Nuotolinė VIII Lietuvos mokytojų ir mokinių metodinė-praktinė konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“

2020 m. lapkričio 16 d. vyko tradicinė VIII Lietuvos mokytojų ir mokinių metodinė-praktinė konferencija „Tarpkultūrinis dialogas“. Šiais metais ji vyko netradiciškai – nuotoliniu būdu.

Konferencijoje dalyvavo Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos, Lizdeikos gimnazijos, Vinco Kudirkos ir Vaižganto progimnazijų, Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio, Grinkiškio Jono Poderio ir Baisogalos gimnazijų, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos ir Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos atstovai.

Plenarinį posėdį pradėjo konferencijos sumanytoja ir iniciatorė Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė Ala Beliajeva. Dalyvius, linkėdama pasitikėjimo, žvalumo ir optimizmo, pasveikino Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Daiva Sedelskienė.

Plenariniame posėdyje VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ vadovė Indrė Augutienė pateikė stereotipų apie pasaulį griovimo metodus. Jos pranešimo metu organizuotuose eksperimentuose galėjo dalyvauti visi prisijungę. Vyko betarpiškas bendravimas ir išvados apie asmeninių stereotipų griovimą buvo padarytos savarankiškai.

Šiemet konferencijoje dalyvavo ir svečias iš Didžiosios Britanijos – Kento universiteto verslo psichologijos magistrantas, Internetinio projekto „Emocijų akademija“ kūrėjas Vadim Chleborodov. Įkvėpdamas norą svajoti, būti atvirais ir ryžtingais, geriau pažinti pasaulį bei mokytis iš kitų šalių gyvenimo stiliaus teigiamų pavyzdžių, lektorius pasakojo apie savo kelionių patirtį ir jų metu padarytas įžvalgas.

Po plenarinio posėdžio dalyviai išsiskirstė dirbti penkiose grupėse. Mokytojų darbo grupėje buvo perskaityta 11 pranešimų.

Lizdeikos gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja Inga Zabulienė pasidalino parengta metodine medžiaga – „Iranas: stereotipai ir tikrovė“. Danguolė Juodžbalienė apie žydų įvaizdį tarpukario Lietuvoje pasakojo, susiejant savo vaikystės prisiminimus, gimtojo miesto istoriją ir B. Pūkelevičiūtės romaną „8 lapai“. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorijos etikos vyresnioji mokytoja Rasa Gelčienė pristatė naujas pateikčių naudojimo dorinio ugdymo pamokose tendencijas. Savo integruotų dorinio ugdymo (etikos) pamokų apie žydų kultūrą ir istoriją patirtimi pasidalino Radviliškio Vaižganto progimnazijos etikos mokytoja Aušra Krasuckienė. Pranešimą tema „Ekologinis pėdsakas: kas tai?“ pristatė VšĮ „Pasaulio piliečių akademijos“ atstovai Indrė Augutienė ir Paulius Pakutinskas. Pateikdamas metodą „Babelio bokštas“, Šiaulėnų M. Šikšnio gimnazijos etikos mokytojas metodininkas Vladas Vaidžiulis kalbėjo apie žmonių susikalbėjimo svarbą. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Audronė Dailidonienė pasakojo apie projektinę veiklą ir dalijosi projektų rengimo ir įgyvendinimo metu išgyventa patirtimi.

Nuotaikingus pranešimus apie kūrybą ir originalius sprendimus pristatė Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Dalia Jovaišienė –  „Venecijos stiklo universali kalba“. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasmuta Valčiukienė ir Radviliškio rajono Baisogalos ir Grinkiškio Jono Poderio gimnazijų dailės vyresnioji mokytoja Audronė Kudžmaitė skaitė pranešimą tema „Kaukės: nuo Užgavėnių iki Venecijos karnavalo“.

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos atstovės: socialinė pedagogė metodininkė Nadežda Bessarab-Bardiševičė, muzikos mokytoja metodininkė Oksana Legackaja ir bibliotekos vedėja Olga Mirnaja pasakojo apie netradicinius metodus, rengiant vaikų ir jaunimo dieninė poilsio ir kalbų stovyklos veiklą.

Pristatydama projektą „Kodas“ LT-2020“, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja ekspertė Ala Beliajeva pasakojo apie Seimo nutarimus 2020-uosius paskelbti Vilniaus Gaono, Čijunės Sugiharos, Eugenijos Šimkūnaitės ir tautodailininkų metais ir apie bendruomenės su šiomis asmenybėmis supažindinimo metodus – organizuotus renginius bei veiklą.

Mišriose mokinių darbo grupėse pranešimus skaitė ir praktinę veiklą mokiniams organizavo Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokytojai: technologijų mokytoja metodininkė Rasa Masiulienė („Mechndi – kūno tapybos menas“), dailės ir technologijų vyresnysis mokytojas Sigitas Laurutis („Baltiški simboliai”), tikybos vyresnioji mokytojai Vitalija Džiugienė („Izraelio spalvos“) ir Lizdeikos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė Jolantą Kvedarienė („Šiaudinių sodų magija“).

Konferencijos dalyviai džiaugėsi, kad organizatoriai nepadarė pertraukos ir organizavo renginį nuotoliniu būdu. Buvo pažymėtas aukštas organizavimo lygis; įdomios, motyvuojančios, praktiškai darbe pritaikomos patirtys; aktyvus ir nuotaikingas mokinių darbas mišriose grupėse.

Konferencijos organizatoriai: Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla, Radviliškio rusų kultūros centras, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Organizatorių informacija