DUC skyriaus nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Skyriaus oficialus pavadinimas: Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Dienos užimtumo skyrius (toliau - Skyrius).
  2. Trumpasis skyriaus pavadinimas: Radviliškio r. sav. ŠSPC DUS.
  3. Pavadinimas anglų kalba: Day care department of educational and sport service center in Radviliskis district.
  4. Skyriaus teisinė forma – savivaldybės biudžetinės įstaigos struktūrinis padalinys.
  5. Skyriaus savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras (toliau-Centras).
  6. Skyrius įsteigtas 2009-01-05, reorganizavus sujungimo būdu Radviliškio rajono savivaldybės Dienos užimtumo centrą, vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T-435 „Dėl biudžetinės įstaigos Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro įsteigimo".
  7. Skyriaus buveinė – Radvilų g. 17, 82177 Radviliškis.
  8. Skyriaus galimos veiklos rūšys (pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymą ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 2006 m. balandžio 5 d. Nr.A1-93, 2003 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. A1–72 ,,Dėl reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms patvirtinimo‘‘) vadovaujantis LR Vyriausybės 2006 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 259 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant LR socialinių paslaugų įstatymą (Žin.,2006, Nr. 31-1092) 1.4 punktu, kodas SPIS-e 211:

      8.1. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (kodas 88.10);

        8.2. vaikų dienos priežiūros veikla (kodas 88.91);

        8.3. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, (kodas 88.99);

        8.4. globa (kodas 123);

  1. Skyrius yra viešojo juridinio asmens (Centro) struktūrinis padalinys turintis antspaudą, savo pavadinimą bei atributiką.
  2. Skyrius savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Radviliškio r. savivaldybės tarybos sprendimais, Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Centro ir šiais skyriaus nuostatais.
II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
III. SKYRIAUS FUNKCIJOS
IV. SKYRIAUS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
V. DIENOS UŽIMTUMO SKYRIAUS LANKYTOJŲ PRIĖMIMAS, ŠALINIMAS IR MOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS
VI. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
VII. SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, DARBO APMOKĖJIMO TVARKA
VIII. SKYRIAUS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

© 2021 Radviliškio r. sav. švietimo ir sporto paslaugų centras. Visos teisės saugomos.

Please publish modules in offcanvas position.