Mobilumo kursai užsienyje – Italijos suaugusiųjų asmenų užimtumas, švietimas ir socializacija

Socialinė pagalba senjorams

Italijoje finansavimą socialinei pagalbai senjorams skiria vyriausybė. Pasak Franco Ingrillì, Capo D’Orlando miesto mero, prioritetas teikiamas vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems įvairiomis lėtinėmis ligomis. Prie socialinės pagalbos aktyviai prisideda gydytojai-savanoriai, dirbantys labai profesionaliai, vykdantys veiklas dienos užimtumo centruose, su senjorais praleidžiantys neretai visą darbo dieną – tai didžiulė parama ir pagalba sergančiųjų šeimoms, nes jie turi galimybę atitrūkti nuo ligonių priežiūros. Sergantys senjorai jaučia pagerėjimą, rezultatai akivaizdūs. Kai kuriuose miestuose vyresnių žmonių priežiūrai skiriama ne tik atitinkama pinigų suma, bet ir atsakingas savanoris – lankantis senjorus, nuperkantis ir atnešantis jiems vaistų, maisto. Italijoje pasitelkiami jauni žmonės, savanoriai, kurie lanko senjorus, bendrauja su jais tiesiogiai, perduoda informaciją savivaldybei.

Senjorų užimtumo ar vienišumo problema Italijoje galima sakyti neegzistuoja. Įprasta, kad skirtingų kartų atstovai gyvena kartu arba netoliese (tarp namų maži atstumai), todėl palaikomas artimas ryšys. Savivaldybėse dirba specialistai, atsakingi už senjorų užimtumą arba socialinės pagalbos teikimą. Italos miestelyje konkrečių ugdomųjų, formuojamųjų veiklų senjorams savivaldybė nevykdo, tačiau teikia socialines paslaugas: nepasiturintiems skiriamos papildomos lėšos maisto produktams, vykdomas pagyvenusių ar neįgaliųjų lankymas namuose, esant poreikiui, sutvarkomi reikalingi dokumentai. Neįgaliųjų priežiūrai pasitelkiami privatūs paslaugų teikėjai. Savivaldybė organizuoja pavežėjimo paslaugas, bei 3–5 d. ekskursijas senjorams. Šventėmis, edukacijomis ar kitais renginiais rūpinasi asociacijos, kurios veikia savanoriškais pagrindais. Prieš pandemiją senjorai ėmėsi gražios iniciatyvos: tapo savotiškais policininkais ir budėjo prie mokyklų – bendraudavo su mokiniais, padėdavo jiems pereiti gatvę, palydėdavo namo. Lietuvoje reikėtų skatinti vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą, organizuojant daugiau viešųjų iniciatyvų. 

Vietos identitetas – pagarba tradicijoms ir amatams

Italijos kaip ir Lietuvos visuomenė sensta, daugėja vyresnio amžiaus žmonių. Įgyvendinamos programos, siekiant pritraukti jaunus žmones, ypač iš didmiesčių į mažesnius miestus. Sicilijos gyventojai ypatingai jaučia vietos identitetą – jiems labai svarbios tradicijos ir amatai. Siekiat jas išlaikyti, kuriami amatų arba dienos centrai – įgyvendinami senųjų amatų projektai. Senjorai perduoda savo patirtį jaunimui, tuo tarpu senjorams teikiama sveikatos priežiūros pagalba. Centruose vyksta mokymai ar užsiėmimai – įrengtos kompiuterių klasės, vyksta rankdarbių užsiėmimai, tradicinių rūbų siuvimas. Capo D’Orlando mieste aktyvūs senjorai mokosi anglų kalbos, sportuoja, mokosi naudotis technologijomis, siekdami kuo daugiau bendrauti bei įtraukti naujus dalyvius. Rankdarbių pamokos buvo suorganizuotos pandemijos metu bei transliuotos internetu. Rengiamos įvairios nemokamos menų edukacijos miestiečiams.

Trečiojo amžiaus universitetų veikla

Italijoje aktyviai veikia Trečiojo amžiaus universitetai. Pandemijos metu Milazzo miesto Trečiojo amžiaus universitetas ėmėsi inovatyvaus sprendimo: išmoko naudotis socialiniais tinklais, tiesioginio vaizdo programėle ir transliuoti vaizdo pamokas internetu. Per tris mėnesius paskelbta net 600 virtualių paskaitų.  Milazzo miesto TAU vadovas Claudio Graziano atskleidė apie planus bendradarbiauti su senelių namais ir pasidalinti YouTube kanale esančiais paskaitų įrašais. TAU veikia savanoriškais pagrindais, neturi jokių įstatų, bendradarbiauja su įvairiomis savivaldybėmis. Pagrindinė veikla yra suaugusiųjų švietimas, tačiau TAU atlieka ir senjorų socializacijos funkciją. Universitete dirba net 350 dėstytojų, dauguma iš jų buvę mokytojai arba dėstytojai. Iki pandemijos klausytojai sudalyvavo net 7000 paskaitų – vyko po 4 paskaitas 5 dienas per savaitę. Panašiai kaip ir Lietuvoje, klausytojai renkasi jiems patinkančius dalykus ir juos studijuoja. Kiekvienos savivaldybės TAU turi atskiras mokymo programas. Universitetas turi laboratorijas, dirbtuves, įsikūrusias mokyklose. Vyksta keramikos, tapybos, jogos, dailės, gimnastikos, kinų kalbos, teatro ir daugelis kitų užsiėmimų. Reikalingomis priemonėmis pasirūpina patys lankytojai. Pagrindinis TAU finansavimo šaltinis yra nario mokestis.

Mokymų metu ne tik įgyta žinių, bet ir užmegzti nauji kontaktai, atrasta idėjų kitų projektų vystymui ir įgyvendinimui. Ateityje planuojama tęsti kompetencijų tobulinimą kitose šalyse, bendradarbiauti su partneriais iš užsienio, dalyvauti kituose mokymuose.