Mobilumo kursai Lenkijoje – „Motyvuojantys veiksniai skatinantys suaugusiųjų mokymąsi“

2022 m. liepos 25–29 d. dvi Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų
centro darbuotojos ir Radviliškio r. trečiojo amžiaus universiteto (toliau – TAU) savanorė mokėsi
Lenkijoje. Kelionė organizuota bendradarbiaujant su Panevėžio TAU. Jos metu pasidalinta TAU
veiklų organizavimo gerąja patirtimi, susitarta dėl bendradrabiavimo ateityje. Į kursus dalyviai vyko
autobusu – tai žalioji Erasmus+ programos kelionė.
Mobilumo kursų metu Tomaszas Walicki, priimančiosios organizacijos vadovas, pristatė
Erasmus+ projektų patirtis, suorganizavo keletą edukacinių programų, kurios skatina
suaugusiuosius mokytis. Susipažinta su Sondeckio TAU, kuris įsikūręs Naujajame Sančyje, istorija,
veiklų suaugusiems organizavimo būdais.
Trečiojo amžiaus universitetų veikla Lenkijoje aktyviai veikia Trečiojo amžiaus universitetai, todėl natūralu, kad TAU studentai
sudaro didžiąją dalį neformaliai besimokančių suaugusiųjų. Sondeckio trečiojo amžiaus universiteto
asociacija buvo įkurta 2004 m. dėl socialinio poreikio. Sondeckio regiono gyventojų iniciatyva,
pristatyta vietos valdžios institucijoms, iš karto sulaukė jų palaikymo ir tapo bendra Sondeckio,
Naujojo Sančo mero ir Mažosios Lenkijos maršalkos iniciatyva. Sondeckio TAU vienija daug
žinomų Naujojo Sančo krašto mokslininkų, politikų ir kultūros atstovų. Apie 400 senjorų iš Naujojo
Sančo miesto yra universiteto studentai. Sondeckio TAU tikslas – pagyvenusių žmonių socialinis
aktyvinimas, dalyvaujant įvairiose socialinio gyvenimo formose, skatinant ir remiant įvairias
intelektinės veiklos formas, vykdant veiklą, skirtą pagyvenusių žmonių ir jaunosios kartos
asmeniniams ryšiams užmegzti, palaikyti ir stiprinti, vykdant švietimą įvairiose srityse. Mokslas ir
įkvėpimas veiklai skirti pagyvenusiems žmonėms, įskaitant neįgaliuosius, bedarbius ir ligonius.
Susipažinus su Sondeckio TAU veiklomis, rasta daug panašumų su Lietuvoje veikiančių TAU
veiklomis. Tiesa, Sondeckio TAU rengia ir įgyvendina Erasmus+ projektus, labai aktyviai nuo
universiteto įkūrimo pradžios veikia esperanto kalbos grupė. Džiaugiamės pasiūlymu pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį su Sondeckio TAU.

Edukacinės programos – galimybė mokytis visą gyvenimą
Kaip teigė priimančiosios organizacijos vadovas Tomaszas Walicki, edukacinės programos
– tai viena iš neformalaus suaugusiųjų mokymosi formų, kuri skatina mokytis įdomiai, per patirtį,
atrandant ir išbandant kažką naujo. Lenkijos valdžia kas mėnesį kiekvienam vaikui skiria po 500
zlotų kultūrai. Pinigai atitenka šeimai, todėl jos besirūpindamos vaikų kultūriniu švietimu aktyviai
dalyvauja edukacinėse programose. Minėtose programose dalyvauja ir TAU studentai. Edukacinės
programos – galimybė mokytis visą gyvenimą.
Projekto dalyviai išbandė keletą edukacinių programų ir dalyvavo praktiniuose seminaruose.
Ekologinėse dirbtuvėlėse „Sadecki Bartnik“ buvo sudaryta galimybė supažindinti su bitininkystės
istorija Lenkijoje ir pasimokyti gaminti vaško žvakes, gauta daug žinių apie bičių produktus, t. y.
kaip juos teisingai vartoti, į ką atkreipti dėmesį perkant medų ir kitus bičių produktus, kokią naudą
teikia natūralaus vaško žvakės. Edukacinėse dirbtuvėse ,,Nutapytas kaimas“ ugdytas kūrybiškumas
ir išklausytas edukacinis seminaras „Kaip mokytis visą gyvenimą?“. Seminaras „Kodėl alpinistai
Lenkijoje yra motyvuoti dirbti ir mokytis?“ vykęs Lenkijos mieste Zakopanėje ne tik suteikė žinių,
bet ir paliko neišdildomų įspūdžių – Žemųjų Tatrų vaizdas tikrai užburiantis.

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su partneriais
Pakruojo ir Joniškio švietimo centrais įgyvendina programos Erazmus+ mobilumo projektą (Nr.
2021-1-LT01-KA121-ADU-000005923), kurio tikslas – stiprinti suaugusiųjų švietimo srityje
dirbančių darbuotojų andragogines kompetencijas. Mokymų metu ne tik įgyta žinių, bet ir užmegzti
nauji kontaktai, sutarta dėl bendradrabiavimo su Sadeckio ir Panevėžio TAU, pasidalinta gerąja
patirtimi, atrasta idėjų Radviliškio r. TAU veikloms plėtoti ir ateityje bus pasiūlyta vietos
bendruomenei mokytis netradicinėje aplinkoje. Tikimasi, kad parsivežtų idėjų įgyvendinimas
paskatins vietos bendruomenę aktyviau dalyvauti mokymuose.


Parengė Živilė Laurutienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė ir Jolanta Baltrėtienė,
Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo skyriaus renginių administratorė.