NACIONALINĖS IV-OSIOS TAU UNIVERSIADOS LOGOTIPO KŪRIMO KONKURSO NUOSTATAI

Atsisiųsti
application pdf

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

 1. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras (toliau – Konkurso organizatorius) skelbia Nacionalinės TAU universiados (toliau – Universiada) logotipo sukūrimo konkursą (toliau – Konkursas) logotipui sukurti. Šiuo Konkursu siekiama paskatinti šalies TAU vyresniuosius suaugusiuosius prisidėti prie Universiados firminio stiliaus kūrimo ir dalyvauti pačiame renginyje.
 2. Konkurso nugalėtojo logotipas bus patvirtintas Universiados simboliu ir naudojamas įvairiose veiklose: reklamuojant, viešinant veiklas ir rezultatus.
 3. Konkurso logotipo idėjos autorius (-iai) bus apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis, kurie bus įteikiami 2020 m. liepos 2 d. universiados metu.
 4. Asmenys, teikdami konkursui logotipą, patvirtina, kad yra susipažinę su Konkurso nuostatais ir sutinka su jų sąlygomis.
 5. Konkurso nuostatai skelbiami Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus tinklalapyje www.ugdcentras.lt. ir siunčiami šalies Trečiojo amžiaus universitetams nurodytais el. paštais.

II SKYRIUS
DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti šalies TAU pavieniai vyresnieji suaugusieji, susibūrusios grupės bei profesionalai.

III SKYRIUS
KONKURSO REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

 1. Reikalavimai Logotipui:

7.1. Logotipas turi būti lengvai pritaikomas įvairiose vizualinėse priemonėse;

7.2. Konkursui pateikiama spalvotas (nespalvotas) A4 formato logotipo maketas, kartu pridedant trumpą jo aprašą (panaudotų spalvų ir/ar objektų simbolinę reikšmę);

7.3. Logotipas gali būti atliktas bet kokia technika (pageidautina suskaitmenintas);

7.4. Logotipas turi būti informatyvus, originalus (dalyvio arba dalyvių grupės sukurtas kūrinys). Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių);

7.5. prie siunčiamų darbų pridedamas lydraštis, kuriame nurodoma: dalyvio (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), kontaktinis telefonas;

7.6. Logotipo pateikimo Konkursui terminas – iki 2020 m. sausio 10 d.;

7.7. darbus siųsti paštu adresu: Dariaus ir Girėno g. 27 , Radviliškis, 82138, nurodant įstaigą – Radviliškio r. sav. ŠSPC Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

IV SKYRIUS
KOMISIJOS

 1. Organizacinę ir vertinimo komisijas sudaro Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius, jas tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius.

V SKYRIUS
VERTINIMAS

 1. Vertinant logotipą bus atsižvelgiama į III skyriuje išvardintus reikalavimus.
 2. Logotipas neatitinkantis reikalavimų nebus vertinamas.
 3. Darbų vertinimas – 2020 m. sausio 16 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso metu patirtos išlaidos (logotipo kūrimo, dalyvavimo) neatlyginamos.
 2. Vertinimo komisijos sprendimai yra neginčijami.
 3. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.
 4. Darbai autoriams negrąžinami.
 5. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas logotipo atsiuntimas į konkursą.

© 2022 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.