtis – skatinti vaikus domėtis eismo saugumu, kaupti žinias, dalintis jomis su kitais, augti kartu su saugaus eismo kultūra ir gebėti analizuoti eismo situacijas ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių akimis. Į tradiciniu tapusio konkurso finalinį etapą pateko dvidešimt moksleivių darbų, tačiau visi jie išskirtiniai apimantys savyje tiek žmogiškuosius vaikų išgyvenimus, apmąstymus, tiek ir eismo saugumo žinias.

Lapkričio 24 d. Radviliškio rajono policijos komisariate buvo surengta iškilminga šio konkurso nugalėtojų ceremonija, į kurią rinkosi konkurso „Laiškas vairuotojui“ dalyviai, pedagogai, pareigūnai ir svečiai. Šventės būta išties didelės.

Be didesnių formalumų buvo pereita prie visų lauktų padėkų ir prizų. Dalis vaikų net pasidžiaugė, kad Kalėdos šiemet prasidėjo visu mėnesiu anksčiau nei įprasta. Neliko nei vieno neapdovanoto aktyvaus šventės dalyvio. Įteiktos padėkos visiems į finalą patekusiems mokiniams, pedagogams, Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos pradinukams-artistams, parodžiusiems nuotaikingą spektaklį saugaus eismo tema – „Raudonkepuraitės kelionė“, jų pedagogėms ir, kas taip pat tampa tradicija, vienam išskirtiniam UAB „Emtra“ dirbančiam vairuotojui – Romualdui Kuraičiui, kuris, konkurso trečiosios vietos nugalėtojo Eimanto Jackaus (Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinė mokykla) akimis, yra ne tik puikus žmogus, bet ir pavyzdys visiems vaikus į mokyklas vežantiems vairuotojams.

Konkurso nugalėtoja tapo Gabrielė Kazokaitytė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos moksleivė (mokytoja Jovita Brunienė). Jai įteikti nugalėtojui skirti prizai bei išskirtiniai policijos, savivaldybės ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“ sveikinimai. Antroji vieta konkurse atiteko tos pačios mokyklos moksleivei Urtei Štuikytei.

Specialųjį Ačiū, už pagalbą organizuojant šį renginį, Radviliškio rajono policija skiria Gailutei Toleikienei, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkei bei Antanui Vaidonavičiui, VĮ „Šiaulių regiono keliai“ saugaus eismo vyresniajam specialistui.

Lapkričio 10 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje jau ketvirtus metus iš eilės vyko Radviliškio rajono mokinių tiksliųjų ir gamtos mokslų konferencija „Tyrėjo diena – 4“. Nuo 2002 metų kasmet lapkričio 10-ąją UNESCO skatina visame pasaulyje minėti Pasaulinę mokslo dieną taikai ir vystymuisi, todėl ir konferencija skirta šiai dienai paminėti, stengiamasi atkreipti visuomenės dėmesį į mokslo svarbą, supažindinti su mokslo naujovėmis, skatinti jaunimą domėtis mokslu, jo pasiekimais. Šio renginio iniciatorės – Asta Šmukštienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė ir Jurgita Caporkienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė. Konferenciją remia Radviliškio rajono savivaldybės administracija, UAB „Verslo žinios“, „Iliustruotojo mokslo“ leidykla. Renginį globoja Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Atvykusios dėstytojų bei studentų iš Vilniaus universiteto, Šiaulių universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Panevėžio KTU filialo komandos, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus specialistai pakvietė rajono mokyklų bei gimnazijų mokinius ir jų mokytojus dalyvauti netradicinėse pamokose-paskaitose, žaismingai atlikti eksperimentus, praktikos darbus.

Mokiniai turėjo galimybę apsilankyti į gimnaziją atvykusiame Palangos mini zoologijos sode ir pamatyti bei daug ką sužinoti apie roplius. Šiemet buvo pristatyti Madagaskaro šnypščiantys tarakonai, sausumos vėžlys, kukurūzinis žaltys, dantytoji rupūžė, Afrikos didžioji sraigė, krabai-vienuoliai, gekonas, Australijos barzdotoji agama.

Besidomintiems fizikos mokslu Benas Gabrielius Urbonavičius, Kauno technologijos universiteto Fizikos katedros doktorantas, pristatė „Jonizuojančios spinduliuotės detektoriaus“ kūrybines dirbtuves. Jonizuojančios spinduliuotės negalima nei užuosti, nei pamatyti, nei išgirsti, todėl tam naudojami įrenginiai – spinduliuotės detektoriai. Būtent toks detektorius ir buvo gaminamas interaktyvių dirbtuvėlių metu. Dovydas Grigaitis, Kauno technologijų universiteto studentas, pakvietė į paskaitą „Įdomieji fizikos eksperimentai“, kurios metu buvo atliekami bandymai su vakuumo technika, stebimi elektros išlydžiai, UV šviesa, vyko skysto azoto panaudojimo demonstracijos. Rugilė Draugelytė, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto priėmimo organizavimo administratorė ir Giedrius Liaučys, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto magistrantas, pakvietė į „Smagiosios elektronikos ir mechatronikos pamokas“. Naudojantis lengvai pritaikoma ir patrauklia įranga pamokoje buvo galima susipažinti su pagrindiniais elektrinių grandinių elementais, jų panaudojimo galimybėmis. Su telefonu valdomais robotais mokiniai aiškinosi robotų galimybes, buvo svarstoma ir diskutuojama, kokie robotai padeda kasdieniame gyvenime, mokiniai išmoko juos valdyti ir suprato pagrindinius veikimo principus. Artūras Grabusovas, Kauno technologijų universiteto studentas, skaitė paskaitą „Holografinė litografija“, kurioje pristatė atliktą semestro projektą, atskleisdamas neformaliąją, įdomesnę mokslinės veiklos pusę.

Gausi dėstytojų, mokslo darbuotojų komanda atvyko iš Šiaulių universiteto. Rita Šulskienė, Šiaulių universiteto Aplinkotyros ir fizikos katedros vyresnioji laborantė, vedė pamoką „Lietuvos medžių pažinimas pagal rieves ir jų vaisius. Medžių amžiaus apskaičiavimas remiantis dendrochronologiniu medienos tyrimo metodu“. Mokiniai susipažino su Lietuvos vietinėmis medžių rūšimis, tyrinėjo medžių vaisius ir rieves, mokėsi apskaičiuoti medžių amžių remdamiesi dendrochronologiniu medienos tyrimo metodu. Doc. dr. Loreta Kelpšienė, Šiaulių universiteto inžinerijos katedros vedėja, pakvietė į praktinį užsiėmimą „Ar akmuo yra kietas?“. Mokiniai tyrė uolienų savybes, naudodamiesi Moso skale mineralų kietumui nustatyti. Doc. dr. Gediminas Valiulis, Šiaulių universiteto mokslo instituto mokslo darbuotojas, pamokoje „Ką ir kaip galima išmatuoti?“ pristatė įvairius šilumos, drėgmės matavimo prietaisus. Mokiniai praktiškai galėjo atlikti įvairius matavimus. Mingaila Saulevičius, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Radviliškio rajono agentūros vedėjas, mokiniams skaitė paskaitą „Radviliškio aplinkosauginės problemos“.

Mantas Adomaitis, Vilniaus universiteto zoologijos doktorantas, Studentų gamtininkų mokslinės draugijos narys, pakvietė į paskaitą „Pažintis su šliužais“. Paskaitoje pristatyta invazinė šliužų rūšis, mokiniai galėjo susipažinti su šliužų biologiniais ypatumais ir atliktais moksliniais tyrimais. Kristina Valavičiūtė, Vilniaus universiteto biologinės įvairovės magistrantė, Studentų gamtininkų mokslinės draugijos narė, pakvietė į paskaitą „Parazitinių organizmų įvairovė“, kurioje papasakojo apie kirmėles, parazituojančias žmonių organizme.

Laima Servaitė, VŠĮ Gamtos mokslų ugdymo centro ekspertė, pakvietė mokinius, besidominčius chemijos ir biologijos mokslu, atlikti laboratorinius darbus „Dirbtinių ikrų gaminimas“ ir „Dažų elektroforezė“.

Saulius Rumbutis ir Deivis Dementavičius, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ornitologai, pristatė projektą „Jūrinių erelių apsauga Lietuvoje“. Mokslininkai kalbėjo apie globaliai nykstančio jūrinio erelio populiacijos išsaugojimą Lietuvoje. Pasak ornitologų, jūrinio erelio apsaugai valstybė steigia specialias saugomas teritorijos, tačiau to nepakanka, todėl labai svarbu surasti kuo daugiau natūralių jūrinių erelių lizdų ir siekti juos apsaugoti. Visi norintys galės apžiūrėti gimnazijoje eksponuojamą Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus fotografijų parodą „Jūriniai ereliai Lietuvoje“.

Grupė lizdeikiečių vyko į edukacinę kelionę „LSU – vandens terapijos praktiniai užsiėmimai. VDU laboratorijos“. Mokiniai lankėsi VDU laboratorijose, LSU baseine mėgavosi vandens terapija.

Konferencijos rengėjai įsitikinę, jog tokie renginiai padeda sudominti mokinius gamtos bei tiksliaisiais mokslais, juos supažindina su įvairiomis šių mokslų sritimis. Susitikdami su mokslininkais, klausydamiesi jų paskaitų, mokiniai natūraliai susidomi mokomuoju dalyku, tampa aktyvūs ir žingeidūs, patiria pažinimo džiaugsmą.

2016 m. lapkričio 10 d. Kelmės Kražantės progimnazijoje vyko tarprajoninė metodinė diena, gerosios patirties seminaras „Efektyvūs užsienio (anglų) kalbos mokymo(si) būdai“. Atvirą pamoką „Pasiruošimas kontroliniam darbui“ stotelių metodu 7 klasėje stebėjo ir aptarė Radviliškio, Kelmės, Raseinių, Akmenės rajonų anglų kalbos mokytojai. Genutė Karpinienė, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokytoja metodininkė, skaitė pranešimą „Geroji Kelmės rajono anglų kalbos metodinio būrelio veiklos patirtis“ ir dalijosi gerąja patirtimi, kaip organizuojama metodinio būrelio veikla Kelmės rajone. Apie integruotas pamokas Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje „Integracijos galimybės anglų kalbos pamokose. Sėkmės pamokos.“, pranešimą skaitė Lina Majauskienė, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė. Raseinių Šaltinio progimnazijos mokytojos – anglų kalbos mokytoja metodininkė Albina Abromavičienė ir vyresnioji mokytoja Aneta Gagilaitė – pamokė aktyvių metodų ir veiklų. Inga Veberienė, Radviliškio Vaižganto gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, savo pranešime „Mokymo(si) motyvacijos stiprinimas: ryklio metafora“, pasidalino patarimais, kaip motyvuoti mokytoją mokyti, iš kur semtis idėjų įdomiam mokymui, kaip sudominti jaunesnio amžiaus vaikus naudojant šiuolaikines informacijos perdavimo priemones. Inga Veberienė taip pat pristatė Vaižganto gimnazijoje vykdomą tarptautinį projektą, kurio tikslas meno pagalba motyvuoti mokinius mokytis užsienio kalbos, ja bendrauti ir bendradarbiauti. Rasa Remeikienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytoja metodininkė pratęsė Ingos Veberienės mintis apie projektų naudą mokymosi motyvacijai ir pristatė savo mokykloje vykdomus projektus – „Young European Reporters“, „International Village“, „Charity Group“.

Po pasidalijimo gerąja patirtimi, mokytojai nuvyko į Kelmės dvarą, kur buvo supažindinti su dvaro istorija, baroko kultūra ir pramogomis.

2016 m. lapkričio 3 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, pasitelkęs į pagalbą Radviliškio rajono savivaldybės administraciją, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centrą bei Kelmės rajono savivaldybės Suaugusiųjų mokymo centrą, Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centre organizavo konferenciją „Literatūros kanonas. M. K. Sarbievijus“.

Konferencijos prisiminimais dalijasi Laisvida Vedeckienė, Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja:

Lapkričio 3 dieną nemažas būrys lituanistų ir istorikų dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Literatūros kanonas. M. K. Sarbievijus“ Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centre. Tebesitęsiantis Vėlinių laikotarpis labai tiko pamąstymams apie egzistencinius dalykus, apie dvasines vertybes. Priartėti prie Baroko epochos dvasios renginio dalyviai galėjo klausydamiesi Dianos Tiškovaitės atliekamų barokinių kūrinių bei Arvydo Kavaliausko skaitomų M. K. Sarbievijaus eilėraščių lotynų ir lietuvių kalbomis. Renginio moderatorius VU lektorius, Vilniaus inžinerijos licėjaus lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Kęstutis Bredelis pristatė konferencijos pranešėjus.

Apie M. K. Sarbievijaus įtaką nūdienai kalbėjo Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro direktorė Lina Mikalajūnaitė. Ji paaiškino, kodėl būtent tokiu vardu pavadintas Kražių kultūros centras.

VDU profesorė dr. Sigita Barniškienė sudomino M. K. Sarbievijaus amžininko, vokiečių Baroko poeto Simono Dacho kūryba. Visi galėjo pasiklausyti poeto mylimajai Taravos Anikei sukurtos giesmės.

KU docentas dr. Marijus Šidlauskas bandė aktualizuoti svarbiausią Lietuvos Baroko figūrą – M. K. Sarbievijų. Lektorius akcentavo šiuolaikinio žmogaus viešosios kultūros, kalbėjimo skurdą, tvirto dvasinio idealo nebuvimą, priešpastatydamas dvasiškai tvirtą M. K. Sarbievijaus asmenybę. Pasak M. Šidlausko, Sarbievijui nebuvo baisūs Laiko nuplaunantys vandenys, nes suprato, kaip prasmingai nugyventi dieną, mokėjo džiaugtis paprastais dalykais.

Dr. Viktorija Vaitkevičiūtė, VU bibliotekos darbuotoja, pristatė M. K. Sarbievijų kaip puikų pamokslininką, paanalizavo jo laidotuvių pamokslą „Maršalo lazda“, skirtą L. Sapiegai.

Pabaigoje kalbėjusi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja dr. Živilė Nedzinskaitė išsklaidė kai kuriuos mitus, sklandžiusius apie įžymų Baroko epochos poetą, pateikė įdomios medžiagos ir išprovokavo įdomią diskusiją.

Galiausiai renginys baigėsi įdomia ekskursija po M. K. Sarbievijaus kultūros centrą.

Dėkojame šios konferencijos iniciatorei Skirmantei Petraitienei.

2016 m. spalio 26 dieną Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko IV-oji respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“, į kurią susirinko 73 mokiniai ir 28 mokytojai iš Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos, Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos bei Sidabravo gimnazijų, Radviliškio Vinco Kudirkos ir Gražinos pagrindinių mokyklų, Radviliškio jaunimo mokyklos, Radviliškio Vaižganto progimnazijos. Konferenciją organizavo Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, VŠĮ „Pasaulio piliečių akademija“, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, Radviliškio rusų kultūros centras. Konferencijos dalyvius pasveikino Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sedelskienė. Pavaduotoja akcentavo, kad tolerancija – pakanta – tai ne abejingumas, tai teisė gyventi visiems pagal savo pasaulėžiūrą. Tolerancija ugdoma čia ir dabar. Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės meras, sveikindamas susirinkusius, pabrėžė dialogo svarbą, padėkojo mokyklai, ieškančiai būdų diskutuoti. Sveikinimo žodžius tarė Lena Skriptienė, Radviliškio miesto vietos veiklos grupės vadovė ir Ala Beliajeva, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė, konferencijos sumanytoja, iniciatorė ir organizacinio komiteto pirmininkė. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos bei Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos mokiniai dainomis pasveikino draugus.

Indrė Augutienė, VŠĮ „Pasaulio piliečių akademijos“ direktorė organizavo mokiniams užsiėmimą „Pasaulis, kuriame aš gyvenu“. Dirbdami grupėse mokiniai išsiaiškino, koks mūsų pasaulis, kokios grėsmės jame tyko, kaip reikia tausoti aplinką, kodėl reikia būti tolerantiškiems.

Konferencijos tąsa – darbas grupėse. Mokiniai, vadovaujami Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos vyresniojo dailės mokytojo Sigito Lauručio, atliko kūrybinius darbus, o mokytojai, vadovaujami Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Jovitos Steponavičienės, išklausė net devynis pranešimus. Larisa Zabenina, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos rusų kalbos mokytoja metodininkė kalbėjo apie tarpkultūrinį bendradarbiavimą: kalba per kultūrą, kultūra per kalbą – puiki galimybė tobulinti rusų kalbos gebėjimus bei įgūdžius, tuo pačiu metu pažinti rusų kultūrą ir rusišką mentalitetą. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos geografijos vyresnioji mokytoja pristatė šeimos sampratą skirtingose kultūrose. Vilija Maksimec, Kėdainių rusų šeštadieninės sekmadieninės mokyklos rusų kalbos mokytoja, aptarė Kėdainių rusų šeštadieninės sekmadieninės mokyklos veiklą. Erika Liukienė, Radviliškio rajono Baisogalos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, perskaitė pranešimą „Tarpkultūrinis dialogas Baisogalos gimnazijos TUC veikloje“. Gitana Gecienė, Ligita Mickevičūtė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresniosios mokytojos, pristatė tarptautinį projektą Erasmus+ „Menai be sienų“, o Živilė Mančiauskienė, Radviliškio rajono Sidabravo gimnazijos anglų kalbos mokytoja aptarė jaunimo mainų Erasmus+ projektą „I have a dream“. Tarptautinį projektą „Šeši žingsniai globaliosios pilietybės link“ pristatė Ala Beliajeva, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė, ir Nadiežda Bessarab, Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė. Kaip įgyvendinamas projektas „Liaudies žaidimai, legendos ir tradicijos“, kalbėjo Rita Šlivinskaitė, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijos etikos vyresnioji mokytoja. Pranešimą „Lietuviškumo salelės Lenkijoje“ perskaitė Laima Škėmienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė.

Konferencijos pabaigoje buvo akcentuota, kad dalyviai tobulino įvairias bendradarbiavimo formas, metodus, stiprino skirtingų kultūrų dialogą. Teisingas tolerancijos suvokimas turi būti ugdomas nuolatos ir laikomas viena didžiausių vertybių mūsų pasaulėjautoje.

Konferencijos metu buvo eksponuojama Juozo Taunio autorinės fotografijos darbų paroda „Gamtos muzika“.

astos
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Atrask save“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras padeda įgyvendinti projektą „Atrask save“. Projektu siekiama, kad neaktyvūs jaunuoliai nuo 15 iki 29 metų įgytų asmeninių ir socialinių įgūdžių pasirenkant profesiją, grįžtų į švietimo sistemą ar integruojantųsi į darbo rinką. Savanorystė tampa populiaresne ir patrauklesne. Trys jaunuoliai, dalyvaujantys projekte, išbandė savanorystę ir nori pasidalinti įspūdžiais.

Anžela savanoriavo Pavartyčių bendruomeneje. Savanorystės metu rašė straipsnius apie bendruomenės veiklą, atliko administracines, kasdienes biuro funkcijas, dokumentų archyvavimą. Anžela – radviliškietė, todėl kelionės išlaidos jai buvo kompensuojamos, taip pat gavo dienpinigius maistui. Anžela savanorystę pasirinko, nes norėjo įgyti įvairiapusės patirties, sužinoti ir išmokti naujų dalykų, įgyti praktinių žinių. Ji siūlo visiems, kurie svarsto apie savanorystę, nebijoti ir išbandyti save, išsirinkti organizaciją.

Mariana taip pat dalyvavo projekte ir rekomenduoja savanoriauti, nes tuomet lengviau išsiaiškinti, kokios veiklos tau patinka ir kur norėtum toliau tobulėti ar net įgyti tos srities profesiją. Mariana išbandė save Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro AJC „Jaunimo erdvėje“. Labiausiai patiko savanoriauti AJC „Jaunimo erdvėje“, nes ten – veikla artima laisvalaikiui: įvairūs stalo, lavinamieji žaidimai, pyragų kepimas, pašnekesiai prie arbatos puodelio.

Dar vienas savanoris Lukas apie savanorystę sužinojo studijuodamas. Baigęs studijas pagalvojo, kad laikas išbandyti šią galimybę. Pasak jo, tai yra gera proga padirbėti norimoje srityje neturint specialaus išsilavinimo ir patirties. Lukas savanoriauja Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre. Greitai jau bus mėnuo Luko savanorystės ir, kaip teigia Lukas, jam tai teikia daug džiaugsmo, nes gali skirti savo laiką, dėmesį vaikams ir gauti iš jų draugystę, bendravimą. Tai įvairi patirtis: savirealizacijos, darbo komandoje, bendravimo su vaikais ir suaugusiais bei savęs pažinimo.

Vietos JGI koordinatorė Asta Marcinkevičiūtė kartu su Radvilų bendruomenės mentore Irena Gvazdauskiene kviečia visus jaunuolius prisijungti prie projekto „ATRASK SAVE“ veiklų. Susisiekti galima telefonu 8 633 18 963, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba užsukti į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centrą (Dariaus ir Girėno 27, Radviliškis), arba į Atvirą Jaunimo centrą „Jaunimo erdvė“ (Radvilų g. 17, Radviliškis).

Spalio mėnesio pradžioje Viešojoje bibliotekoje atidaryta spalvinga tapybos paroda „Įkvėpimas“. Tai – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Menų studijos moterų kūrybiniai darbai,  kartu su jais – tos pačios studijos Dalios Masiulienės tapybos paroda. Pagrindinė šios ekspozicijos tema – maistas.

Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasveikino moteris su įdomios parodos atidarymo švente, įteikė padėką ir gėlių parodos ir Menų studijos vadovei Irminai Savickienei. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė kartu su Irmina Savickiene dėkojo Menų studijos moterims už jų kūrybinius pasiekimus, įteikė padėkas.

Sveikinimai ir gražios kalbos truko neilgai: jau po trumputės atidarymo įžangos visi džiaugėsi vienas kito buvimu, sėdėjo grupelėmis, šnekučiavosi, aptarinėjo paveikslus ir dalijosi įspūdžiais. Parodos atidarymo metu svečius linksmino vaikinų grupė iš Šiaulių „Ritmas kitaip“ – jie, prisitaikę prie parodos temos, grojo indais.

Kūrybinių darbų paroda „Įkvėpimas“ – Menų studijos moterų, kurios moka džiaugtis prasiskleidusiu gėlės žiedu, jūros kvapu, nukritusiu lapu, šerkšnu ant lango, jausmų tapyba, perteikta drobėje. Tai – kūryboje gėrio ieškančios moterys, tikinčios, kad energija, atiduodama kuriant, sugrįžta su kaupu emocijomis, kurias patiria tiek pačios kūrėjos, tiek jų darbais besidžiaugiantys žmonės. Tai – moterys, kasdien įkvepiančios kažko, kas sužadina jausmą, norą kurti. 

Viešosios bibliotekos informacija

paroda001 paroda002 paroda003

 

Save

Spalio 1-ąją dieną, minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną bei Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) mokslo metų pradžią, į Radviliškio miesto kultūros centro salę rinkosi šio universiteto klausytojai. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, koordinuojanti TAU veiklą, Rita Vaigauskienė pasveikino susirinkusiuosius, primindama, kad TAU pakviečia jau devintus metus. Jis laukia visų, kurie jau turi didžiulę patirtį, bet yra nepraradę žingeidumo bei noro mokytis visą gyvenimą. Ji priminė, kad tik čia žmogus gali pajusti dabartinę savo vertę, peržengti slenksčius, kurie atrodė neįveikiami: išmokti dirbti kompiuteriu, išmokti užsienio kalbos, plačiau pažinti pasaulį.

Nuskambėjus Trečiojo amžiaus universiteto himnui, klausytojus sveikino TAU rektorė Nijolė Nėjienė, Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys. Nuotaikingu, moderniu etnokultūriniu miuziklu pagal lietuvių liaudies pasaką „Vištytė ir gaidelis“ klausytojus sveikino Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos jaunieji aktoriai. Juos parengė mokytojos Laima Laiševcevienė, Lina Lesickienė, Ina Petraitienė ir Rasmuta Valčiukienė. Senjorams buvo įteikti pačių mokinių pagaminti sveikinimo atvirukai. Lietuvos Respublikos Seimo narys prof. Vytautas Juozapaitis skaitydamas paskaitą „Mokytis ir mylėti – niekada nevėlu“ pabrėžė, kad šiais laikais mokymasis tampa nuolatine gyvenimo dalimi. Užsienio kalba, informacinės technologijos ir socialiniai gebėjimai – tai tik kelios sritys, kuriose gyventojams svarbu gilinti žinias ir įgūdžius, mokantis visą gyvenimą. O jei norime būti laimingi, turime mylėti ir būti mylimi.

Kavinės „Linda“ kolektyvas Radviliškio rajono TAU senjorus sušildė dėmesiu ir šiluma vaišindami kava ir saldumynais.

Palmira Balinskienė,

Radviliškio r. TAU klausytoja

ikvepx

Save

Save

Save

Save

Save

Saules musis skelbimas

Save

Save

Save

Save

kviet sen

viesin1Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su partneriu iš Norvegijos karalystės (nacionalinis jaunimo klubas „Ungdom&Friti“) baigia įgyvendinti projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšų. Šio projekto įgyvendinimui skirta 201 183,68 eurų dydžio parama. Dar 22 353,86 eurų – Radviliškio rajono savivaldybės indėlis.

Viena iš projekto pagrindinių veiklų – esamų ir naujai įkurtų Atvirų jaunimo centrų (AJC) patalpų remonto darbai yra jau užbaigti. Suremontuotos patalpos Radviliškio mieste veikiančiuose Atvirose jaunimo centruose bei Šeduvos mieste, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių. Radviliškyje įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos. Skyriuose jaunimas gali rasti savirealizcijos erdves, įsitraukdami į skirtingas veiklas, saugiai leisdami laisvalaikį.

AJC IV  AJC I 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Atviruose jaunimo centruose dirbantys jaunimo darbuotojai vykdo individualų ir grupinį darbą su jaunimu, teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas laisvalaikio bei su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklą. Plėtojamas tarpžinybinis bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis su vaikais ir jaunimu. Tokiu būdu sprendžiamos jaunų žmonių laisvalaikio užimtumo, integravimosi į visuomenę, socialinės bei psichologinės, nusikalstamumo problemos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo suorganizuoti penki tarpžinybinio bendradarbiavimo susitikimai: „Jaunimo laisvalaikio užimtumo perspektyvos Radviliškio rajone“, „Būk pilietis! Būk savanoris!“, „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai“ ir kt. Diskutuota, kokio laisvalaikio reikėtų rajone gyvenantiems jauniems žmonėms, kaip jaunimą įgalinti veikti, įsitraukti į savanoriškas veiklas, ugdyti jų pilietiškumą, suteikta žinių apie narkotikų vartojimo žalą, formuotos neigiamos nuostatos į šių medžiagų vartojimą.

AJC II  AJC III 

2015 m. kovo mėn. Kupiškyje įvykęs susitikimas su darbo su jaunimu ekspertais iš Norvegijos P. Soldbergu ir A.Howlidu atvėrė galimybę AJC-ų jaunimo darbuotojams susipažinti su Norvegijos jaunimo politika, Norvegijos jaunimo centrų kūrimosi istorija. Diskusijose ekspertai dalinosi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir praktiniais patarimais apie jaunimo centrų įrengimą, erdvių pritaikymą jaunimo veikloms. Tų pačių metų lapkričio mėnesį Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbuotojai lankėsi Norvegijoje, kur susitiko su nacionalinio jaunimo klubo „Ungdom&Friti“ bei įvairių jaunimo organizacijų atstovais, pasidalino darbo su jaunimu gerąja patirtimi ir pasisėmė naujų žinių bei metodų iš Norvegijos šalies jaunimo institucijų. 

„Jaunimo erdvėje“ jaunuoliai randa ne tik norimų užsiėmimų, bet ir bičiulių, kurie tampa nepamainomais draugais, jaunimo darbuotojai padeda rasti kelią į save. Atvirosios jaunimo erdvės koncepcijoje pabrėžiama, kad jaunimas čia nėra „pririšamas“ prie jau suorganizuotų veiklų. Iš jų pačių laukiama iniciatyvų ir pasiūlymų, ką jie norėtų veikti. O kartu su čia dirbančiais darbuotojais siekiama sukurti saugią erdvę savirealizacijos nerandantiems jauniems žmonėms bei sudaryti sąlygas jaunuolių saviraiškai, iniciatyvų įgyvendinimui ir socialinių kompetencijų kėlimui.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

2016 m. birželio 27–30 dienomis Klaipėdos r., Lapių km., G. Rusteikos sodyboje „Prie Šaltinio“ vyko jau tradicine tapusi jaunimui skirta vasaros poilsio stovykla „Sveikas! Aktyvus! Laimingas! (II)“, kurią organizavo Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“. Stovyklos vadovai – Justina Šereivaitė ir Karolis Balsys, Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS metodininkai  (jaunimo užimtumo klausimais).

Stovykloje „Sveikas! Aktyvus! Laimingas! (II)“ dalyvavo Atviro jaunimo centro „Jaunimo erdvė“  lankytojai iš Šeduvos ir Radviliškio.  Birželio 27 d. iš Radviliškio geležinkelio stoties pajudėjo traukinys su 15 „Jaunimo erdvės“ lankytojų, panorusių pabuvoti stovykloje.

Šių metų vasaros stovyklos tikslas – sudaryti sąlygas ir galimybes socialinės rizikos grupės vaikams ir  jaunimui sportiškai, aktyviai, turiningai ir neįprastai leisti laisvalaikį vasaros ir poilsio stovykloje. Stovyklos dalyviai turėjo galimybę išbandyti gausybę įvairiausių veiklų. Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai kūrė stovyklos taisykles ir logotipą; savo jėgas išbandė smiginio rungtyje, tinklinio, krepšinio bei futbolo aikštelėse. Antrąją dieną – stovyklos dalyvių laukė žygis baidarėmis Minijos upe. Trečiąją dieną – stovyklautojai vyko į Karklės paplūdimį, kur jų laukė sportinių rungčių varžybos, maudynės jūroje. Grįžę į stovyklavietę jaunuoliai galėjo išbandyti žinias „protmūšyje“, o vakare – dienos įspūdžiais dalinosi „griliaus vakarėlyje“. Ketvirtąją dieną vyko stovyklos „Sveikas! Aktyvus! Laimingas! (II)“ apdovanojimai ir uždarymas. Jaunuoliai buvo apdovanoti atminimo prizais – Atviro jaunimo centro „Jaunimo erdvė“ marškinėliais, ženkleliais, padėkos raštais.

Stovyklos uždarymo dieną atlikta apklausa atskleidė, jog jaunuoliai džiaugėsi naujomis pažintimis, turiningai praleistu laiku, veiklomis, kuriose jie galėjo save realizuoti. Su lengvu nuovargiu ir gera nuotaika laukiame kitos vasaros!

Programa „Sveikas! Aktyvus! Laimingas! (II)“ finansuota Radviliškio rajono savivaldybės bei Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS lėšomis.

klaipeda001 klaipeda002 klaipeda003

 

Save

Save

viesin1

Projekto „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ (EEE-LT05-SADM-01-K-01-34) finansuojamo iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ tarpžinybinio bendradarbiavimo renginys


2016 m. gegužės 17 d., antradienį, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro SJNUS AJC „Jaunimo erdvė” Šeduvos skyriuje vyko renginys „Būk pilietis! Būk savanoris!“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“. Tikslas – paskatinti vietos ir rajono jaunimą įsitraukti į savanoriškas veiklas, ugdyti jų pilietiškumą.

Apie tarptautinės savanorystės galimybes dalijosi Panevėžio VŠĮ Route-4 direktotė, JGI „Atrask save“ koordinatorė ir Erasmus+ programos regioninė konsultantė Rasa Visockienė. Savanoris iš Ispanijos Borja Toribio, savanoriaujantis Dambavos vaikų darželyje, pasakojo apie savanorystės naudą pačiam žmogui ir kitiems. JGI „Atrask save“ savanoris Jonas pristatė savo savanoriškąją patirtį Turkijoje, gelbėjant vėžlius.

Renginyje savanorystės sklaida Lietuvoje ir galimybe tapti savanoriu dalijosi Radviliškio JGI „Atrask save” koordinatorė Asta Marcinkevičiūtė. Susidomėjusiems jaunuoliams ji paaiškino, ko reikia, kad taptum savanoriu.

Jaunimo organizacijos „DARBAS“ Radviliškio skyriaus atstovai Simona Mikalajūnaitė ir Gedas Kvedaras pristatė jau tradiciniu tapusį labdaros renginį – „Šypsokimės kartu”, kurio metu surinktos lėšos šiemet buvo skirtos gyvūnų globos namams „Šiaulių letenėlė”.

Savanorystės tema bei pilietiškąja patirtimi pasidalino Monika Žilinskaitė. Ji supažindino visus su Šaulių sąjungos (LŠS) veikla, misija, tikslais. Vykinta Krikščiukaitytė pristatė „Jaunųjų policijos rėmėjų” veiklą ir pakvietė jaunimą įsijungti į ją.

Renginį užbaigė Krašto apsaugos savanorių pajėgų 608 pėstininkų kuopos vadas kpt. Marius Liaudanskis, kuris ne tik išsamiai pristatė kariuomenę, jos veiklas, prisidėjimą prie savanorystės, bet ir gyvai supažindino bei leido nusifotografuoti su kariniais ginklais.

13178577 243068102717194 3728711156510627432 n 13221081 243065699384101 6091350808524809492 n 13221573 243068446050493 3962455366415413683 n
13221761 243067802717224 3553562205657137053 n 13230169 243067622717242 7065857510647208816 n 13232927 243066019384069 2276321271599840405 n
13237848 243065969384074 5770952660933422691 n 13254031 243067742717230 1287904640007757708 n 13254191 243065879384083 2121673002863934560 n

Save

Save

Save

Šių metų birželio 6–10 dienomis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus iniciatyva Radviliškyje lankėsi švietimo bendruomenių konsultantas, L.E.A.R.N. seminarų įkūrėjas, Keano universiteto (New Jersey, JAV) profesoriaus padėjėjas Edas Toparas. Svečio vizito tikslas – padėti rajono mokyklų mokiniams geriau pažinti Jungtines Amerikos Valstijas, gilinti anglų kalbos įgūdžius. Buvo surengti lektoriaus susitikimai su Vaižganto gimnazijos stovyklos „Deimančiukai“ dalyviais, Lizdeikos gimnazijos mokiniais, Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio skyriaus atstovais, rajono mokytojais. Paskaitų metu E. Toparas moksleiviams pasakojo apie JAV istoriją, kultūrą, valstijų skiriamuosius bruožus, amerikietiškos pasaulėžiūros ypatybes. Susitikimų dalyviai savo žinias apie Jungtines Valstijas galėjo pademonstruoti populiariame amerikietiškame žaidime „Family Feud“. Mokytojams skirtame seminare lektorius didžiausią dėmesį skyrė laiko planavimo, efektingo darbų paskirstymo, savidisciplinos klausimų aptarimui.

Vizito metu svečias iš JAV aplankė Kryžių kalną, Pakruojo dvarą, Minaičių bunkerį-muziejų, Šiaulės krašto apžvalgos bokštą, taip pat lankėsi vietos švietimo įstaigose, atvirajame jaunimo centre „Jaunimo erdvė“.

Radviliškio miesto kultūros centro salėje pagerbti mokiniai ir jų mokytojai, pasiekę geriausių rezultatų rajono olimpiadose. Šventėje apsilankęs Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, sveikindamas mokinius  ir jų mokytojus, sakė: „Didžiuojamės jumis ir džiaugiamės jūsų pasiekimais. Esate ateitis, kurios reikia Lietuvai“. Jis Padėkos raštus už pasiektus rezultatus įteikė daugiausia laimėjimų per metus pasiekusiems mokiniams. Pirmieji pagerbti mokiniai, kurie nugalėtojais tapo keliose rajono olimpiadose.

Du mokiniai prizines vietas laimėjo keturiose olimpiadose. Giedrius Puidokas iš Šeduvos gimnazijos pirmąsias vietas užėmė fizikos, biologijos ir chemijos olimpiadose, antrąją vietą užėmė muzikos olimpiadoje. Vakarė Kisieliūtė iš Radviliškio Vaižganto gimnazijos užėmė antrąsias vietas technologijų, matematikos ir informacinių technologijų olimpiadose, trečiąją – dailės olimpiadoje.

Renginyje dalyvavęs LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio patarėjas Mantas Poškus pasveikino visus olimpiadų nugalėtojus LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio vardu, o keturių olimpiadų nugalėtojus V. Kisieliūtę ir G. Puidoką europarlamentaro Algirdo Saudargo vardu pakvietė apsilankyti Briuselyje. LR Seimo narės Zitos Žvikienės vardu mokinius ir jų mokytojus pasveikino Seimo narės padėjėja Laima Skiriuvienė.

Trijose olimpiadose nugalėtojų vardus iškovoję mokiniai: Mangirdas Vedeckas iš Radviliškio Vaižganto gimnazijos (biologijos olimpiada – III vieta, anglų olimpiada – I vieta, chemijos olimpiada – II vieta), Lukrecija Kneižytė iš Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos (I vietos – matematikos olimpiada, istorijos olimpiada „Bažnyčios istorija Lietuvoje (XVI–XVII a.)“, II vieta – gamtos mokslų-biologijos olimpiada), Ineta Morkūnaitė iš Radviliškio Vaižganto gimnazijos (I vietos – technologijų ir informacinių technologijų olimpiadoje, III vieta – matematikos olimpiadoje) ir Ignas Kiela iš Šeduvos gimnazijos (I vieta – gamtos mokslų-biologijos olimpiadoje, II vieta – matematikos olimpiadoje, III vieta – fizikos olimpiadoje).

Net 26 mokiniai yra laimėję dviejose olimpiadose. Į sceną buvo pakviesti Deimantė Dociūtė, Justina Šalukaitė, Rimvydas Kojus, Tautvilė Smalinskaitė, Ugnius Sadauskas iš Radviliškio Vaižganto gimnazijos, Faustas Norvaiša, Inesa Šukutytė, Justina Ūsaitė, Karina Miliauskaitė, Kazimieras Babrauskas iš Radviliškio Lizdeikos gimnazijos, Dovydas Dežulskis, Eglė Dučinskaitė iš Grinkiškio J. Poderio gimnazijos, Eglė Šenauskaitė, Lukas Kavaliauskas, Roberta Gilytė, Ugnė Mamonaitė, Urtė Žukauskaitė, Vakaris Daukša iš Šeduvos gimnazijos, Gabrielė Arlauskaitė, Gvidas Šniolis iš Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos, Kamilė Gineikaitė iš Radviliškio V. Kudirkos pagrindinės mokyklos, Mantas Špokas iš Pašušvio pagrindinės mokyklos, Rytis Povilauskas, Žygimantas Turskis iš Baisogalos gimnazijos, Rosita Jasaitytė, Ugnė Šiurnaitė iš Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos.

Šventėje taip pat apdovanota 11 lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados, epistolinio rašinio bei filologų konkursų I–III vietų nugalėtojų bei laureatų, 15 užsienio kalbų olimpiadų nugalėtojų, 27 tiksliųjų mokslų olimpiadų nugalėtojai, 19 gamtos mokslų olimpiadų nugalėtojų, 7 socialinių mokslų olimpiadų nugalėtojai, 19 menų olimpiadų nugalėtojų.

Šventėje pagerbti ir  mokinių, nugalėjusių olimpiadose, mokytojai. Sveikinimo žodžius olimpiadų nugalėtojams tarė ir padėkas įteikė Jolanta Margaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė, Genovaitė Juodeikienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos skyriaus Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Vaidotas Jakavičius, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius, Rita Vaigauskienė, šio centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.

Visiems olimpiadų nugalėtojams įteikti bilietų kuponai į pasirinktus kino filmus.

Renginį paįvairino ir šventinę nuotaiką kūrė jaunieji muzikantai ir dainininkai, įvairių konkursų laureatai ir nugalėtojai: fortepijonu grojo Viktorija Domrina (vadovė Vera Silickaja) ir Justina Krikščiukaitė (vadovė Aurelija Šakėnienė), dainavo merginų vokalinis ansamblis „Ad libitum“ ir vokalistė Toma Saveljevaitė (vadovė Inga Petrauskienė), saksofonu grojo Gabrielius Verdingas ir saksofonininkų ansamblis (vadovas Donatas Baltutis), dainavo Matas Saliamoras ir Šeduvos gimnazijos kvartetas (vadovė Aurelija Meškauskienė).

Visiems olimpiadų nugalėtojams, juos parengusiems mokytojams, tėveliams, draugams ir visiems kitiems svečiams Lizdeikos gimnazijos abiturientai, laikę teatro egzaminą, suvaidino spektaklį „Grybiškoji komedija“ (režisierė Rasa Atkočiūnienė).

Renginio organizatorius – Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

2016 m. gegužės 26 d. Radviliškio Sporto arenoje vyko tradicinis saugiam eismui skirtas renginys – pradinių klasių mokinių konkurso „Šviesoforas“ nacionalinis etapas, kurį organizuoti padėjo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius. Jame varžėsi 17 regioniniame etape geriausiai pasirodžiusių komandų. 

Šis konkursas – ne tik rimtas išbandymas pradinukams, bet ir galimybė pagerinti saugaus eismo įgūdžius padedant paslaugiems policijos pareigūnams – konkurse teisėjavę policininkai negailėjo patarimų, kaip pritaikyti teorines žinias ir saugiai elgtis gatvėje.

Klaipėdos r. policijos komisariato viršininkė Rasa Stasiulaitienė, jau ne vienus metus vadovaujanti vertinimo komisijai, pasidžiaugė, kad konkursas turi gilias tradicijas ir kasmet į jį susirenka didelis būrys vaikų: „Prieš daug metų, kai dar buvau mokinė, irgi dalyvavau šiame konkurse, todėl labai smagu, kad jis vis dar organizuojamas ir mokiniai turi puikią progą teorines žinias pademonstruoti ir pritaikyti praktiškai. Konkurse dalyvaujantys vaikai labai gerai moka Kelių eismo taisykles, žinau, kad jie saugaus eismo neretai pamoko ir savo tėvus, primena jiems, kad vairuojant negalima viršyti greičio, būtina prisisegti saugos diržus, o einant per gatvę būtina apsidairyti ir visada stebėti aplinką“, – sakė R. Stasiulaitienė. Pasak pareigūnės, mokyti saugiai elgtis kelyje reikia nuo pat mažumės – vaikų dėmesį dabar dažnai blaško ne tik draugai, bet ir mobilieji telefonai, ausinukai. Situacija kelyje gali pasikeisti labai greitai, todėl atidumas ir Kelių eismo taisyklių mokėjimas padeda užbėgti nelaimingiems atsitikimams už akių.

Konkurse mokiniai analizavo situacijas maketuose, turėjo teisingai sudėlioti kelio ženklus, pademonstruoti teisėjams, kaip teisingai naudoti atšvaitus, spręsti viktorinos užduotis, pastebėti ir nurodyti videoužduotyje užfiksuotus Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Su praktinėmis užduotimis – pereiti gatvę nereguliuojamoje perėjoje ir šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje – daugelis susidorojo visai nesunkiai. Speciali užduotis, reikalaujanti pastabumo ir gebėjimo įsiminti, buvo skirta komandų kapitonams.

Geriausiai visas užduotis įveikė ir pirmąją vietą laimėjo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos komanda. Antrąją vietą komisija skyrė Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokiniams, o trečioji vieta atiteko Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos komandai.

Visos komandos apdovanotos prizais, kuriuos įsteigė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

„Šviesoforas“ – vienas iš Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ renginių. Visus konkurso renginius organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, vykdo Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, talkina Lietuvos kelių policijos tarnyba bei teritoriniai policijos padaliniai. Konkurso globėjas – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. 

Radviliškio Lietuvos Sąjūdžio stadione susirinkę mažieji dviratininkai iš Radviliškio lopšelių-darželių „Kregždutė“, „Žvaigždutė“, „Eglutė“ ir Šeduvos lopšelio-darželio smagiai leido laiką: važinėjo dviratukais, rungtyniavo ir mokėsi saugaus eismo taisyklių. Renginio organizatoriai – Radviliškio vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ auklėtojai – pakvietė visus Radviliškio rajono priešmokyklinių grupių vaikus smagiai pasivažinėti dviračiais ir sudalyvauti gražia tradicija tampančioje šventėje „ Mano ratai buvo du“.

„Šios spalvingos varžybos rengiamos trečią kartą, jose noriai dalyvauja rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinukai. Jiems labai smagu drauge pabūti, pajudėti, susirasti naujų draugų. Tikimės, kad renginys įgaus pagreitį ir bus tradicinis. Pagrindinis renginio moto – „Judėk, ir būsi sveikas“. Smagu, kai vaikas nuo mažens juda. Labai svarbu skatinti mažuosius sportuoti, judėti, aktyviai gyventi“, – sakė Jolanta Pranevičienė, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė.

dvuratukai dvuratukai2 dvuratukai3

40 mažųjų, važiuojančių dviratukais, – akį džiuginantis reginys. Tuo įsitikino šventės dalyvius pasveikinusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė. „Sportas – tikras gerų emocijų užtaisas, o ten, kur geros emocijos, ten ir draugystė, sveikata“, – gražiu mažųjų dviratininkų bendravimu džiaugėsi ji.

Stadione mažieji dviratininkai apsuko garbės ratą. Į penkias komandas susiskirstę vaikai dalyvavo bendroje mankštoje, estafetėse, skandavo sukurtas skanduotes, įdomiai ir išradingai pristatė savo komandas, įveikė įvairiais rungtis, sportavo ir puikiai leido laiką gryname ore.

Mažiesiems dviratukininkams saugaus eismo pamokėlę vedė Ilona Sernovienė, Radviliškio rajono policijos komisariato atstovė. Ji paaiškino vaikams, kaip reikia elgtis gatvėje, jei važiuoji dviračiu, ir padovanojo vaikams atšvaitų, dėlionių su policijos bičiulio Amsiaus nuotrauka, o auklėtojams įteikė mokomąją medžiagą apie saugų eismą „Policijos bičiulio Amsiaus patarimai“.

Visi renginio dalyviai gavo diplomus, vietos verslininkai juos apdovanojo skanumynais. Renginyje dalyvavo ir sportuojančius vaikus pasveikino Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro atstovai.

Sporto populiarinimas, skatinimas judėti – vienas iš Radviliškio rajono švietimo įstaigų prioritetų. Vaikai noriai dalyvauja Olimpinėje dienoje, kurią organizuoja Radviliškio lopšelis-darželis „Eglutė“, Futbolo fiestoje, kurios šeimininkais tapo Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“, dviratukų ir paspirtukų šventėje „Mano ratai buvo du“, už kurią atsakingi Radviliškio lopšelio-darželio „ׅKregždutė“ darbuotojai. Baisogalos darželis-mokykla jau keleri metai yra pripažįstama kaip sportiškiausia švietimo įstaiga ikimokyklinių švietimo įstaigų grupėje.

Utenos švietimo centras kartu su Lietuvos edukologijos universitetu ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru vykdo projektą „Konferencija „Gotfrydas Ostermejeris – lietuvių knygotyros pradininkas“. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projektas skirtas Gotfrydo Ostermejerio XVIII amžiaus II pusės Mažosios Lietuvos lietuvių literatūros ir kultūros istoriko, lietuvių raštijos kūrėjo, kalbininko 300 gimimo metinėms pažymėti. Gotfrydas Ostermejeris literatūrologams jis žinomas kaip giesmių kūrėjas, giesmyno sudarytojas ir istoriografas, kultūros istorikams – kaip ikikrikščioniškosios Prūsijos tautų ir jų religijų tyrėjas, kalbos istorikams – kaip gramatikos autorius. Nors gimė ne Mažojoje Lietuvoje, bet savo tyrimus skyrė mokslo sričiai, kuri dabar įvardijama kaip lituanistika plačiąja prasme.

konf001 konf002

G. Ostermejeris gimė 1716 m. balandžio 20 d. Marienburge, Vakarų Prūsijoje. 17371740 m. Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. 1752 m. Gotfrydas Ostermejeris buvo įšventintas į kunigus ir Trempuose kunigavo iki savo amžiaus pabaigos. Gyvendamas Trempuose jis rinko medžiagą giesmynams, vertė į lietuvių kalbą religinius veikalus, parašė lietuvių kalbos gramatiką.

Praktinė trijų dienų konferencija vyko šių metų balandžio 28–30 dienomis Mažojoje Lietuvoje (dabar Rusijos federacijos Kaliningrado sritis). Konferencijos tikslas – puoselėti lituanistinį paveldą už Lietuvos Respublikos ribų minint Gotfrydo Ostermejerio 300-ąsias gimimo metines. Konferencijos dalyviai skaitė pranešimus Pedagoginiame institute Isrutyje (dabartinis Černiachovskis), lankėsi Trempų vidurinei mokyklai (dabar Novostrojevas) priklausiančioje buvusioje G. Ostermejerio laikų klebonijoje. Utenos mokyklų (Vyturių, Aukštakalnio progimnazijų, „Saulės“ gimnazijos mokytojai parengė ir pristatė meninę kompoziciją pagal G. Ostermejerio „Širdingą pagraudenimą“. Pagal parengtą programą vyko edukacinė pažintinė išvyka „G. Ostermejeris ir jo palikimas Mažojoje Lietuvoje“. Edukacinės išvykos metu buvo lankomos vietovės, kuriose gyveno, mokėsi ir dirbo Gotfrydas Ostermejeris.

 konf003 konf004

Projektas prasmingas, nes puoselėja lituanistinį paveldą už Lietuvos Respublikos ribų (Rusijos federacijos Kaliningrado sritis), skatina dabartinę kartą prisiminti iškilią asmenybę – Gotfrydą Ostermejerį XVIII amžiaus II pusės Mažosios Lietuvos asmenybę: lietuvių literatūros ir kultūros istoriką, raštijos kūrėją, kalbininką.

2016 m. balandžio 4 d. V. Kudirkos pagrindinėje mokykloje vyko Radviliškio rajono 5–8 klasių mokinių matematikos olimpiada. Užsiregistravo 18 penktokų, 15 šeštokų, 15 septintokų ir net 20 aštuntokų. Nugalėtojais tapo:

Radviliškio rajono 5 klasių mokinių matematikos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Ainius Gecas 5 kl. Irma Gudaitienė Vyr. mokytojas I
2. Gražinos pagrindinė mokykla Laimis Genevičius 5 kl. Daiva Kareckaitė Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto progimnazija Emilė Bubliauskaitė 5 kl. Vitalija Savickienė Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 6 klasių mokinių matematikos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Baisogalos gimnazija Rytis Povilauskas 6 kl. Romena Amosėjevaitė Vyr. mokytojas I
2. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Dignė Zarauskaitė 6 kl. Rūta Bernikienė Vyr. mokytojas II
3. Baisogalos gimnazija Ernestas Griciūnas 6 kl. Romena Amosėjevaitė Vyr. mokytojas III

 Radviliškio rajono 7 klasių mokinių matematikos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Lukrecija Kneižytė 7 kl. Virginija Bartkevičienė Mokyt. metodininkas I
2. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Arnas Zakutauskas 7 kl. Virginija Bartkevičienė Mokyt. metodininkas II
3. Gražinos pagrindinė mokykla Ugnė Šiurnaitė 7 kl. Romualda Pozniakovaitė Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 8 klasių mokinių matematikos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Gražinos pagrindinė mokykla Vainius Ragaliauskas 8 kl. Daiva Kareckaitė Mokyt. metodininkas I
2. Šeduvos gimnazija Ignas Kiela 8 kl. Aušra Aleknienė Vyr. mokytojas II
3. Vaižganto progimnazija Ugnius Sadauskas 8 kl. Alvaidas Plukas Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. kovo 21 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje vyko Radviliškio rajono 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiada. Dalyvauti olimpiadoje užsiregistravo 13 penktokų, 16 šeštokų, 13 septintokų ir 15 aštuntokų. Nugalėtojais tapo:

Radviliškio rajono 5 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto progimnazija Martyna Krivickaitė 5 kl. Natalija Valčiukienė Vyr. mokytojas I
2. Vaižganto progimnazija Augustas Rekašius 5 kl. Natalija Valčiukienė Vyr. mokytojas II
3. Šeduvos gimnazija Emilė Kavaliauskaitė 5 kl. Irena Augulienė Vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 6 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Pašušvio pagrindinė mokykla Mantas Špokas 6 kl. Rita Strelčiūnienė Mokyt. metodininkas I
2. Šeduvos gimnazija Paulina Čepaitė 6 kl. Irena Augulienė Vyr. mokytojas II
3. Vaižganto progimnazija Joana Skaburskaitė 6 kl. Natalija Valčiukienė Vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 7 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Baisogalos gimnazija Luka Rimkūnaitė 7 kl. Violeta Petronienė Mokyt. metodininkas I
2. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Lukrecija Kneižytė 7 kl. Vilmutė Sprudzanienė Mokyt. metodininkas II
3. Šeduvos gimnazija Ugnė Mamonaitė 7 kl. Irena Augulienė Vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 8 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Ignas Kiela 8 kl. Irena Augulienė Vyr. mokytojas I
2. Vaižganto progimnazija Ieva Kucinaitė 8 kl. Rūta Jankauskienė Mokyt. metodininkas II
3. Šeduvos gimnazija Vakaris Daukša 8 kl. Irena Augulienė Vyr. mokytojas III

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. kovo 17 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje vyko Radviliškio rajono geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6–8 klasių mokiniams, o 2016 m. kovo 18 d. Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje – 9–12 klasių mokiniams. Olimpiadoje dalyvavo 19 šeštokų, 11 septintokų, 15 aštuntokų, 13 devintokų, 10 dešimtokų, 7 vienuoliktokai, o dvyliktokų buvo tik 2. Nugalėtojais tapo:

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 6 klasė

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Pašušvio pagrindinė mokykla Mantas Špokas 6 kl. Aldona Maniokienė Vyr. mokytojas I
2. Baisogalos gimnazija Rytis Povilauskas 6 kl. Algirdas Jurkėnas Mokyt. metodininkas II
3. Gražinos pagrindinė mokykla Gabrielius Kačinskas 6 kl. Salvinija Vaičiūnienė Mokyt. metodininkas III
4. Gražinos pagrindinė mokykla Armandas Liutinskas 6 kl. Salvinija Vaičiūnienė Mokyt. metodininkas III

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 7 klasė

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Lukrecija Kneižytė 7 kl. Jūratė Kanišauskienė Vyr. mokytojas I
2. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Matas Budreckas 7 kl. Jūratė Kanišauskienė Vyr. mokytojas I
3. Baisogalos gimnazija Luka Rimkūnaitė 7 kl. Algirdas Jurkėnas Mokyt. metodininkas II
4. Šeduvos gimnazija Ugnė Mamonaitė 7 kl. Egita Brazienė Vyr. mokytojas III

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 8 klasė

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Ignas Kiela 8 kl. Egita Brazienė Vyr. mokytojas I
2. Gražinos pagrindinė mokykla Emilija Špokaitė 8 kl. Salvinija Vaičiūnienė Mokyt. metodininkas II
3. Gražinos pagrindinė mokykla Rosita Jasaitytė 8 kl. Salvinija Vaičiūnienė Mokyt. metodininkas III
4. Šeduvos gimnazija Žygimantas Gricius 8 kl. Egita Brazienė Vyr. mokytojas III

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9 klasė

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Giedrius Puidokas 1 g. Egita Brazienė Vyr. mokytojas I
2. Šiaulėnų M.Šikšnio gimnazija Judita Janužaitė 1 g. Virgilija Gustienė Mokytojas II
3. Vaižganto gimnazija Justina Šalukaitė 1 g. Danutė Poškienė Mokyt. metodininkas III

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 10 klasė

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Baisogalos gimnazija Žygimantas Turskis 2 g. Algirdas Jurkėnas Mokyt. metodininkas I
2. Šeduvos gimnazija Vytautas Gricius 2 g. Egita Brazienė Vyr. mokytojas II
3. Baisogalos gimnazija Lukas Katilius 2 g. Algirdas Jurkėnas Mokyt. metodininkas II
4. Vaižganto gimnazija Tautvydė Dorofėjūtė 2 g. Danutė Poškienė Mokyt. metodininkas III

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 11 klasė

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Rimvydas Kojis 3 g. Danutė Poškienė Mokyt. metodininkas I
2. Lizdeikos gimnazija Eglė Plukaitė 3 g. Romusas Labanauskas Mokyt. ekspertas II
3. Baisogalos gimnazija Deividas Petravičius 3 g. Algirdas Jurkėnas Mokyt. metodininkas III

Geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 12 klasė

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Lukas Kavaliauskas 4 g. Egita Brazienė Vyr. mokytojas I
2. Lizdeikos gimnazija Mantas Kranauskas 4 g. Romusas Labanauskas Mokyt. ekspertas II

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. kovo 16 d. Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko Radviliškio rajono istorijos olimpiada „Bažnyčios istorija Lietuvoje (XI–XVI a.)“. Dalyviai buvo suskirstyti į atskiras amžiaus grupės: septintokų dalyvauti olimpiadoje užsiregistravo 8, aštuntokų – 16, o devintokų – 10. Nugalėtojais tapo:

Radviliškio rajono 7 klasių mokinių istorijos olimpiada „Bažnyčios istorija Lietuvoje (XI–XVI a.)“

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Lukrecija Kneižytė 7 kl. Aldona Jagminienė Mokyt. metodininkas I
2. V.Kudirkos pagrindinė mokykla Roberta Chomskytė 7 kl. Aldona Jagminienė Mokyt. metodininkas II
3. Šeduvos gimnazija Rapolas Kęstutis Meškauskas 7 kl. Inga Dryžaitė Vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 8 klasių mokinių istorijos olimpiada „Bažnyčios istorija Lietuvoje (XI–XVI a.)“

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Gražinos pagrindinė mokykla Rosita Jasaitytė 8 kl. LaimaŠkėmienė Mokyt. metodininkas I
2. Šeduvos gimnazija Mantas Lilionis 8 kl. Inga Dryžaitė Vyr. mokytojas II
3. Šeduvos gimnazija Vakaris Daukša 8 kl. Inga Dryžaitė Vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 9 klasių mokinių istorijos olimpiada „Bažnyčios istorija Lietuvoje (XI–XVI a.)“

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Grinkiškio J.Poderio gimnazija Eglė Dučinskaitė 1 g. Zita Markevičienė Mokyt. metodininkas I
2. Lizdeikos gimnazija Roberta Morkytė 1 g. Gražina Vasiliauskienė Mokyt. metodininkas II
3. Lizdeikos gimnazija Inesa Šukutytė 1 g. Gražina Vasiliauskienė Mokyt. metodininkas III
4. Vaižganto gimnazija Greta Petravičiūtė 1 g. Laima Maminskienė Mokyt. ekspertas III

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. kovo 4 d. Gražinos pagrindinėje mokykloje vyko Radviliškio rajono dailės olimpiada. Mokiniai buvo suskirstyti į 3 amžiaus grupes: aštuntokų dalyvavo 11, 9–10 klasių grupėje rungėsi 16 pretendentų ir 11–12 klasių mokinių buvo užsiregistravę 8. Nugalėtojais tapo:

Radviliškio rajono 5 klasių mokinių dailės olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Šeduvos gimnazija Ema Rakickaitė 5 kl. Jolanta Akučkienė Mokyt. metodininkas I
2. Sidabravo gimnazija Rugilė Matulevičiūtė 5 kl. Toma Matulevičienė Vyr. mokytojas I
3. Vaižganto progimnazija Ema Brančelytė 5 kl. Irina Kareivienė Mokyt. metodininkas II
4. Sidabravo gimnazija Fausta Tvarijonaitė 5 kl. Toma Matulevičienė Vyr. mokytojas III

Radviliškio rajono 9–10 klasių mokinių dailės olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Neda Šiaulianskaitė 1 g. Aušra Dilnikaitė Mokyt. metodininkas I
2. Lizdeikos gimnazija Augustina Tamošiūnaitė 2 g. Ilma Andriušaitienė Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto gimnazija Vakarė Kisieliūtė 1 g. Aušra Dilnikaitė Mokyt. metodininkas III

Radviliškio rajono 11–12 klasių mokinių dailės olimpiada

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Vaižganto gimnazija Deimantė Dociūtė 4 g. Aušra Dilnikaitė Mokyt. metodininkas I
2. Lizdeikos gimnazija Karina Miliauskaitė 3 g. Ilma Andriušaitienė Mokyt. metodininkas II
3. Vaižganto gimnazija Guoda Nėjutė 3 g. Aušra Dilnikaitė Mokyt. metodininkas III

Sveikiname nugalėtojus!

2016 m. kovo 2 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje vyko Radviliškio rajono mokinių geografijos olimpiada 9–12 (I–IV g.) klasėms. Olimpiadoje dalyvavo 12 mokinių. Geriausieji:

Eil. Nr. Mokykla Mokinio vardas, pavardė Klasė Paruošusio mokytojo vardas, pavardė Mokytojo kvalifikacija Vieta
1. Lizdeikos gimnazija Vaiva Tenzagolskyte 2 g. Romusas Labanauskas Mokyt. ekspertas I
2. Šeduvos gimnazija Lukas Kavaliauskas 4 g. Egita Brazienė Vyr. mokytojas II
3. Vaižganto gimnazija Rimvydas Kojis 3 g. Danutė Poškienė Mokyt. metodininkas III

 Sveikiname!