Image
Image
Image

viesin1Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras kartu su partneriu iš Norvegijos karalystės (nacionalinis jaunimo klubas „Ungdom&Friti“) baigia įgyvendinti projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ lėšų. Šio projekto įgyvendinimui skirta 201 183,68 eurų dydžio parama. Dar 22 353,86 eurų – Radviliškio rajono savivaldybės indėlis.

Viena iš projekto pagrindinių veiklų – esamų ir naujai įkurtų Atvirų jaunimo centrų (AJC) patalpų remonto darbai yra jau užbaigti. Suremontuotos patalpos Radviliškio mieste veikiančiuose Atvirose jaunimo centruose bei Šeduvos mieste, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių. Radviliškyje įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos. Skyriuose jaunimas gali rasti savirealizcijos erdves, įsitraukdami į skirtingas veiklas, saugiai leisdami laisvalaikį.

AJC IV  AJC I 

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Atviruose jaunimo centruose dirbantys jaunimo darbuotojai vykdo individualų ir grupinį darbą su jaunimu, teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas laisvalaikio bei su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklą. Plėtojamas tarpžinybinis bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis, dirbančiomis su vaikais ir jaunimu. Tokiu būdu sprendžiamos jaunų žmonių laisvalaikio užimtumo, integravimosi į visuomenę, socialinės bei psichologinės, nusikalstamumo problemos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo suorganizuoti penki tarpžinybinio bendradarbiavimo susitikimai: „Jaunimo laisvalaikio užimtumo perspektyvos Radviliškio rajone“, „Būk pilietis! Būk savanoris!“, „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai“ ir kt. Diskutuota, kokio laisvalaikio reikėtų rajone gyvenantiems jauniems žmonėms, kaip jaunimą įgalinti veikti, įsitraukti į savanoriškas veiklas, ugdyti jų pilietiškumą, suteikta žinių apie narkotikų vartojimo žalą, formuotos neigiamos nuostatos į šių medžiagų vartojimą.

AJC II  AJC III 

2015 m. kovo mėn. Kupiškyje įvykęs susitikimas su darbo su jaunimu ekspertais iš Norvegijos P. Soldbergu ir A.Howlidu atvėrė galimybę AJC-ų jaunimo darbuotojams susipažinti su Norvegijos jaunimo politika, Norvegijos jaunimo centrų kūrimosi istorija. Diskusijose ekspertai dalinosi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir praktiniais patarimais apie jaunimo centrų įrengimą, erdvių pritaikymą jaunimo veikloms. Tų pačių metų lapkričio mėnesį Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro darbuotojai lankėsi Norvegijoje, kur susitiko su nacionalinio jaunimo klubo „Ungdom&Friti“ bei įvairių jaunimo organizacijų atstovais, pasidalino darbo su jaunimu gerąja patirtimi ir pasisėmė naujų žinių bei metodų iš Norvegijos šalies jaunimo institucijų. 

„Jaunimo erdvėje“ jaunuoliai randa ne tik norimų užsiėmimų, bet ir bičiulių, kurie tampa nepamainomais draugais, jaunimo darbuotojai padeda rasti kelią į save. Atvirosios jaunimo erdvės koncepcijoje pabrėžiama, kad jaunimas čia nėra „pririšamas“ prie jau suorganizuotų veiklų. Iš jų pačių laukiama iniciatyvų ir pasiūlymų, ką jie norėtų veikti. O kartu su čia dirbančiais darbuotojais siekiama sukurti saugią erdvę savirealizacijos nerandantiems jauniems žmonėms bei sudaryti sąlygas jaunuolių saviraiškai, iniciatyvų įgyvendinimui ir socialinių kompetencijų kėlimui.

Save

Save

Save

Save

Save

Save


Siekdamas skatinti Radviliškio bendruomenės didesnį įsitraukimą į savanorišką veiklą 2016 m. vasario 4 d. Radviliškio r. sav. ŠSPC SJNUS Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“ įvairių rajono įstaigų bei institucijų atstovus, jaunimo organizacijų narius ir jaunimo centrų lankytojus sukvietė į tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai“. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“.

Prieš šį tarpžinybinio bendradarbiavimo renginį visų susirinkusiųjų organizacijų atstovų, bei svečių laukė malonus siurprizas. Taivano Taipėjaus misijos Baltijos šalyse ambasadorius Gary. K. Y. Ko Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Atviram jaunimo centrui „Jaunimo Erdvė“ įteikė 3D spausdintuvą. Ši išmani technologija leis Radviliškio jaunimui ir visiems norintiems lavinti kūrybiškumą, tobulinti gebėjimus informacinių technologijų sferoje.

Pasveikinti šia malonia proga atvyko garbingi svečiai: prie šio siurprizo prisidėjęs LR seimo narys, profesorius Vytautas Juozapaitis, Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai Rima Tarbūnienė ir Jonas Pravilonis, Švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius Vaidotas Jakavičius, Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė. Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkas-IT specialistas Egidijus Dailidonis pristatė šio išmaniojo įrenginio galimybes, kurios labai sužavėjo ir nustebino visus susirinkusiuosius. Įteikiant dovaną, garbingi svečiai sveikinimo kalbose palietė bendradarbiavimo ir savanorystės temas, minėjo, kaip svarbu yra glaudžiai bendradarbiauti ir skatinti savanoriškos veiklos principus, siekiant bendrų tikslų. Po malonaus siurprizo ir sveikinimo kalbų, organizacijų, įstaigų atstovai bei kiti susirinkusieji buvo pakviesti į paskaitą-diskusiją „Savanorišką veiklą skatinantys veiksniai.“

savan did001 savan did002 savan did003

Savanorystės tradicijos Lietuvoje nėra gilios ir skaičiuoja vos antrą dešimtmetį. Galbūt, dėl to, pati savanorystė dar neįgavusi pagreičio bei vis dar tebėra apgaubta įvairių mitų. Siekiant keisti nusistovėjusias nuostatas, išsklaidyti vyraujančius mitus, bei Radviliškio miesto bendruomenę artimiau supažindinti su savanoriškos veiklos principais, buvo pakviesta Europos savanorių asociacijos valdybos prezidentė Akvilė Budreckytė. Didelę patirtį savanoriškoje veikloje turinti lektorė paskaitos-diskusijos metu, pasitelkusi įvairias darbo formas, ne tik padėjo išsiaiškinti, kas tai yra savanorystė, bet ir kartu su dalyvaujančiais aptarė savanoriavimo naudą priimančioms organizacijoms, patiems savanoriaujantiems, trečiosioms šalims ir kuriamą pridėtinę vertę. Į diskusijas įsitraukė įvairių Radviliškio organizacijų ir įstaigų atstovai: Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė su kolegėmis (informacijos-kraštotyros skyriaus vedėja Daiva Paulauskiene ir kultūrinės veiklos vadybininke Laura Bagučanskyte), Šiaulių teritorinės darbo biržos Radviliškio skyriaus Projekto „Atrask save“ specialistė-koordinatorė Vaiva Vaičiūnienė, Radviliškio miesto kultūros centro renginių vadybininkas Simas Stankus, Jaunųjų krikščionių demokratų (JKD) Radviliškio skyriaus pirmininkė Lina Ananjevienė, Jaunimo organizacijos darbas (JOD) Radviliškio skyriaus pirmininkas Deividas Pikelis su keliais organizacijos nariais, laikinai einanti Radviliškio Jaunimo reikalų koordinatorės pareigas Ilona Gvazdžiauskienė bei „Jaunimo erdvės“ lankytojai, taip pat jauni žmonės, išbandantys save savanoriškoje veikloje. Diskusijų metu buvo nutarta ne tik visapusiškai skatinti savanorišką veiklą Radviliškio rajone, bet ir stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų bei organizacijų.

Minadaugas Vilnius, metodininkas (jaunimo užimtumo klausimais)


viesin1

Spalio 8 d. įvyko modernizuoto Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“ atidarymo šventė, o spalio 15 d. „Jaunimo erdvės“ savo duris atvėrė Šeduvos jaunimui.

2012 m. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu buvo atliktas Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas, kurio tikslas – ištirti jaunimo problemas (pagal apibrėžtus rodiklius) jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. Atsižvelgiant į šio tyrimo išvadas ir rekomendacijas 2013 m. įkurtos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvės“, kurių paskirtis užtikrinti jaunimo gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoti sėkmingą socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius. Tam, kad „Jaunimo erdvė“ būtų patraukli jaunimui 2014 m. parengtas projektas „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ ir pateiktas vertinimui. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Centrinės projektų valdymo agentūros“ ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro atstovai pasirašė sutartį dėl projekto įgyvendinimo. Šiuo metu įgyvendinta didžioji dalis projekto veiklų. Atlikti patalpų vidaus remonto darbai Radviliškyje ir Šeduvoje, įsigyta baldų, įrangos, veiklos priemonių. Radviliškyje įkurtos robotikos, muzikos, dailės studijos, kuriose jaunimas gali rasti savirealizcijos erdves, įsitraukdami į skirtingas veiklas, saugiai leisdami laisvalaikį.

ERDV ATID00001 ERDV ATID00002 ERDV ATID00003

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus „Jaunimo erdvių“ atidarymo šventėse dalyvavo gausus būrys svečių: Radviliškio rajono savivaldybės meras A. Čepononis, administracijos direktorė J. Margaitienė, Šeduvos seniūnas J. Pranys, socialiniai partneriai ir jaunimas. Modernizuotas „Jaunimo erdves“ Radviliškyje ir naujai atidarytas Šeduvoje apžiūrėti atvyko LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 koordinatorius Paulius Gedvilas, kuris pasidžiaugė projekto rezultatais ir jaunimo iniciatyva, organizuojant „Jaunimo erdvių“ atidarymo renginius. Po oficialių sveikinimų renginius vainikavo koncertai „3 SUN-C“ ir „Sakuros“.

Projektui „Atviro jaunimo centro plėtra ir modernizavimas Radviliškio rajono savivaldybėje“ 201,2 tūkst. Eurų parama skirta iš 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ ir 22,3 tūkst. Eurų prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė.

ERDV ATID00004 ERDV ATID00005 ERDV ATID00007 
Radviliškio r. sav. Švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus atviras jaunimo centras gavo finansavimą (10 700 Lt ) iš Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų projektinei sveikatingumo veiklai vykdyti. Projekto „Man svarbus kitas – aš svarbus kitam“ tikslas: narkomanijos, ŽIV/AIDS prevencija, skatinant Radviliškio jaunimą aktyviai leisti laisvalaikį Jaunimo centre. Projekto dalyviai ne tik tobulins savo socialines kompetencijas, bet ir galės įprasminti save įvairioje kūrybinėje veikloje. Viena iš jų „Graffiti – gatvės menas“. Seminarą ir praktinę veiklą padėjo organizuoti graffiti meistras iš Vilniaus Anton Kaliužko. Veikla skirta ne tik informuoti, bet ir kūrybiškai pažvelgti į miesto jaunimo užimtumą, galimybę atsiskleisti, įgyvendinti kūrybines mintis, sukurti aplinką, kurioje gera būti, geriau pažinti graffiti subkultūrą ne kaip chuliganizmo formą, o kaip savitą meno rūšį. Šis projekto pirmasis etapas vyko rugpjūčio 16, 17, 18 dienomis ir susilaukė gausaus jaunimo dėmesio. Dvi dienas trukusių graffiti meno dirbtuvių kūrinį galima pamatyti „Jaunimo Erdvėje“ ŠSPC patalpose adresu: Radvilų g. 17, II a. darbo dienomis nuo 14 iki 20 val.


Radviliškio „Jaunimo Erdvė“ svariai prisidėjo prie miesto ir rajono vaikų bei jaunimo užimtumo ir veiklos kokybės gerinimo. Radviliškio rajono savivaldybės administracijai buvo pateikta Vaikų vasaros poilsio programa „Vasarą pradėk aktyviai!”, paremta sveika gyvensena ir fiziniu aktyvumu.

Dieninėje vasaros stovykloje, vykusioje birželio 10-21dienomis,  nemokamai dalyvavo 22 jaunuoliai. Veiklų jiems tikrai netrūko: grupės formavimo užsiėmimai, sambūrio „Buruliatorius“ organizavimas ir jo metu susuktas nuotaikingas filmukas, stalo teniso turnyras, tinklinis, krepšinis, išvyka dviračiais, dažasvydis, estafetės ir orientacinės varžybos, kovinės savigynos elementai, išvyka į Raudondvario žirgyną, susitikimas su V. Radzišauskiene, ekspedicijos į Sibirą dalyve. Jaunimas įgijo teorinių žinių apie sveikatą ir mitybą bei teisingus mankštos reikalavimus ir principus. Stovyklos uždarymo dieną “Jaunimo Erdvę” aplankė ir malonią staigmeną pateikė Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, pasakęs daug gražių žodžių ir linkėjimų bei jaunimui padovanojęs net 10 žaismingų sėdmaišių. Tarybos narys, Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro direktorius Jonas Pravilonis pasidžiaugė, kad jaunimas 2 savaites savo energiją buvo nukreipęs tinkama linkme ir, kad stovyklos dalyviams patiko jo įteikta dovana – apsilankymas žirgyne bei jodinėjimas nuostabiais gyvūnais. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo skyriaus vedėja Rita Vaigauskienė apibendrino vasaros stovyklos veiklas ir pabrėžė, jog yra ir galimybių, ir įgūdžių jaunimo užimtumui skatinti bei gerinti. Stovyklos dalyviai ir svečiai, vaišindamiesi arbata ir skanėstais, maloniai aptarinėjo nuveiktus darbus.

Už veiklų įvairiapusiškumą, naudingumą „Jaunimo Erdvė” nori padėkoti visiems prisidėjusiems: Radviliškio visuomenės sveikatos biuro specialistei Skaidrei Armonienei už informatyvią sveikatingumo paskaitą, V. Radzišauskienei už įdomų filmą ir pasakojimą apie Sibire patirtus įspūdžius, Lietuvos Šaulių sąjungos Radviliškio Šaulių 1-ajai kuopai už surengtas estafetes ir orientacines varžybas, „Rytų kovotojo“ vadovui E. Mončiauskui už puikią fizinio aktyvumo ir kovinės savigynos teorijos ir praktikos sintezę. Stovyklos dalyviai ypatingą padėką išreiškė Radviliškio rajono savivaldybės merui D. Braziui ir rajono savivaldybės administracijai bei Tarybos nariui, Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro direktoriui J. Praviloniui ir, žinoma, Ritai Vaigauskienei, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo skyriaus vedėjai, už reikšmingą indėlį ir pagalbą, kuriant kokybišką vasaros stovyklą.       

Pateiktose anketose dalyviai stovyklą įvertino teigiamai ir jau laukia kitų galimybių dalyvauti „Jaunimo Erdvės “ siūlomose veiklose.


Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius įgyvendina finansuojamą viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“ programos „Veiklus jaunimas“ projektą „Healthy European Citizen: mind and body“ („Sveikas Europietis: protu ir kūnu“, LT-11-E65-2012-R3).

Programa „Veiklus jaunimas“ - tai Europos Sąjungos programa skirta visiems 13 - 30 metų žmonėms iš ES valstybių narių, valstybių, siekiančių narystės (Turkija, Kroatija), EEE šalių (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija). Programoje gali dalyvauti jaunimas iš ES kaimyninių šalių partnerių bei kitų valstybių. Programa suteikia jauniems žmonėms neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei finansines subsidijas jų inicijuotiems bei įgyvendinamiems projektams, skatina Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, turinčių mažiau galimybių nei jų bendraamžiai, dalyvavimui bei iniciatyvoms.

Projekto idėja kilo įgyvendinant kitus vietinės ir tarptautinės reikšmės projektus su mūsų rajono jaunimo grupėmis. Ankstesnių projektų dalyviai nusprendė, kad būtų įdomu sužinoti savo bendraamžių nuomonę ir požiūrį į dabartines pasaulio problemas, kokių idėjų jiems kyla toms problemoms mažinti; kaip jie galėtų individualiai ar grupėmis imtis veiksmų, ką būtų galima padaryti ir kaip turėtų elgtis jauni žmonės, kad jie galėtų sakyti „Aš esu sveikas Europietis: protu ir kūnu“.

Svarbiausia idėja – skatinti projekto dalyvius diskutuoti apie jaunimo įpročius, mokytis laikytis sveikos gyvensenos.

2013 m. gegužės 5-12 dienomis vyko tarptautiniai jaunimo mainai, kuriuose dalyvavo jaunimas ir jų vadovai iš Kroatijos, Rumunijos, Suomijos, Portugalijos ir Lietuvos. Jaunimo susitikimas vyko Tytuvėnuose (Kelmės rajonas).

Susitikimų metu buvo siekiama ugdyti teigiamą požiūrį į pilietiškumą, į aktyvią bei savanorišką Europos visuomenę, kuri yra atsakinga už savo veiksmus pasaulyje. Jauni žmonės mokėsi gyventi sveikai, rūpintis aplinka, būti pilietiškais ir demokratiškais, mąstančiais apie dabartinės gimtosios vietos, valstybės, pasaulio problemas. Projekto dalyviai daugiau sužinojo apie vieni kitų interesus, išreiškė savo požiūrį į pasaulio aktualijas ir aptarė demokratijos ir aplinkosaugos klausimus pasaulyje. Jaunimas diskutavo, kaip veikia žiniasklaida formuojant visuomenės požiūrį.

Projekto dalyviai aktyviai įsitraukė į visas veiklas: mankštą, jogos užsiėmimus, jėgos bei aktyviuosius žaidimus, vakarojimus prie laužo, diskusijas apie sveiką visuomenę ir jaunimo socialinį gyvenimą bei apie besikeičiančią Europą ir ruošimąsi aktyviai paminėti Europos dieną.

Vykusiame Europos dienos paminėjime dalyvavo ir atvykusį jaunimą bei jų vadovus sveikino Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius V. Jakavičius bei Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja R. Vaigauskienė.

Projekto dalyviai veiklas tęsė ir vakarais pristatydami kiekvienos šalies tradicinį maistą, liaudišką muziką, šokius, įvairias tradicijas ir papročius.

Lankydamiesi Burbiškių parke, Kryžių kalne, Šiauliuose bei Tytuvėnuose susipažino su lietuvių kultūra bei architektūra. Veiklos ugdė jaunimo toleranciją kitoms kultūroms, skatino jaunimo aktyvumą, didino jų laisvalaikio užimtumą, orientavo į sveiką gyvenimo būdą.

Projekto trukmė: 2013-03-01 – 2013-06-01

Susitikimo trukmė: 2013-05-05 – 2013-05-12

Projektui skirta suma: 62067,54 Lt

Projekte dalyvauja: jaunimas iš Kroatijos, Rumunijos, Portugalijos, Suomijos, Lietuvos

Projekto tikslas: skatinti jaunus žmones tapti sąmoningais piliečiais: mąstančiais apie dabartines gimtosios vietos, valstybės, pasaulio problemas bei sveikos gyvensenos įtaką gyvenimo kokybei

Projekto tikslinė grupė: 40 jaunų žmonių.


© 2021 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.