Mokomės iš patirčių: pamokos sėkmės formulė

Mokinių atostogų metu Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje gausiai rinkosi mokytojai į projekto „Lyderių laikas 3“ (LL3) mokyklų lyderystės iniciatyvų renginius. Siekdami, kad ugdymo(si) procesas taptų įtraukiančiu ir patraukliu mokiniui mokytojai dalijosi patirtinio mokymo(si) metodais, mokėsi kaip kūrybingiau įtraukti mokinį į ugdymo(-si) procesą ir įgalinti jį produktyviai dirbti per pamokas.

Metodinės dienos „Pamokos sėkmės formulė“ metu matematikos mokytojai pristatė taikomus metodus, kurie parodo, kaip galima įtraukti mokinius į aktyvų matematikos mokymąsi, skatinant mokinio gyvenimo patirtį, turimas žinias, kompetencijas pritaikyti tikroviškose situacijose. Po kiekvieno pademonstruoto metodo vyko refleksija –mokytojai pateikė grįžtamąjį ryšį apie tai, kas buvo naudinga, kaip šį metodą galima pritaikyti savo pamokoje, savo mokiniams. Buvo aptartos sėkmės ir iššūkiai su kuriais susiduriama pamokose. Matematikos mokytojai akcentuoja, kad sudėtinga dirbti klasėje, kurioje yra daugiau negu 20 mokinių. Kiekvienam mokiniui norisi skirti dėmesio, bet trūksta laiko, ypač taikant patirtinio mokymo(si) metodus. Laiko neretai trūksta ir pamokoje iškeltų uždavinių įgyvendinimui. Ieškoma būdų, kaip didinti mokinių motyvaciją. Vienas iš būdų galėtų būti mokinių įtraukimas į refleksiją, kai sukuriama atsipalaidavimo atmosfera. Dar sudėtingiau motyvuoti mokinius, kuriems trūksta motyvacijos. Nors motyvuoti mokiniai neretai įvardija kai kuriuos metodus, paversdami juos žaidimais. Mokytojai dalijosi savo gerąja patirtimi ir mokymuose gautų žinių pritaikymu praktikoje. Pamokose taikomi nauji mokymosi metodai, kurie skatina mokinius geriau pažinti save kaip asmenį, kaip besimokantįjį, dalyvauti mokymo(si) procese, ugdo mokymo(si) mokytis kompetenciją. Vyksta diskusijos su kolegomis ir mokiniais, išbandomi skirtingi refleksijos metodai. Keičiasi mokinių mokymosi motyvacija. Motyvuotų mokinių mokymosi pasiekimai įprastai pagerėja, motyvuoti jaunuoliai pradeda rodyti iniciatyvą mokytis.

Mokymų „Mokinio įgalinimas pamokoje“ metu lektorė PRIMUM ESSE mokymų konsultantė ir ISM vadybos magistrė Rūta Gudmonaitė, pateikdama gyvų pavyzdžių, parodė, kaip reikėtų mokytojams peržvelgti savo nuostatas ugdymo klausimais ir pakeisti požiūrį į mokinį. Supažindino su mokinio įgalinimo modeliu, pasiūlė susieti jį su savo veikla ir numatyti, kokias įgalinimo rekomendacijas galima būtų kiekvienam išbandyti. Lektorės teigimu, ne visada sėkmė priklauso nuo turimų resursų, ją pasiekti galima leidžiant mokiniams kelti pamokos tikslus, į veiklą mokinius įtraukti per žaidimus ir mokant prisiimti atsakomybę. Mokytojai atliko savidiagnostikos testą, domėtasi kaip mokinių įgalinimas gali padėti įgyvendinti LL3 savivaldybės pokytį.