Lizdeikos gimnazijoje vyko Studijų ir karjeros diena – 3

Pradėti ruoštis sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų dar mokykloje: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias teisingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti būsimąją vietą darbo rinkoje. Nors profesijos pasirinkimo klausimai aktualiausi baigiamosiose mokyklos klasėse, tačiau kuo anksčiau pradėsime domėtis ir ieškoti patinkančios, pagal gebėjimus tinkančios srities, tuo paprastesnis bus sprendimų kelias. Gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė, sveikindama renginio dalyvius, pabrėžė, kad siekiant profesijos įgijimo reikia stengtis išnaudoti visas galimybes ir nesvarbu, kuo tapsite ir kokiu keliu pasuksite, tai bus jūsų kelias ir jūsų pasirinkimas.

Studijų ir karjeros dienos veiklos buvo suplanuotos taip, kad 1–2 bei 3–4 klasių mokiniai galėtų susipažinti su Lietuvos universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų studijų programomis, stojimo sąlygomis ir mokymosi galimybėmis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Vyresniųjų klasių mokiniai išklausė lektorės, karjeros konsultantės E. Damonskienės pranešimo „Atsakingas profesijos pasirinkimas – iššūkis“, o LAMA BPO vyriausioji konsultantė Laura Bernatavičiūtė supažindino su 2019–2020 metų stojimo sąlygomis, KASTU.LT atstovė M. Elijošienė pristatė studijų užsienyje privalumus ir trūkumus.

1–2 klasių mokiniai lankė ekspozicijas, aktų salėje klausėsi E. Damonskienės pranešimo ,,Svajonė – planas“, buvo supažindinti su individalaus ugdymo plano sudarymo galimybėmis, aiškinosi, ką ir kodėl tikslinga pasirinkti, į ką reiktų atkreipti dėmesį, kad planavimas būtų tikslingas ir sėkmingas. Profesijos pasirinkimo paieškose svarbus vaidmuo tenka ir tėvams, ir mokytojams. Jie klausė E. Damonskienės paskaitos „Kaip padėti vaikui renkantis savo kelią?“. Lektorė gyvenimiškais pavyzdžiais pagrindė mokslinius tyrimus ir paskatino aktyviau dalyvauti vaikų gyvenime neprimetant savo nuomonės, o diskutuojant, ieškant sprendimų bendrose veiklose.

Renginio dalyvių skaičius bei aktyvus universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų dalyvavimas renginyje (šiemet jų buvo 18), įdomių ir informatyvių ekspozicijų parengimas rodo, kad Studijų ir karjeros dienos veiklos yra reikalingos: mokiniams sudaromos sąlygos ne tik gauti reikiamą informaciją apie studijų programas ir stojimų sąlygas, bet ir aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdytis motyvaciją sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui.