Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius

Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro

Get Adobe Flash player

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Dalykas

Švietimo įstaiga

1.

Vaida Jankūnienė

Istorijos m. b.

Lizdeikos gimnazija

2.

Inga Hokušienė

technologijų mokytojų m. b.

Šeduvos gimnazija

3.

Laimutė Vaičiulytė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo m. b.

Eglutė l/d

4.

Zinaida Kerpienė

Specialiųjų pedagogų m. b.

Gražinos pagrindinė mokykla

5.

Ginta Dauneckytė

Lietuvių kalbos m. b.

Lizdeikos gimnazija

6.

Daiva Šipulskienė

Dailės m. b.

Vinco Kudirkos pagr. mokykla

7.

Vilma Andriušaitienė

Fizikos mokytojų m. b.

Gražinos pagrindinė mokykla

8.

Rima Dambrauskienė

Logopedų ir spec. pedagogų m. b.

Radviliškio PPT

9.

Vilhelmina Januševičienė

Chemijos m. b.

Baisogalos gimnazija

10.

Vita Masėnienė

Kūno kultūros m. b.

Sidabravo vidurinė mokykla

11.

Michalina Miliuvienė

Prancūzų  ir vokiečių kalbos m. b.

Baisogalos gimnazija

12.

Ala Beliajeva

Etikos m. b.

Gražinos pagrindinė mokykla

13.

Laima Duglas

Matematikos ir ekonomikos mokytojų m. b.

Lizdeikos gimnazija

14.

Irma Baltrušaitienė - Šablinskienė

Socialinių pedagogų m. b.

Baisogalos gimnazija

15.

Daina Janušonienė

Pradinių klasių m. b.

Gražinos pagrindinė mokykla

16.

Rūta Navickaitė

Tikybos m. b.

Vinco Kudirkos pagr. mokykla

17.

Jūratė Kanišauskienė

Geografijos m. b.

Vinco Kudirkos pagr. mokykla

18.

Larisa Zabenina

Rusų kalbos m. b.

Gražinos pagrindinė mokykla

19.

Jūratė Kačiukevičienė

Šokių mokytojų m. b.

Baisogalos gimnazija

20.

Aurelija Meškauskienė

Muzikos mokytojų m. b.

Šeduvos gimnazija

21.

Daiva Sedelskienė

Biologijos m. b.

Gražinos pagrindinė mokykla

22.

Inga Veberienė

Anglų kalbos m. b.

Vaižganto gimnazija

23.

Vytautas Vaičaitis

Informacinių technologijų m. b.

Sidabravo gimnazija

 24.

 

 karjeros koordinatoriai

 

25.

Valia Kondrotenko

Bibliotekinkų m.b.

Lizdeikos gimnazija