Image
Image
Image


viesin1Radviliškis district municipality educational and sport service centre and the partner from the Kingdom of Norway (Norwegian national youth club organization “Ungdom&Friti”) is accomplishing the project “The development and modernization of Open youth centre in Radviliškis district municipality“. The project is financed by European economic area financial work programme “Risk group children and youth”. The financial support is 201 183,68 euros. The input of Radviliškis district municipality–22 353,86 euros.

One of the basic works, i.e. the repairs of present and newly established Open youth centres is already completed. Open youth centres in Radviliškis and Šeduva are repaired, new furniture, equipment and work devices are purchased. The studios of robotics, music and art are established in Radviliškis. Youth can find self-realization in different activities and have safe leisure.

The staff of Radviliškis district municipality educational and sport service centre Open youth centres help youth individually and in groups, provide service of prevention, conveyance, consulting, leisure, education of a young person, development of social and life skills, etc. A special attention is paid to unmotivated ones or those who have fewer opportunities to join activities. Co-operation with organizations working with children and youth is being developed. Thus, social, psychological and other problems of youth leisure and delinquency, integration into the society are discussed. Five interdepartmental cooperative meetings were organised in the period of the project accomplishment: “The perspectives of leisure activities in Radviliškis district”, “Be a citizen! Be a volunteer!”, “Factors inspiring volunteering” etc. The participants of the meetings discussed what means of leisure is the most useful for the youth in our district, how to enable the youth act and join volunteering, how to develop their public spirit, the problems of drug abuse and a negative attitude towards this problem.

In 2015, the staff of Open youth centres had an opportunity to meet youth experts from Norway in Kupiškis to know the youth policy and the history of the establishment of youth centres in Norway. The experts shared practical advices how to establish youth centres and use areas for youth activities. The staff of Radviliškis district municipality educational and sport service centre visited Norway and met the members of Norwegian national youth organization “Ungdom&Friti” and other youth organizations. They shared good experience for the work with youth and learnt new methods.

The youth who attend Open youth centres find new friends and activities, youth workers help find themselves. The conception of Open youth centres emphasizes that youth is not supposed to attach to the existing activities. They are supposed to have their own suggestions for possible activities and ways how to create a safe area for young people with low self-realisation. Youth workers help them create conditions for self-expression, innovations and the development of social competence.


viesin1
Projekto „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ (EEE-LT05-SADM-01-K-01-34) finansuojamo iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ tarpžinybinio bendradarbiavimo renginys

„Nebūk apkvaišęs! Būk pakvaišęs!“

 

2016 m. kovo 17 d. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvė“ sukvietė įvairių rajono įstaigų bei institucijų atstovus, jaunimo organizacijų narius ir jaunimo centrų lankytojus į tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį „Nebūk apkvaišęs! Būk pakvaišęs!“ Renginys organizuotas Šeduvoje įgyvendinant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“. Renginys buvo organizuojamas siekiant vykdyti narkotikų vartojimo prevenciją.

Narkotikai – viena iš opiausių šių dienų problemų. Neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą lemia įvairūs socialiniai, ekonominiai veiksniai, paveldimumas, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prieinamumas. Nelankantys mokyklos, prasčiau besimokantys, augantys rizikos ar skurdą patiriančiose šeimose, vaikai dažniau linkę vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas, alkoholį, rūkyti tabaką. Siekiant stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir jų paklausą, reikia ugdyti neigiamą požiūrį į narkotines ir psichotropines medžiagas šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, vaikams ir jaunimui diegti vertybines nuostatas ir sveikos gyvensenos įgūdžius. Norint mažinti narkotinių medžiagų vartojimą, į paskaitą-diskusiją buvo pakviestas Gabrielius Liaudanskas– Svaras. Aktyviai dalyvaujantis savanoriškose veiklose, švietimo judėjimuose, įvairiuose paaugliams ir vaikams skirtuose socialiniuose projektuose, visuomenės gyvenime, 2009 metų „Misija Sibiras“ dalyvis, hiphopo grupės G&G Sindikatas įkūrėjas, lyderis, vokalistas, grupės dainų tekstų bei muzikos kūrėjas, hiphopo pradininkas Lietuvoje. Lektorius Gabrielius Liaudanskas – Svaras paskaitos-diskusijos metu, kalbėjo ne tik apie narkotikų, svaigalų vartojimo riziką, pasekmes, prevenciją, bet ir apie baimes, drąsą, sportą, muziką, atsakė į jaunuolių ir svečių pateiktus klausimus. Pasibaigus paskaitai-diskusijai, jaunuoliai žiūrėjo filmą apie narkotikus. Po filmo vyko aptarimas, kaip jaunuoliai elgtųsi būdami vienu ar kitu personažu, kokį gyvenimo kelią jie pasirinktų.

Paskaitos-diskusijos „Nebūk apkvaišęs! Būk pakvaišęs!“ tikslas buvo ne tik žinių apie narkotikų vartojimo žalą teikimas, neigiamų nuostatų į šių medžiagų vartojimą formavimas, bet ir bendradarbiavimo tarp institucijų ir organizacijų stiprinimas.

pakvaises001  pakvaises002  pakvaises003 
pakvaises004 pakvaises005  

 

 viesin1

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:

Programos pavadinimas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“
Projekto pavadinimas „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“
Projekto numeris EEE-LT05-SADM-01-K-01-34
Tikslas Padidinti rizikos grupės jaunimo gerovę Radviliškio rajono savivaldybėje, įkuriant naujus ir plečiant esamo atviro jaunimo centro veiklas bei paslaugas ir modernizuojant infrastruktūrą
Projekto partneriai Ungdom & Fritid, Norvegijos nacionalinis jaunimo klubas
Projektui skirtos lėšos

Viso 223,5 tūkst. Eurų

Programos lėšos – 201, 2 tūkst. Eurų

Savivaldybės lėšos – 22,3 tūkst. Eurų

 

INFORMATION ABOUT THE PROJECT:

Title of the programme European Economic Area funding programme „Children and Youths at risk“
Title of the project „Development and modernization of Open youth centre in Radvili6kis district municipality“
Number of the project EEE-LT05-SADM-01-K-01-34
Goal Improve the welfare of the youth group at risk in Radviliškis district municipality establishing new and expanding present activities of open youth centre as well as services, and modernizing the infrastructure
Partners of the project Ungdom & Fritid, Norwegian national youth club
Project funding

In total € 223,5 thousand

Funding by the programme – € 201, 2 thousand

Funding by the municipality – € 22,3 thousand


viesin1

Spalio 8 d. įvyko modernizuoto Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ atidarymo šventė, o spalio 15 d. „Jaunimo erdvės“ savo duris atvėrė Šeduvos jaunimui.

2012 m. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu buvo atliktas Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas, kurio tikslas – ištirti jaunimo problemas (pagal apibrėžtus rodiklius) jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. Atsižvelgiant į šio tyrimo išvadas ir rekomendacijas 2013 m. įkurtos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“, kurių paskirtis užtikrinti jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoti sėkmingą socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius. Tam, kad „Jaunimo erdvė“ būtų patraukli jaunimui 2014 m. parengtas projektas „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ ir pateiktas vertinimui. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai pasirašė sutartį dėl projekto įgyvendinimo. Šiuo metu įgyvendinta didžioji dalis projekto veiklų. Atlikti patalpų vidaus remonto darbai Radviliškyje ir Šeduvoje, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių. Radviliškyje įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos, kuriose jaunimas gali rasti savirealizcijos erdves, įsitraukdami į skirtingas veiklas, saugiai leisdami laisvalaikį.

ERDV ATID00001 ERDV ATID00002 ERDV ATID00003

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvių“ atidarymo šventėse dalyvavo gausus būrys svečių: Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, administracijos direktorė J. Margaitienė, Šeduvos seniūnas J. Pranys, socialiniai partneriai ir jaunimas. Modernizuotas „Jaunimo erdves“ Radviliškyje ir naujai atidarytas Šeduvoje apžiūrėti atvyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 koordinatorius Paulius Gedvilas, kuris pasidžiaugė projekto rezultatais ir jaunimo iniciatyva, organizuojant „Jaunimo erdvių“ atidarymo renginius. Po oficialių sveikinimų renginius vainikavo koncertai „3 SUN-C“ ir „Sakuros“.

Projektui „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ 201,2 tūkst. Eurų parama skirta iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ ir 22,3 tūkst. Eurų prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė.

ERDV ATID00004 ERDV ATID00005 ERDV ATID00007 
© 2021 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.