Baigtas įgyvendinti pokyčių projektas „Lyderių laikas 3“

Šių metų birželio 12 d. Burbiškio dvaro kiemelyje įvyko baigiamasis Radviliškio rajono pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ renginys. Radviliškio rajone šis projektas pradėtas įgyvendinti 2019 metų pavasarį. Baigiamajame renginyje dalyvavusius pedagogus sveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis. Meras pasidžiaugė rajono mokytojų aktyvumu, linkėjo jiems sėkmės ateityje, toliau aktyviai tobulinti savo kvalifikaciją, iniciatyviai dalyvauti renginiuose, projektuose, o įgytą patirtį perduoti savo auklėtiniams. Savivaldybių grupės kuratorė Renata Pavlavičienė sveikindama pabrėžė Radviliškio rajono pokyčio projekto unikalumą. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laivūnas Vaičiūnas apžvelgė Lyderių laiko projekto veiklas, pasidžiaugė, kad pats buvo projekto komandos nariu ir galėjo dalyvauti daugumoje veiklų su kitais rajono pedagogais, akcentavo metodinių išvykų į kitų Lietuvos rajonų švietimo įstaigas ir į užsienio valstybes poreikį ir naudą. Renginio dalyvius muzikiniais kūriniais pasveikino Radviliškio muzikos mokyklos auklėtiniai.

Pedagogai dirbo grupėse, diskutavo, aptarė praėjusių veiklų ir užsiėmimų rezultatus, dalinosi patirtimi. Moderuojant LL3 konsultantei dr. Snieguolei Vaičekauskienei, mokytojai diskutavo tema „Ką aš galiu padaryti, kad mokinių matematikos gebėjimai ir pasiekimai gerėtų“. Radviliškio ir Šeduvos atvirojo jaunimo centro jaunimo darbuotojai pedagogams organizavo aktyvius grupės formavimo ir stiprinimo žaidimus, kurie sukėlė pačias geriausias emocijas, vienijo komandą, skatino sveiką konkurenciją.

Ką Radviliškiui davė LL3 ir ko mes išmokome: 33 pedagogai studijavo neformaliosiose studijose, 6 baigė ISM švietimo vadybos studijas, organizuota 12 mokyklinių lyderystės iniciatyvų renginių, kuriuose dalyvavo 471 dalyvis. Mokytojai tobulino skaitmenines kompetencijas, analizavo patirtinio mokymosi pamokoje taikymo aspektus, susipažino su metodais, patys juos išbandė ir taiko organizuodami pamoką. 96 proc. projekte dalyvavusių mokytojų teigia, kad pakito pamokos formatas. Lyderystė mokymuisi ir profesinio kapitalo savivaldybėje tyrime dalyvavusių 83,6 proc. mokytojų teigia, kad dalyvaudami projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose praplėtė ir pagilino profesines žinias. Vadovai dažniau nei pedagogai išsakė nuomonę apie LL3 projekto poveikį mokytojų žinioms, profesinei sąveikai ir beveik sutaria dėl poveikio mokytojų praktikai. 75,9 proc. mokytojų sako, kad konkrečių mokinių mokymosi rezultatų dar nematyti, bet manoma, kad jie tikrai bus. Tokius rezultatus gali lemti mokytojų įsitraukimas į projektą, lūkesčiai projekto rezultatams ir pan. PP įgyvendinančiose mokyklose suburtos ir aktyviai veikia mokyklų kūrybinės komandos. Darbas jose padėjo pasiekti geresnių matematikos ugdymo rezultatų 6–9 klasėse. 90 proc. mokinių pagerėjo individuali mokymosi pažanga matematikos pamokose. Mokiniai tapo iniciatyvesni, aktyvesni, susidomėję, bendradarbiaujantys. Sustiprėjo bendradarbiavimas ne tik tarp projektą vykdančių mokyklų matematikos mokytojų, bet ir rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio veikloje. Rajono ugdymo įstaigose vyko reguliarūs pamokų / veiklų aptarimai, sėkmingai buvo diegiamas ir tobulinamas kolegialus grįžtamasis ryšys, todėl formavosi pozityvesnis, kūrybiškesnis mokytojų ir mokinių dialogas, buvo plėtojama mokytojų lyderystė. Įstaigose atsiranda nauji renginiai, kurie tampa tradiciniais (Ugdymo meistrų mugė, Patyriminio ugdymo dienos), inicijuojami patyriminio ugdymo(si) projektai. Mokanti organizacija tampa besimokančia, o vadovavimas – ugdančiu. Kūrybinės komandos susitikimai suformavo naują bendravimo kultūrą tarp mokyklos vadovų, Radviliškio r. sav. administracijos švietimo, kultūros ir sporto specialistų ir Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto centro  darbuotojų.

Stažuotės Lietuvoje ir užsienyje prisidėjo prie pokyčio projekto įgyvendinimo Radviliškio rajone. Kūrybinės komandos nariai, lankydamiesi įvairiose Estijos-Suomijos bei Tauragės-Klaipėdos ugdymo įstaigose susipažino su Suomijos ir Estijos švietimo sistemomis, mokyklų veiklos organizavimu, mokymo(-si) ypatumais. Aplankytose

mokyklose ir išklausytose paskaitose pamatėme daug pavyzdžių, įrodančių pedagogų įvaldytą patirtinį mokymą(-si).

Baigiamajame nacionalinio pokyčių projekto „Lyderių laikas 3“ renginyje Kauno rajone Raudondvaryje dalyvavo Radviliškio rajono pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai, mokytojai, švietimo specialistai. Renginyje apžvelgtas visas ilgas nueitas projekto kelias, istorija, pristatyti nuveikti darbai ir galimas projekto tęstinumas.

Baigėsi ilgiausiai trukęs nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Į projektą buvo įsitraukę visos šalies savivaldybės. Džiaugiamės galėdami būti projekto dalimi, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo rajone, švietimo įstaigose. Vardan mūsų kiekvieno mokinio individualios pažangos.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Radviliškio rajono kūrybinės komandos vadovė

Rita Vaigauskienė