Image
Image
Image
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras

Nuo 2021 m. prasidėjo naujas programos „Erasmus+“ etapas, kuriame dar labiau remiamas tarptautinis besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumas. Šiuo laikotarpiu siekiama pereiti nuo kasmetinio konkursinio finansavimo prie dalyvavimo visą programos laikotarpį. Tokia galimybė suteikiama bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijoms, turinčioms ilgalaikę organizacijos plėtros pasitelkiant mobilumus viziją, gebančioms organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą.

Norite išmokti ar patobulinti anglų kalbą?! Kviečiame atvykti mokytis pas mus, į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrių (Dariaus ir Girėno g. 27 Radviliškis)!

 

Pradedantiesiems

Pažengusiems

Kada prasidės kursai?

Kursų pradžia – spalio mėnesį

Kursų pradžia – spalio

mėnesį

Koks besimokančiųjų grupėse skaičius?

 

Grupės dydis iki 15 asmenų

Grupės dydis iki 12 asmenų

Kokia kursų trukmė?

 

100 akad. val.

60 akad. val.

Kokia kursų kaina?

Visų kursų kaina 130 Eur /1 dalyviui

(1 Eur/akad. val.), įskaitant kursų medžiagą (30 Eur)*

Visų kursų kaina 270 Eur/1 dalyviui

(4 Eur/akad. val.), įskaitant kursų medžiagą (30 Eur)

Kokios apmokėjimo galimybės?

Negalima mokėti dalimis

Galima mokėti dalimis

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti su metodininke-projektų koordinatore Julita Simanavičiene tel. 8 422 50 380, mob. 8 616 15 533, el. p. julita@ugdcentras.lt

 

Registracija vyksta iki 2021 m. rugsėjo 26 d.

 

Registruotis galite čia: https://forms.gle/Sfzbn5d2uh71W3tS8

 

* Dalinai finansuojama LAKMA ir Amerikos ambasados bendro projekto lėšomis.

 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokytojų akademija“ metodinė stovykla vyko jau trečius metus iš eilės. Visus dalyvius pakvietė dviejų dienų veiklos sodyboje „Gomerta“ Radviliškio rajone. Stovykloje dalyvavo 38 pedagogai. Šiemet į stovyklą buvo pakviesti visų trijų iki šiol MA baigusių laidų alumnai. Labai džiaugiamės, kad sulaukėme svečių iš Lazdijų švietimo centro, kurie savo krašte irgi įgyvendina panašią kvalifikacijos tobulinimo programą, todėl galėjome pasidalinti patirtimi.

 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras

Šiais mokslo metais Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius organizavo įvairių mokomųjų dalykų rajono olimpiadas ir  konkursus. Dėl pandeminės situacijos ir paskelbto karantino mokinių olimpiados ir konkursai šiais mokslo metais vyko nuotoliniu būdu. Pradžioje visiems buvo didelis iššūkis, kai teko persikelti į virtualią erdvę, tačiau ilgainiui bendradarbiaujant su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru pavyko olimpiadas ir konkursus sėkmingai suorganizuoti.

 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras

Šių metų birželio 12 d. Burbiškio dvaro kiemelyje įvyko baigiamasis Radviliškio rajono pokyčio projekto „Lyderių laikas 3“ renginys. Radviliškio rajone šis projektas pradėtas įgyvendinti 2019 metų pavasarį. Baigiamajame renginyje dalyvavusius pedagogus sveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis. Meras pasidžiaugė rajono mokytojų aktyvumu, linkėjo jiems sėkmės ateityje, toliau aktyviai tobulinti savo kvalifikaciją, iniciatyviai dalyvauti renginiuose, projektuose, o įgytą patirtį perduoti savo auklėtiniams. Savivaldybių grupės kuratorė Renata Pavlavičienė sveikindama pabrėžė Radviliškio rajono pokyčio projekto unikalumą. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laivūnas Vaičiūnas apžvelgė Lyderių laiko projekto veiklas, pasidžiaugė, kad pats buvo projekto komandos nariu ir galėjo dalyvauti daugumoje veiklų su kitais rajono pedagogais, akcentavo metodinių išvykų į kitų Lietuvos rajonų švietimo įstaigas ir į užsienio valstybes poreikį ir naudą. Renginio dalyvius muzikiniais kūriniais pasveikino Radviliškio muzikos mokyklos auklėtiniai.

Pedagogai dirbo grupėse, diskutavo, aptarė praėjusių veiklų ir užsiėmimų rezultatus, dalinosi patirtimi. Moderuojant LL3 konsultantei dr. Snieguolei Vaičekauskienei, mokytojai diskutavo tema „Ką aš galiu padaryti, kad mokinių matematikos gebėjimai ir pasiekimai gerėtų“. Radviliškio ir Šeduvos atvirojo jaunimo centro jaunimo darbuotojai pedagogams organizavo aktyvius grupės formavimo ir stiprinimo žaidimus, kurie sukėlė pačias geriausias emocijas, vienijo komandą, skatino sveiką konkurenciją.

Ką Radviliškiui davė LL3 ir ko mes išmokome: 33 pedagogai studijavo neformaliosiose studijose, 6 baigė ISM švietimo vadybos studijas, organizuota 12 mokyklinių lyderystės iniciatyvų renginių, kuriuose dalyvavo 471 dalyvis. Mokytojai tobulino skaitmenines kompetencijas, analizavo patirtinio mokymosi pamokoje taikymo aspektus, susipažino su metodais, patys juos išbandė ir taiko organizuodami pamoką. 96 proc. projekte dalyvavusių mokytojų teigia, kad pakito pamokos formatas. Lyderystė mokymuisi ir profesinio kapitalo savivaldybėje tyrime dalyvavusių 83,6 proc. mokytojų teigia, kad dalyvaudami projekto „Lyderių laikas 3“ veiklose praplėtė ir pagilino profesines žinias. Vadovai dažniau nei pedagogai išsakė nuomonę apie LL3 projekto poveikį mokytojų žinioms, profesinei sąveikai ir beveik sutaria dėl poveikio mokytojų praktikai. 75,9 proc. mokytojų sako, kad konkrečių mokinių mokymosi rezultatų dar nematyti, bet manoma, kad jie tikrai bus. Tokius rezultatus gali lemti mokytojų įsitraukimas į projektą, lūkesčiai projekto rezultatams ir pan. PP įgyvendinančiose mokyklose suburtos ir aktyviai veikia mokyklų kūrybinės komandos. Darbas jose padėjo pasiekti geresnių matematikos ugdymo rezultatų 6–9 klasėse. 90 proc. mokinių pagerėjo individuali mokymosi pažanga matematikos pamokose. Mokiniai tapo iniciatyvesni, aktyvesni, susidomėję, bendradarbiaujantys. Sustiprėjo bendradarbiavimas ne tik tarp projektą vykdančių mokyklų matematikos mokytojų, bet ir rajono matematikos mokytojų metodinio būrelio veikloje. Rajono ugdymo įstaigose vyko reguliarūs pamokų / veiklų aptarimai, sėkmingai buvo diegiamas ir tobulinamas kolegialus grįžtamasis ryšys, todėl formavosi pozityvesnis, kūrybiškesnis mokytojų ir mokinių dialogas, buvo plėtojama mokytojų lyderystė. Įstaigose atsiranda nauji renginiai, kurie tampa tradiciniais (Ugdymo meistrų mugė, Patyriminio ugdymo dienos), inicijuojami patyriminio ugdymo(si) projektai. Mokanti organizacija tampa besimokančia, o vadovavimas – ugdančiu. Kūrybinės komandos susitikimai suformavo naują bendravimo kultūrą tarp mokyklos vadovų, Radviliškio r. sav. administracijos švietimo, kultūros ir sporto specialistų ir Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto centro  darbuotojų.

Stažuotės Lietuvoje ir užsienyje prisidėjo prie pokyčio projekto įgyvendinimo Radviliškio rajone. Kūrybinės komandos nariai, lankydamiesi įvairiose Estijos-Suomijos bei Tauragės-Klaipėdos ugdymo įstaigose susipažino su Suomijos ir Estijos švietimo sistemomis, mokyklų veiklos organizavimu, mokymo(-si) ypatumais. Aplankytose

mokyklose ir išklausytose paskaitose pamatėme daug pavyzdžių, įrodančių pedagogų įvaldytą patirtinį mokymą(-si).

Baigiamajame nacionalinio pokyčių projekto „Lyderių laikas 3“ renginyje Kauno rajone Raudondvaryje dalyvavo Radviliškio rajono pokyčio projekto kūrybinės komandos nariai, mokytojai, švietimo specialistai. Renginyje apžvelgtas visas ilgas nueitas projekto kelias, istorija, pristatyti nuveikti darbai ir galimas projekto tęstinumas.

Baigėsi ilgiausiai trukęs nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. Į projektą buvo įsitraukę visos šalies savivaldybės. Džiaugiamės galėdami būti projekto dalimi, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo rajone, švietimo įstaigose. Vardan mūsų kiekvieno mokinio individualios pažangos.

Projekto „Lyderių laikas 3“ Radviliškio rajono kūrybinės komandos vadovė

Rita Vaigauskienė

 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras

2021 metų birželio 22-23 dienomis grupė Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovų bei pavaduotojų ugdymui, kurie dalyvavo projekto ,,Lyderių laikas 3“ ( Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) kūrybinės komandos veikloje, buvo išvykę į dviejų dienų stažuotę Klaipėdoje ir Tauragėje bei jos rajone. Kadangi Radviliškio rajono ,,Lyderių laiko 3“ projekto tema ,,Patirtinis       mokymas(-is) – ugdymo(si) patrauklumui,“ išvykoje semtasi patirties, kokios lankytų rajonų mokyklose vykdomos patirtinio mokymo(si) veiklos paverčia ugdymo procesą įdomiu ir prasmingu mokiniui.

Pirmąją dieną Klaipėdoje išklausėme Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos direktorės Rasos Mašurinienės pranešimą apie patirtinio mokymosi patirtis ir praktinį įgyvendinimą jos vadovaujamoje gimnazijoje. Vėliau savo labai įdomią patirtinio mokymosi patirtį, vykdant patirtinio mokymosi programas, į jų pasirinkimą įtraukiant mokinius ir jų tėvus, pristatė Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Bardauskienė. Turėjome galimybę pasiklausyti Liudviko Stulpino progimnazijos bendruomenės pristatymą apie patirtinio mokymosi projektų įvairovę, taikant patyriminį mokymąsi, bei jų integraciją į nepamokines dienas mokslo metų pabaigoje. Didžiausio dėmesio susilaukė praktinis užsiėmimas - pranešimas, kurį vedė Klaipėdos kultūrų centro edukatorė, kūrybos agentė Inga Norkūnienė su savo augintiniu Kuršiu. Edukatorė pademonstravo šuns metodo taikymo pamokose galimybes, skirtas stiprinti moksleivių bendradarbiavimo, ugdyti komandinio darbo, komunikavimo įgūdžius, gerinant motyvaciją ir įsitraukimą. Apie Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklą, mokytojų motyvaciją siekti kokybinio ugdymo ,,Kartu mes galime daugiau“ papasakojo centro direktorė Raimonda Stirbienė, kuri labai svetingai sutiko delegaciją ir aprodė įspūdingas kultūros centro erdves.

Antrąją dieną svečiavomės Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, kur IT panaudojimo grįžtamajam ryšiui galimybėmis dalinosi  Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės Danutė Kiliokaitienė ir Aida Melnikaitienė. Jos pademonstravo keletą IT programėlių, kurių pagalba įmanoma gauti greitą grįžtamąjį ryšį ir jį panaudoti pamokos tobulinimui. Vėliau ,,Lyderių laiko 3“ projekto ,,Vaikui. Kaip išsaugoti norą mokytis?“ įgyvendinimo patirtimi Tauragėje pasidalino Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijos vadovė Jūratė Lazdauskienė. Tauragės rajono Žygaičių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurga Beitienė pasidalino ugdymo(si) sėkmėmis, integravimo galimybėmis pamokose ir popamokinėje veikloje, pamokų ,,45+45“ vedimo praktika.

 Pakeliui į namus aplankėme Tauragės rajono Skaudvilės gimnaziją, kur galėjome pasigrožėti ne tik mokyklos kiemo erdvėmis, bet ir išgirsti biologijos ir chemijos mokytojos Ritos Čepauskienės bei geografijos mokytojos Loretos Stulgienės pasakojimą apie patirtinio gamtamokslinio ugdymo galimybes, skatinant mokinių saviugdą. Stažuotės dalyvius labai sudomino kūrybiškos aplinkos panaudojimo galimybės patirtiniam mokymuisi.

,,Lyderių laikas 3“ projektas Radviliškio rajono įstaigose jau baigėsi, tačiau Radviliškio rajono įstaigų bendruomenės ir toliau udymo procese taikys patyriminį mokymąsi, idėjas parsivežtas iš stažuotės Klaipėdoje ir Tauragėje, tobulins patirtinio mokymo(-si) metodų taikymą ir stengsis ugdymo(-si) procesą paversti įtraukiančiu bei patraukliu mokiniui.

Sigita Šegždienė, Radviliškio rajono ,,Lyderių laiko 3“ kūrybinės komandos narė

 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras
 • Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras

Šiais metais dalyvavo 4 kolektyvai: Baisogalos kultūros centro skaitovų būrelis (režisierė Vilija Kaščionienė), Šeduvos kultūros ir amatų centro vaikų teatras „Laumžirgiai“ (režisierė Izolina Stanulienė), Radviliškio miesto kultūros centro jaunimo teatro studija (režisierės Indrė Ginkevičienė, Gretė Každailytė) ir Radviliškio Lizdeikos gimnazijos teatro studija (režisierė Rasa Atkočiūnienė). Šiais metais „Šimtakojis“ vyko kitaip – nuotoliniu būdu. Kolektyvai komisijai pateikė spektaklių įrašus. Kompetentinga komisija: pirmininkė – Nomeda Bėčiūtė, Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė; nariai Agnė Jakavičiutė, Telšių kultūros centro režisierė ir Kęstutis Dambrauskas, Radviliškio r. sav. šveitimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus švietimo paslaugų vadybininkas taip pat dirbo nuotoliniu būdu.
Bendru komisijos sprendimu į regioninį „Šimtakojo“ etapą pateko Šeduvos kultūros ir amatų centro vaikų teatras „Laumžirgiai“ su spektakliu „Raganos miltai“ (vaikų teatrų grupė) ir Radviliškio miesto kultūros centro jaunimo teatro studija su spektakliu „Ir tik vienas teisingas ėjimas“ (jaunimo teatrų grupė).
Dėkojame visiems dalyvavusiems kolektyvams, o patekusiems į regioninį etapą linkime sėkmės!

Puslapis 1 iš 12

© 2021 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.