Ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašas

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 2021 m.

Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir IKT taikymas dorinio ugdymo (etikos) pamokose

Įregistruota KTPRR 2021-02-08. Programos kodas – 211001018.

Akreditacijos protokolo data – 2021-02-02. Programa akredituota trims metams – nuo 2021-02-02 iki 2024-02-02.

Akreditacijos protokolo Nr. 2021-041.

Veiklos ir metodų įvairovė muzikiniame ugdyme
Sąmoningumo ugdymu grįstas streso valdymas
Strateginis formuojamojo vertinimo taikymas užtikrinant mokinių įgalinimą pradinio ugdymo etape
Lytiškumo ugdymo akademija
Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje: svarba ir nauda
Bendruomeniškumo (humanizmo) etika
Patirtinis mokymas(is) dorinio ugdymo (tikybos) pamokose
Geros pamokos požymiai: vadybiniai ir pedagoginiai aspektai
Strateginio planavimo nuostatos, principai ir sprendimai
Įtraukusis ugdymas – pozityvus mokytojo profesionalumas kiekvieno mokinio ugdymo(-si) sėkmei
Technologijomis grindžiamas kūrybiškumas
Mokiniai, mokytojai ir tėvai kaip partneriai ugdymo(si) procese

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 2020 m.

Ugdymo proceso tobulinimas mokyklos pažangai: didaktinis ir vadybinis lygmuo

Įregistruota KTPRR 2020-12-21. Programos kodas – 213002273.

Akreditacijos protokolo data – 2020-11-18. Programa akredituota trims metams – nuo 2020-11-18 iki 2023-11-18.

Akreditacijos protokolo Nr. 2020-032.

Pagalbos mokiniui mokykloje tobulinimas įveikiant psichologinius ir nuotolinio mokymo iššūkius įtraukiajame ugdyme
Lyderystės įgalinimas, siekiant kryptingo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo Radviliškio rajone
Refleksyvus mokymas(is).
Skaitmeninio raštingumo ugdymo ir skaitymo strategijų taikymo galimybės užsienio (rusų) kalbos pamokose.
Patirtinis ugdymas mokykloje: kaip mokyti lietuvių kalbos ir literatūros įvairių gebėjimų mokinius?
Ugdymo turinio skaitmenizavimas, pritaikymas skaitymo, rašymo sutrikimų turintiems asmenims.
Skaitmeninė ikimokyklinio ugdymo mokykla šiandien: Radviliškio l/d „Žvaigždutė“ geroji patirtis.
IT įrankių panaudojimas geografijos pamokose.

© 2022 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.