Lizdeikos gimnazijoje apžvelgta lituanistikos raida per šimtą metų

Ketvirtokai gimnazistai ir Radviliškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai klausėsi paskaitos „Lituanistikos raida per šimtą metų ir tolesnės plėtros galimybės“. Profesorė D. Mikulėnienė įdomiai pristatė savo parengtos knygos „Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida, pagrindiniai lūžiai“ pirmąją dalį. Lektorė kalbėjo apie mokytojo ir mokinio ryšio svarbą saugant kalbą, domintis kalbotyros dalykais Kalba buvo nuolatos rūpinamasi, didžiausias lūžis bendrinės kalbos raidoje įvyko 1922 m. Tada buvo numatyta kalbos planavimo strategija: statusas, sandara, mokymas ir prestižas. Mokslininkė apžvelgė kalbos padėtį sovietmečiu, kai nebuvo galimybių bendradarbiauti su užsienio tyrėjais, iškėlė XXI a. problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria kalbininkai, vienas jų – gimtosios kalbos (savi)vertė.

Dr. K. Kaminskas kvietė mokytojus diskutuoti apie problemas, su kuriomis susiduriama dėstant gimtąją kalbą. Mokytojai kėlė klausimus apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo diferencijavimą, pratybų žalą jaunesnių klasių mokinių rašto kultūrai, mokinių skaičių klasėje, programų neatitikimus. Buvo pastebėta, kad kalbą būtina saugoti, puoselėti ir pradėti taikyti kalbos, kaip ekologinės sistemos, apsaugos ideologiją, nes ji yra gyvas organizmas ir tik nuo mūsų visų priklauso jos išlikimas